Lozinke aplikacije i verifikacija u dva koraka

Kada omogućite verifikaciju u dva koraka, neke aplikacije (kao što su aplikacije pošte na nekim telefonima) ili uređaji (kao što je Xbox 360 ili Windows Phone) prijaviće grešku „netačna lozinka“, jer ne mogu da vam zatraže da unesete bezbednosni kôd prilikom prijavljivanja.

Ako ste uključili verifikaciju u dva koraka, a pojavi se greška „netačna lozinka“ kada pokušavate da koristite neku aplikaciju ili uređaj, moraćete da unesete jedinstvenu lozinku aplikacije prilikom prijavljivanja. Kada se prijavite pomoću lozinke aplikacije, spremni ste za korišćenje aplikacije ili uređaja. Moraćete da kreirate drugačiju lozinku aplikacije za prijavljivanje svaku aplikaciju ili uređaj koji ne može da vam zatraži bezbednosni kôd.

Koraci za generisanje nove lozinke aplikacije su uvek isti: Ponovite ove korake da biste generisali drugu lozinku za svaku aplikaciju ili uređaj koji zahteva lozinku aplikacije:

  1. Posetite stranicu Bezbednosne postavke za svoj Microsoft nalog.

  2. U okviru odeljka Lozinke aplikacije dodirnite dugme Kreiraj novu lozinku aplikacije ili kliknite na njega.

    Nova lozinka aplikacije se generiše i pojavljuje se na ekanu.

  3. Unesite ovu lozinku aplikacije u uobičajeno polje za unos lozinke.

Način na koji unosite lozinku aplikacije može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije ili uređaja na koji se prijavljujete. Ovde ćemo opisati nekoliko najčešćih načina unosa lozinke.

Imam Xbox 360 konzolu
Sinhronizujem e-poštu sa Outlook.com naloga sa Outlook aplikacijom na radnoj površini
Imam Windows Phone uređaj
Sinhronizujem e-poštu sa Outlook.com naloga sa iPhone uređajem
Sinhronizujem e-poštu sa Outlook.com naloga sa Android telefonom
Sinhronizujem e-poštu sa Outlook.com naloga sa BlackBerry telefonom
Koristim Microsoft Office 2010
Koristim Microsoft Office for Mac 2011
Koristim Zune aplikaciju na radnoj površini
Koristim Windows Essentials aplikacije

Potrebna vam je dodatna pomoć?

 


Svojstva

ID članka: 12409 - Poslednji pregled: 22.06.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije