Obs!: I det här avsnittet beskrivs funktioner i Yammer. Information om hur du använder den här funktionen i nya Yammer finns i Ansluta till och skapa en community i Yammer.

Grupper i Yammer gör det enkelt att samarbeta på projekt och händelser genom att tillhandahålla en central plats för konversationer, filer och uppdateringar. När du skapar en grupp blir du automatiskt ägare av gruppen. Mer information om hur du hanterar gruppen finns i Hantera en grupp i Yammer.

Skapa en grupp i Yammer

 1. Klicka på Yammer panelen i Microsoft 365.

 2. Välj Skapa en ny grupp längst ned till vänster på skärmen.

  En skärmbild som visar knappen Skapa en ny grupp på Yammer.com

 3. Välj något av följande:

  Obs!: Om du inte kan skapa externa grupper, antingen på grund av att administratören har inaktiverat den här funktionen eller eftersom Yammer Enterprise-nätverket finns inom EU geo ser du bara alternativet Intern grupp.

  En skärmbild som visar skärmen Skapa en grupp i Yammer med Intern grupp markerat.

  Välj Intern grupp för att samarbeta med personer inom företaget.

  En skärmbild som visar skärmen Skapa en grupp i Yammer med Extern grupp markerat.

  Välj Extern grupp om du vill samarbeta med personer som arbetar på andra företag.

 4. Ange namnet på gruppen under Gruppnamn.

  Tips: 

  • Använd ett kort namn så att det är enkelt för användare att söka i listan över grupper. Företaget kan ha namngivningskonventioner för grupper att följa. Titta på andra gruppnamn i organisationen för att se namnen som andra har använt, och kontrollera att gruppen du vill skapa inte redan finns.

  • Om organisationen använder Microsoft 365 grupper och har en gruppnamnsprincip, läggs ett prefix och eller ett suffix till automatiskt. Vid behov kan Yammer gruppadministratör åsidosätta gruppnamnsprincipen. Mer information finns i Namngivningsprincipen för Microsoft 365 Grupper.

 5. Under Gruppmedlemmar anger du namnen eller e-postadresserna till alla som du vill lägga till i gruppen.

 6. Välj Vem något av följande under Vem kan visa konversationer och publicera meddelanden:

  • Offentlig åtkomst: Alla i nätverket kan visa innehållet som publicerats i den här gruppen och kan gå med i den här gruppen.

  • Privat åtkomst: Endast godkända medlemmar i den här gruppen kan visa innehållet och en gruppadministratör måste godkänna dem som begär att bli medlemmar i gruppen. Om du vill att den här privata gruppen ska kunna upptäckas väljer du Lista den här gruppen i vårt nätverks gruppkatalog och sökresultat.

 7. Om gruppen är enMicrosoft 365 kopplad grupp visas även avsnittet Klassificering . Standardklassificering visas. Om du vill ändra klassificeringen klickar du på Redigera och väljer klassificeringen i listrutan.

 8. Välj Skapa grupp.

Vanliga frågor och svar

Q. När ska jag skapa en ny grupp?

A. Här är några förslag på när du ska skapa en grupp:

 • Du vet att vissa personer vill delta i en community.

 • Du har innehåll som kan bidra och kan ägna lite tid åt att hantera communityn.

 • Du förstår att om du skapar den är det du som äger den.

F: Kan jag välja om jag ska skapa en Yammer grupp eller enMicrosoft 365 grupp?

A: Nej. Vilken typ av Yammer grupp organisationen använder bestäms av IT-personalen: alla nya grupper som skapas i Yammer är antingen vanliga Yammer grupper eller Microsoft 365 anslutna Yammer grupper. Du kan se vilken Yammer grupp din organisation använder genom att skapa en grupp och se om det finns ett avsnitt Office 365-resurser till höger på gruppsidan. Mer information finns i Är min grupp i Yammer ansluten till Microsoft 365?.

F: Vilka funktioner får jag om jag använder enMicrosoft 365 ansluten grupp?

A: Din Microsoft 365-anslutna grupp i Yammer får också en SharePoint-webbplats, ett SharePoint-dokumentbibliotek, en OneNote-anteckningsbok, en plan i Microsoft Planner och en grupp som du kan komma åt i Outlook och i den globala adressboken.

F: Kan jag skapa enMicrosoft 365 ansluten Yammer grupp som använder befintliga Microsoft 365 gruppresurser?

A: Nej. När en ny Microsoft 365-ansluten Yammer-grupp skapas får den en ny SharePoint-webbplats, SharePoint-dokumentbibliotek, OneNote-anteckningsbok, plan i Microsoft Planner och visas i den globala adressboken.

F: Varför har jag inte alternativet att skapa en community?

A:När en administratör tillämpar en princip för att skapa grupper ser endast tillåtna användare alternativet att skapa en community.

F: Varför får jag felmeddelandet: "Namn används av en befintlig grupp, användare eller inbjuden användare."

A: För Yammer grupper, om en annan grupp redan finns, eller om en användare eller någon som har bjudits in till ditt Yammer-nätverk har samma namn som det föreslagna gruppnamnet kan du inte använda namnet.

Om Microsoft 365 en grupp som nyligen har tagits bort har samma namn som det föreslagna gruppnamnet kan namnet inte återanvändas förrän gruppen tas bort permanent. Mer information finns i Ta bort en grupp Microsoft 365 permanent.

F: Varför kan jag inte skapa olistade privata grupper, tillåta medlemsgodkännande i privata grupper eller kräva godkännande för att gå med i en offentlig grupp?

A: Från och med januari 2017 gjordes ändringar i Yammer av grupptyper. Dessa ändringar påverkar bara nya grupper: befintliga grupper med stängda medlemskap eller inställningar för gruppgodkännande ändras inte.

 • Offentliga grupper – alternativet för stängda medlemskap är inte längre tillgängligt

 • Privata grupper (listade) – endast gruppadministratörer kan bevilja godkännanden för nya medlemmar

 • Privata grupper (ej listad) – endast gruppadministratörer kan bevilja godkännanden för nya medlemmar

Grupptyp

Före januari 2017

Efter januari 2017

Offentlig grupp

Alternativet för stängda medlemskap (med krav på godkännande från gruppadministratören eller medlem för att gå med) var fortfarande tillgängligt.

Alternativet för stängda medlemskap (med krav på godkännande från gruppadministratören eller medlem för att gå med) är inte längre tillgängligt. Hädanefter krävs inte godkännanden för offentliga grupper.

Privat grupp

Kräver godkännande – administratören för Yammer-gruppen eller en medlem kan godkänna.

Endast administratören för gruppen Yammer bevilja godkännanden.

Privat grupp (ej listad))

Kräver godkännande – administratören för Yammer-gruppen eller en medlem kan godkänna.

Endast administratören för gruppen Yammer bevilja godkännanden.

Se även

Är min Yammer-grupp ansluten till Microsoft 365?

Hantera en grupp i Yammer

Läs mer om Microsoft 365-grupper

Skapa en dynamisk grupp i Yammer

Skapa och hantera externa grupper i Yammer

Exportera gruppmedlemmar till en .csv fil

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×