Bạn có thể tự động chuyển tiếp hoặc chuyển hướng thông điệp email của mình bằng cách thiết lập quy tắc Hộp thư đến trong Outlook trên web. Thao tác này rất hữu ích nếu bạn muốn đọc và trả lời thư từ một tài khoản email khác hoặc khi bạn muốn người khác nhận và trả lời email của bạn khi bạn vắng mặt.

Lưu ý: Nếu hướng dẫn không khớp với những gì bạn thấy, có thể bạn đang sử dụng phiên bản cũ hơn của Outlook trên web. Thử sử dụng Hướng dẫn dành cho ứng dụng Outlook trên web.

 1. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Cài đặtThiết đặt> Xem tất cả cài đặt Outlook.

 2. Chọn Thư > Chuyển tiếp.

 3. Chọn Bật chuyển tiếp, nhập địa chỉ email chuyển tiếp, rồi chọn Lưu.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn muốn giữ lại một bản sao của thư gốc trong hộp thư của mình, hãy chọn Giữ một bản sao của những thư đã chuyển tiếp.

Hướng dẫn dành cho cổ điển Outlook trên web

 1. Ở trên cùng màn hình, chọn Cài đặt Cài đặt > Thư.

 2. Trong menu Tùy chọn, hãy chọn Thư > Tài khoản > Chuyển tiếp.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để bật tính năng chuyển tiếp, chọn Bắt đầu chuyển tiếp, nhập địa chỉ email chuyển tiếp và chọn lưu.

   Lưu ý: Chọn hộp kiểm Giữ một bản sao của thư đã chuyển tiếp nếu bạn muốn một bản sao của thư gốc để vẫn còn trong hộp thư của bạn.

  • Để tắt tính năng chuyển tiếp, hãy chọn Ngừng chuyển tiếp và chọn Lưu.

Xem thêm

Tạo, trả lời hoặc chuyển tiếp thư email trong Outlook trên web

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×