Nếu bạn đăng ký Microsoft 365, bạn sẽ được nhắc đăng nhập để sử dụng Office sau khi cài đặt, hoặc sau khi đăng xuất. Thuê bao của bạn có giới hạn đăng nhập xác định có bao nhiêu bản cài đặt Office mà bạn có thể đăng nhập vào cùng một lúc. Sử dụng các tab bên dưới để chọn loại đăng ký của bạn và tìm hiểu thêm về các giới hạn đăng nhập cho thuê bao của bạn.

Với Microsoft 365, bạn có thể cài đặt Office trên tất cả các thiết bị của mình và đăng nhập vào Office trên năm thiết bị cùng một lúc. Điều này áp dụng với mọi thiết bị PC, máy Mac, máy tính bảng và điện thoại.

Nhận trợ giúp đăng nhập vào Office

Minh họa cách người dùng có thể cài đặt Office trên tất cả các thiết bị của mình và có thể đăng nhập vào năm thiết bị cùng một lúc

Sau đây là những việc bạn cần biết.

Dưới đây là một số Mẹo cho việc sử dụng Microsoft 365 trên nhiều thiết bị:

  • Mỗi người sử dụng Office trên thiết bị phải có tài khoản được liên kết với Microsoft 365. Điều này có thể là tài khoản để đăng ký Microsoft 365, hoặc bất kỳ tài khoản nào chia sẻ một thuê bao Microsoft 365 của gia đình.

  • Khi bạn cài đặt Office trên thiết bị, bạn sẽ được nhắc đăng nhập lần đầu tiên khi bạn khởi động ứng dụng Office.

  • Office vẫn sẽ được kích hoạt miễn là bạn đã đăng nhập. Nếu bạn đăng xuất, giấy phép tài khoản của bạn bị loại bỏ và ứng dụng bị hủy kích hoạt. Bạn có thể xem và in các tệp, nhưng không tạo hoặc sửa tệp.

    Để kích hoạt Office sau khi bạn đã đăng xuất, bạn có thể đăng nhập lại bằng tài khoản được liên kết với gói đăng ký của mình.

  • Nếu bạn có nhiều hơn năm thiết bị, Office sẽ tự động đăng xuất bạn khỏi thiết bị để giữ nguyên trong giới hạn đăng nhập của bạn. Để sử dụng Office trên thiết bị mà bạn đã đăng xuất, bạn chỉ cần đăng nhập lại.

Câu hỏi thường gặp

Tôi đã đăng nhập. Tôi có nên giữ trạng thái đăng nhập?

Chúng tôi khuyên bạn nên duy trì trạng thái đăng nhập vào Office để các ứng dụng của bạn vẫn được kích hoạt.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đăng xuất khỏi Office?

Nếu bạn đăng xuất, các ứng dụng của bạn sẽ bị hủy kích hoạt. Bạn có thể xem và in các tệp, nhưng không tạo hoặc sửa tệp, cho đến khi bạn đăng nhập lại. Để tìm hiểu thêm, hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi bạn đăng xuất khỏi Office.

Nếu tôi chia sẻ Microsoft 365 Family, việc đăng nhập như thế nào?

Bạn có thể chia sẻ đăng ký Microsoft 365 Family của mình với tối đa năm người khác. Mỗi người sẽ sử dụng tài khoản Microsoft của riêng mình để cài đặt Office trên tất cả các thiết bị của mình và được đăng nhập vào năm cùng một lúc.

Nhận trợ giúp chia sẻ gói đăng ký của bạn

Người khác có thể đăng nhập vào Office trên thiết bị của tôi không?

Nếu một người đăng nhập vào Office trên thiết bị của bạn mà không cần thuê bao, họ sẽ có thể xem và in các tệp, nhưng không tạo hoặc sửa tệp. Nếu bạn có Microsoft 365 Family, bạn có thể chia sẻ thuê bao của mình với năm người bổ sung. Mỗi người có thể đăng nhập vào Office bằng tài khoản Microsoft của riêng mình trên thiết bị của bạn để tạo và chỉnh sửa các tệp riêng của họ.

Nhận trợ giúp chia sẻ gói đăng ký của bạn

Với Microsoft 365, bạn có thể cài đặt và đăng nhập vào Office trên 5 PC hoặc máy Mac, 5 máy tính bảng và 5 điện thoại.

Nhận trợ giúp đăng nhập vào Office

Sau đây là những việc bạn cần biết.

Dưới đây là một số Mẹo cho việc sử dụng Microsoft 365 trên nhiều thiết bị:

  • Nếu bạn đăng nhập vào Windows bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, bạn sẽ được đăng nhập vào Office tự động. Trên máy Mac và thiết bị di động, hãy đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn để kích hoạt Office.

  • Office vẫn sẽ được kích hoạt miễn là bạn đã đăng nhập. Nếu bạn đăng xuất, các ứng dụng của bạn sẽ bị hủy kích hoạt. Bạn có thể xem và in các tệp, nhưng không tạo hoặc sửa tệp, cho đến khi bạn đăng nhập lại.

  • Office sẽ đăng xuất khỏi các thiết bị tự động để giữ lại trong giới hạn đăng nhập của bạn. Để sử dụng Office trên thiết bị mà bạn đã đăng xuất, bạn chỉ cần đăng nhập lại.

Câu hỏi thường gặp

Tôi đã đăng nhập. Tôi có nên giữ trạng thái đăng nhập?

Chúng tôi khuyên bạn nên duy trì trạng thái đăng nhập vào Office để các ứng dụng của bạn vẫn được kích hoạt.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đăng xuất khỏi Office?

Nếu bạn đăng xuất, các ứng dụng của bạn sẽ bị hủy kích hoạt. Bạn có thể xem và in các tệp, nhưng không tạo hoặc sửa tệp, cho đến khi bạn đăng nhập lại.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×