Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tài khoản bạn sử dụng trong Office có thể là tài khoản Microsoft mới hoặc hiện có hoặc tài khoản do cơ quan hoặc trường học của bạn gán cho bạn. Nhiều người có cả hai loại. Việc bạn sử dụng tài khoản nào tùy thuộc vào thao tác bạn đang cố gắng thực hiện, nhưng trong hầu hết các trường hợp, bạn cần một tài khoản để:

  • Cài đặt và kích hoạt Office   Với nhiều phiên bản Office mới hơn, tài khoản của bạn sẽ hiển thị giấy phép Office thuộc về ai. Bạn sử dụng tài khoản này để đăng nhập vào Office trên thiết bị của mình.

  • Quản lý Office   Đăng nhập vào office.com bất cứ khi nào bạn cần cài đặt hoặc cài đặt lại Office, cập nhật cài đặt bảo mật, hồ sơ tài khoản và nếu bạn có đăng ký, thông tin thanh toán và thanh toán của bạn.

  • Truy nhập email của bạn và các dịch vụ đám mây khác   Bạn cũng có thể sử dụng tài khoản này để truy nhập email, lịch và danh bạ Outlook của mình hoặc bất kỳ tệp nào bạn đã lưu vào dịch vụ đám mây của Microsoft chẳng hạn như OneDrive, Teams hoặc SharePoint.

Lưu    ý: Office 365 không hỗ trợ đăng nhập đồng thời bằng nhiều tài khoản người dùng từ cùng một tổ chức hoặc đối tượng thuê Microsoft 365. Bạn cần đăng xuất khỏi một tài khoản người dùng để đăng nhập bằng tài khoản người dùng khác. Nếu bạn không làm điều đó, bạn sẽ thấy lỗi được ghi lại trong bài viết này: Một tài khoản khác đã được đăng nhập vào máy tính khi đăng nhập vào Office 2013 - Ứng dụng Microsoft 365 | Microsoft Learn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×