Mục lục
×
Cài đặt Office

Nếu bạn có đăng ký Microsoft 365, bạn có thể đăng xuất khỏi Office trên PC hoặc máy Mac từ xa từ bất kỳ trình duyệt web nào để hủy kích hoạt cài đặt. Vì Office sẽ tự động đăng xuất bạn khỏi thiết bị để duy trì trong giới hạn đăng nhập nên bạn không còn cần phải sử dụng quy trình này để giải phóng các bản cài đặt. Để biết thêm thông tin, hãy xem cách hoạt động của tính năng đăng nhập Microsoft 365.

Lưu ý: Việc đăng xuất khỏi Office gỡ cài đặt đăng Office, loại bỏ Office liệu hoặc hủy bỏ đăng ký Microsoft 365 bạn.

Nếu bạn không chắc liệu phiên bản Microsoft 365 của mình dành cho gia đình hay doanh nghiệp, hãy xem mục Gói Office cao cấp.

Microsoft 365 Family hoặc Personal

  1. Từ bất kỳ thiết bị nào, đếntài khoản Microsoft, trang Cài đặt của bạn và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn, nếu được nhắc.

  2. Trong thiếtbị, chọn Đăng xuất khỏi Office bên cạnh thiết bị.

    Có thể mất tới 72 giờ để Office phát hiện bạn đã đăng xuất từ xa.

Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp

  1. Từ bất kỳ thiết bị nào, hãy https://portal.office.com/Account/#home và đăng nhập bằng tài khoản tài khoản công ty hoặc trường học, nếu được nhắc.

  2. Từ ô xếp Office dụng &, hãy chọn Xem ứng dụng và thiết bị.

  3. Trong mục Ứng & thiết bị, chọn mũi tên xuống bên cạnh THIẾT BỊ để xem các thiết bị mà thiết bị Office được cài đặt.

  4. Chọn Đăng xuất bên cạnh thiết bị.

    Có thể mất tới 72 giờ để Office phát hiện bạn đã đăng xuất từ xa.

Sau khi bạn đăng xuất khỏi Office, bạn vẫn có thể xem và in tài liệu từ thiết bị đó, nhưng bạn sẽ không thể chỉnh sửa hoặc tạo tài liệu mới. Nếu muốn sử dụng Microsoft 365 trên thiết bị, bạn sẽ cần đăng nhập vào Microsoft 365 khi được nhắc. .

Không có cách nào để hủy kích hoạt Office Home & Student, Office Home & Business, Office Professional hoặc các ứng dụng dành riêng Office khác. Thay vào đó, bạn phải cài đặt lại và kích hoạt bằng quy trình được mô tả trong Kích hoạt sau khi cài Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×