Mục lục
×

Đối với tất cả Microsoft 365 và nhiều phiên bản không đăng ký mới hơn của Office (từ năm 2013 trở lên), sản phẩm Office của bạn có tài khoản liên kết. Đây là tài khoản bạn sử dụng để đăng nhập vào Office.com, vì vậy bạn có thể quản lý đăng ký của mình hoặc cài đặt hoặc cài đặt lại Office khi cần. Tùy thuộc vào sản phẩm của bạn, tài khoản này thường là tài khoản Microsoft hay tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Lưu ý: Một số sản phẩm được mua thông qua lợi ích Microsoft HUP của nhân viên hoặc các phiên bản cấp phép số lượng lớn (do bộ phận IT của tổ chức quản lý) có thể không yêu cầu tài khoản.  Thông tin dưới đây không áp dụng cho những phiên bản Office hoặc đăng ký Microsoft 365 này.

Đăng nhập để quản lý các Office

 1. Truy cập www.office.com và nếu bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập bằng tài khoản Microsoft cá nhân hay tài khoản cơ quan hoặc trường học khi được nhắc.

  Mẹo: Nếu bạn không thể nhớ mình đã liên kết với Office email nào, hãy xem mục Tôi không thể nhớ tài khoản Microsoftmình sử dụng với Office.

 2. Từ góc trên bên phải, chọn tên tài khoản của bạn, rồi chọn Xem tài khoản từ danh sách tùy chọn.

  Những điều bạn có thể làm tiếp theo phụ thuộc vào việc bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsofthay tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, bạn sẽ truy nhập vào bảng điều khiển tài khoản Microsoft của mình.

Ảnh chụp màn hình bảng thông tin tài khoản Microsoft

Đây là nơi bạn có thể quản lý mọi sản phẩm Microsoft được liên kết với tài khoản này và tùy thuộc vào sản phẩm của bạn, đây là nơi bạn có thể:

 • Quản lý tài khoản Microsoft của bạn, cập nhật mật khẩu, đặt cài đặt bảo mật bổ sung và cập nhật thông tin thanh toán của bạn

 • Xem tất cả các sản phẩm Microsoft, bao gồm các sản Office Khác được liên kết với tài khoản này

 • Cài đặt hoặc cài đặt Office trên thiết bị của bạn

Với Microsoft 365 ký này, bạn cũng có thể:   

 • Gia hạn Microsoft 365 quản lý tùy chọn thanh toán của bạn

 • Nếu bạn đã đăng Microsoft 365 Family, bạn có thể chia sẻ đăng ký của mình hoặc xem ai đang chia sẻ với bạn.

  Lưu ý:  Microsoft 365 Family sẵn dùng ở tất cả các thị trường.

Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, bạn sẽ truy nhập trang Tài khoản của tôi cho tổ chức của bạn.

Ảnh chụp màn hình cổng thông tin Tài khoản của tôi

Tại đây, bạn có thể sử dụng dẫn hướng bên trái để:

 • Xem bạn có Microsoft 365 nào và xem giấy phép nào mà người quản trịMicrosoft 365 gán cho bạn

 • Chọn Trạng thái cài đặt và cài đặt hoặc cài đặt lại phiên bản mới nhất của Office trên máy tính hoặc các sản phẩm Office khác như Project hoặc Visio (bạn sẽ thấy tùy chọn cài đặt miễn là người quản trị đã gán cho bạn giấy phép và cho phép bạn tự cài đặt)

Lưu ý:  Chỉ dành cho Office 365 trị viên   Nếu bạn là người quản Microsoft 365 chính trong tổ chức của mình, bạn kiểm soát những gì bạn muốn người dùng của mình có quyền truy nhập. Đi đến trung tâm trợ giúp Office 365 Admin để biết thêm thông tin về việc thiết lập người dùng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×