Mục lục
×

Xem và quản lý tất cả các đăng ký Microsoft của bạn ở một nơi — bao gồm tài khoản Microsoft 365 của bạn. Chi tiết về thanh toán cho thuê bao của bạn phụ thuộc vào việc bạn có một gói Microsoft 365 nhà hoặc Microsoft 365 Business . Nếu bạn có một kế hoạch kinh doanhMicrosoft 365, bạn phải là người quản trị Microsoft 365 quản lý việc thanh toán và thanh toán cho thuê bao của tổ chức.

Bạn không chắc mình có gói nào?

Mẹo: Nếu bạn mua Office bằng quyền lợi công ty, hãy xem Office thông qua Chương trình Sử dụng tại Nhà (HUP).

Microsoft 365 dành cho gia đình

Nếu sản phẩm Office của bạn là một trong những sản phẩm sau, bạn có Microsoft 365 sản phẩm dành cho gia đình. Đây có thể là đăng ký Microsoft 365 hoặc ứng dụn mua một lần Office hoặc ứng dụng Office riêng lẻ. Những sản phẩm này thường được liên kết với một tài khoản Microsoft cá nhân.

Microsoft 365 đăng ký: Các sản phẩm sau đây bao gồm Office ứng dụng được cài đặt đầy đủ.

  Microsoft 365 Family
  Microsoft 365 Personal

Office 2021, Các phiên bản Office 2019, Office 2016 hoặc Office 2013 có sẵn dưới dạng mua một lần: Các sản phẩm sau đây bao gồm các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ.

  Office Home & Student
  Office Home & Business
  Office Professional

Các ứng dụng độc lập Office 2021, Office 2019, 2016 hoặc 2013 có sẵn dưới dạng mua một lần

  Word
  Excel
  PowerPoint
  OneNote*
  Outlook
  Access
  Publisher
  Project
  Visio

Mẹo: *Phiên bản máy tính để bàn của OneNote chỉ có sẵn trong các phiên bản Microsoft 365, 2021, 2016 và 2013. Trong Office 2019, OneNote cho Windows 10 là trải nghiệm OneNote mặc định. Hãy xem Câu hỏi thường gặp.

Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp

Nếu sản phẩm Office của bạn là một trong những sản phẩm sau, bạn có sản phẩm Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp. Các sản phẩm này thường được liên kết với tài khoản cơ quan hoặc trường học và giấy phép Office của bạn (nếu đăng ký của bạn có giấy phép) đến từ tổ chức nơi bạn làm việc hoặc đi học.

Microsoft 365 Đăng ký: Các sản phẩm sau đây bao gồm Office ứng dụng được cài đặt đầy đủ.

  Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp
  Microsoft 365 Business Standard

  Office 365 A5

  Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn
  Office 365 Enterprise E3
  Office 365 Enterprise E4
  Office 365 Enterprise E5

  Microsoft 365 Business Standard (Phi lợi nhuận)
  Office 365 Nonprofit E3
  Office 365 Nonprofit E5

  Office 365 Hoa Kỳ Government Community G3
  Office 365 Hoa Kỳ Government Community G5

  Project Online Professional
  Project Online Premium

  Visio Online Plan 2

Microsoft 365 Các gói đăng ký không bao gồm các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ:

Mẹo: Với những đăng ký Microsoft 365 này, không có các ứng dụng trên máy tính để tải xuống và cài đặt nhưng trong hầu hết các trường hợp, bạn vẫn có thể truy nhập và sử dụng phiên bản trực tuyến của các ứng dụng Office trong trình duyệt web. Tìm hiểu thêm Ứng dụng Office Online miễn phí.

  Microsoft 365 Business Basic
  Office 365 Enterprise E1
  Office 365 A1
  Microsoft 365 Business Basic (Phi lợi nhuận)
  Office 365 Nonprofit E1
  Office 365 Hoa Kỳ Government G1
  Project Online Essentials
  Visio Online Plan 1

Các phiên bản giấy phép số lượng lớn của Office LTSC 2021, Office 2019, Office 2016, hoặc Office 2013

  Office Professional Plus

Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp

Xem nội dung trợ giúp cho các câu hỏi về thanh toán với tư cách là người quản trị của Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp.

Các tác vụ thanh toán hàng đầu    

Bạn có các câu hỏi khác về quản trị?   

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×