Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Đối với tất cả Microsoft 365 ký mới và nhiều phiên bản không đăng ký mới hơn của Microsoft 365 (từ 2013 trở lên), sản phẩm Microsoft 365 của bạn có tài khoản được liên kết. Đây là tài khoản bạn sử dụng để đăng nhập vào Microsoft365.com có thể quản lý đăng ký của mình hoặc cài đặt hoặc cài đặt lại Microsoft 365 khi cần. Tùy thuộc vào sản phẩm của bạn, tài khoản này thường là tài khoản Microsoft (Hotmail, Outlook.com, Live.com) hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Lưu ý: Một số sản phẩm được mua thông qua Chương trình Chiết khấu microsoft Workplace của nhân viên(trước đây gọi là Chương trình Sử dụng tại Nhà) lợi ích hoặc phiên bản giấy phép số lượng lớn (do bộ phận CNTT của tổ chức quản lý) có thể không yêu cầu tài khoản. Thông tin dưới đây không áp dụng cho các phiên bản Office hoặc đăng ký Microsoft 365 này.

Đăng nhập vào bảng điều khiển cho tài khoản của bạn

 1. Mở một ứng dụng trên máy tính như Word hoặc Excel hoặc đi tới Microsoft365.com.

  Mẹo: Bạn có thể được nhắc đăng nhập. Đảm bảo đăng nhập bằng tài khoản được liên kết với Microsoft 365 hoặc Office. Nếu bạn không thể nhớ mình đã liên kết với giấy phép này địa chỉ email nào, hãy xem Tôi không thể nhớ tài khoản Microsoft mà tôi sử dụng với Microsoft 365.

 2. Chọn tên bạn (hoặc ảnh hồ sơ) từ góc trên bên phải (thao tác này nằm ngay trên dải băng nếu bạn đang ở trong ứng dụng trên máy tính hoặc trên đầu trang dẫn hướng nếu bạn đang ở trên Microsoft365.com ).

 3. Đối với tài khoản Microsoft, hãy chọn liên kết Tài khoản Microsoft của tôi. Đối với tài khoản cơ quan hoặc trường học, hãy chọn liên kết Xem tài khoản.

 4. Bạn sẽ được đưa đến bảng điều khiển cho tài khoản của mình và những việc bạn có thể làm tiếp theo sẽ tùy thuộc vào việc bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hay tài khoản cơ quan hoặc trường học.

  Chọn tab bên dưới cho loại tài khoản bạn đã đăng nhập.

Nếu đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, bạn sẽ chuyển đến bảng điều khiển tài khoản Microsoft sau khi chọn liên kết Tài khoản Microsoft của tôi.

Ảnh chụp màn hình cửa sổ trình quản lý tài khoản Microsoft

Bảng điều khiển tài khoản Microsoft là nơi bạn quản lý tài khoản Microsoft của mình và mọi sản phẩm Microsoft được liên kết với tài khoản này.

Từ đầu trang dẫn hướng trên cùng trên bảng điều khiển, chọn Dịch vụ & ký. Đây là nơi bạn có thể xem tất cả các sản phẩm Microsoft được liên kết với tài khoản này. 

 • Đối với các phiên bản Không đăng ký của Office (Office 2013 trở lên)   Tìm sản phẩm của bạn và chọn Cài đặt. Làm theo lời nhắc để cài đặt hoặc cài đặt lại ứng dụng trên máy tính.

 • Đối với Microsoft 365 Family ký Personal    Chọn Cài đặt các ứng dụng Office cao cấp và làm theo lời nhắc để cài đặt hoặc cài đặt lại các ứng dụng trên máy tính.

  Ở bên phải tên đăng ký, chọn Quản . Từ đây bạn có thể:

  • Gia hạn bằng mã hoặc thẻ trả trước

  • Hủy đăng ký

  • Bật hoặc tắt thanh toán định kỳ

  • Đối vớiMicrosoft 365 Family đăng ký, bạn có thể bắt đầu chia sẻ đăng ký của mình hoặc thêm hoặc loại bỏ những người mà bạn đã chia sẻ. Và nếu bạn không phải là chủ sở hữu của gói đăng ký, bạn sẽ có thể xem ai đang chia sẻ Microsoft 365 với bạn và rời khỏi đăng ký nếu bạn chọn làm như vậy.

Nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, bạn sẽ truy nhập trang Tài khoản của Tôi cho tổ chức của bạn sau khi chọn liên kết Xem tài khoản.

Ảnh chụp màn hình cửa sổ Trình quản lý tài khoản cho tài khoản cơ quan hoặc trường học

Tại đây, bạn có thể sử dụng dẫn hướng bên trái để:

 • Xem bạn có Microsoft 365 bao gồm bất kỳ giấy phép nào khác mà người quản trị đãMicrosoft 365 gán cho bạn.

 • Chọn Trạng thái cài đặt và cài đặt hoặc cài đặt lại phiên bản mới nhất của phiên bản Microsoft 365 hoặc các sản phẩm Office khác chẳng hạn như Project hoặc Visio. (Bạn sẽ thấy tùy chọn cài đặt miễn là người quản trị đã gán cho bạn giấy phép và cho phép bạn tự cài đặt.)

Lưu ý:  Chỉ dành cho người quản trị Microsoft 365   Nếu bạn là người quản trị Microsoft 365 chức của mình, bạn kiểm soát những gì bạn muốn người dùng của mình có quyền truy nhập. Đi đến trung tâm Quản trị Microsoft 365 trợ giúp để biết thêm thông tin về việc thiết lập người dùng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×