Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn biết tên người dùng và mật khẩu của mình nhưng chúng đã ngừng hoạt động, hãy đọc tên người dùng và mật khẩu của tôi đã ngừng hoạt động

Nếu bạn quên tên người dùng hoặc địa chỉ email của tài khoản Microsoft và trước đó bạn đã thiết lập các thông tin bảo mật khác trên tài khoản Microsoft của mình, hãy làm theo các bước dưới đây.

Mẹo: Nếu bạn chưa thiết lập bất kỳ thông tin bảo mật nào khác trên tài khoản Microsoft của mình, hãy chuyển đến Bước 2.

Bước 1 tra cứu Tên người dùng

Bước 2tra sản phẩm hoặc dịch vụ

Bước 3Kiểm tra xem đã đóng không

Tra cứu tên người dùng đã quên bằng cách sử dụng thông tin khác

 1. Tra cứu tên người dùng bằng cách sử dụng số điện thoại liên hệ bảo mật hoặc địa chỉ email của bạn.
  Tìm

 2. Yêu cầu gửi mã bảo mật đến số điện thoại hoặc email bạn đã sử dụng.

 3. Nhập mã và chọn Tiếp theo.

 4. Sau đó, chúng tôi sẽ hiển thị gợi ý về tên người dùng ở định dạng sau: j********@outlook.com

  Mẹo: 

  • Số điện thoại hoặc địa chỉ email khác có thể được sử dụng làm thông tin bảo mật đăng nhập cho nhiều tài khoản.

  • Nếu các gợi ý không giúp ích, hãy chuyển sang Bước 2: Kiểm tra sản phẩm hoặc dịch vụ.

Bạn không thể tìm thấy tên người dùng của mình...

Nếu tra cứu tên người dùng không thành công, hãy thử tìm tên người dùng tài khoản Microsoft của bạn trong các sản phẩm hoặc dịch vụ khác mà bạn biết được liên kết với tài khoản đó.

Xem Bước 2: Kiểm tra các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã sử dụng tài khoản Microsoft để biết chi tiết.

Xem thêm

Cách kiểm tra xem địa chỉ email của bạn có phải là tài khoản Microsoft không

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×