We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Trong OneNote, bạn có thể thêm nội dung vào một trang theo ý mình — bạn sẽ không bao giờ hết chỗ trống. Nếu muốn được ngăn nắp, bạn có thể tạo thêm trang vào bất kỳ lúc nào.

  1. Ở bên phải cửa sổ, phía trên cột của các tab trang, chọn Thêm Trang.

    Thêm trang vào sổ ghi chép của bạn.

  2. Thêm một tiêu đề trang vào phần đầu đề ở đầu trang, rồi nhấn Enter.

Bạn có thể tổ chức trang bằng cách kéo các tab lên xuống trong cột tab trang. Để làm cho mọi thứ trông đúng y như bạn muốn, bạn có thể áp dụng một mẫu cho một trang và bạn có thể tạo một trang con.

Mẹo:  Nếu bạn vô tình tạo một trang không cần thiết, hãy bấm chuột phải vào tab trang rồi bấm Xóa.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×