Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Với tư cách là người quản trị cộng đồng, bạn có thể tạo chiến dịch cho các thành viên cộng đồng tập trung vào các dự án, sở thích và sự kiện cụ thể cho cộng đồng của bạn.

Viva Engage cung cấp hai loại chiến dịch. Chiến dịch chính thức có sẵn cho mọi người trong tổ chức và phải được tạo bởi người quản trị toàn cầu, người quản trị Engage hoặc người liên lạc công ty của Microsoft 365. Chiến dịch cộng đồng được tạo bởi người quản trị cộng đồng dành riêng cho các thành viên cộng đồng của họ.

Các thành viên cộng đồng có thể đăng bài lên chiến dịch cộng đồng bằng cách sử dụng hashtag chiến dịch trong cửa sổ nhà xuất bản trên trang cộng đồng hoặc trang chiến dịch.

Ảnh chụp màn hình một chiến dịch dựa trên cộng đồng riêng tư.

Tạo chiến dịch cộng đồng 

 1. Từ trang cộng đồng, chọn nút dấu cộng (+) trên ô xếp Chiến dịch.

 2. Hoàn thành các trường bằng thông tin chiến dịch của bạn.

  #hashtag nhập tên chiến dịch.
  Chọn hashtag duy nhất không được chiến dịch khác sử dụng hiện tại. 

  Đối với Nhà xuất bản mặc định, chọn loại bài đăng mà bạn muốn mọi người sử dụng cho bài đăng chiến dịch. Cửa sổ nhà phát hành sẽ mặc định hiển thị loại bài đăng này. 

  Chọn nút Tạo để lưu các thay đổi của bạn.   

  Ảnh chụp màn hình các tùy chọn tạo chiến dịch cộng đồng mới

  Ảnh chụp màn hình chiến dịch cộng đồng ở trạng thái nháp

 3. Chiến dịch của bạn đang ở trạng thái bản thảo và được lưu vào trung tâm chiến dịch cộng đồng. Cho đến khi phát hành chiến dịch, bạn có thể tiếp tục tinh chỉnh chiến dịch đó: thêm ảnh bìa, mục tiêu và ghim liên kết. Chỉ bạn có thể nhìn thấy nó cho đến khi bạn phát hành nó.  

Mở chiến dịch nháp và được xuất bản   

Tất cả các chiến dịch cộng đồng đều được lưu vào trung tâm chiến dịch của cộng đồng. Các thành viên cộng đồng chỉ có thể truy cập vào các chiến dịch hiện hoạt đã phát hành tại đây. Trong khi đó, người quản trị cộng đồng có thể tìm thấy các chiến dịch đã phát hành và bản nháp chưa phát hành vẫn đang được phát hành. Người quản trị cộng đồng đã tạo chiến dịch chỉ hiển thị chiến dịch chưa phát hành hoặc bản nháp. 

 1. Truy cập trang cộng đồng. Các chiến dịch đã phát hành xuất hiện ở thanh trượt bên phải.

 2. Bên dưới chiến dịch đã phát hành, hãy chọn Xem tất cả chiến dịch.

Ảnh chụp màn hình ô Chiến dịch ở thanh trượt bên phải của trang cộng đồng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×