Lối tắt bàn phím trong OneNote

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Nhiều người dùng thấy rằng việc sử dụng bàn phím ngoài với các lối tắt bàn phím cho OneNote giúp họ làm việc hiệu quả hơn. Đối với những người dùng bị khiếm khuyết về vận động hoặc thị giác, sử dụng phím tắt có thể sẽ dễ dàng hơn so với sử dụng màn hình cảm ứng và là phương pháp thay thế thiết yếu cho việc sử dụng chuột.

Lưu ý: 

 • Các lối tắt trong chủ đề này liên quan tới bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Phím trên các bố trí khác có thể không tương ứng chính xác với phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

 • Dấu cộng (+) trong lối tắt có nghĩa là bạn cần nhấn nhiều phím cùng một lúc.

 • Dấu phẩy (,) trong một lối tắt có nghĩa là bạn cần nhấn nhiều phím theo thứ tự.

Bài viết này liệt kê các lối tắt bàn phím cho OneNote để Windows màn hình nền.

Lưu ý: Để nhanh chóng tìm lối tắt trong bài viết này, bạn có thể sử dụng tìm kiếm. Nhấn Ctrl + F, rồi nhập từ tìm kiếm của bạn.

Trong chủ đề này

Các lối tắt thường được sử dụng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở một cửa sổ OneNote mới.

Ctrl+M

Tạo ghi chú nhanh.

Ctrl+Shift+M

Phím logo Windows + Alt + N

Cắm cửa sổ OneNote.

Ctrl+Alt+D

Hoàn tác hành động trước đó.

Ctrl+Z

Làm lại hành động trước đó nếu có thể.

Ctrl+Y

Chọn tất cả các mục trên trang hiện tại.

Ctrl+A

Để bung rộng vùng chọn, hãy nhấn Ctrl + A một lần nữa.

Cắt văn bản hoặc mục đã chọn.

Ctrl+X

Sao chép văn bản hoặc mục đã chọn sang Bảng tạm.

Ctrl+C

Dán nội dung của Bảng tạm.

Ctrl+V

Di chuyển đến đầu dòng.

Phím Home

Di chuyển đến cuối dòng.

Phím End

Di chuyển một từ về bên trái.

Ctrl+Phím Mũi tên trái

Di chuyển một từ về bên phải.

Ctrl+Phím Mũi tên phải

Xóa bỏ một ký tự bên trái.

Phím Backspace (Xóa lùi)

Xóa bỏ một ký tự bên phải.

Delete

Xóa bỏ một từ bên trái.

Ctrl+Backspace

Xóa bỏ một từ bên phải.

Ctrl+Delete

Chèn dấu ngắt dòng mà không bắt đầu đoạn văn mới.

Shift+Enter

Kiểm tra chính tả.

F7

Mở từ điển đồng nghĩa cho từ hiện được chọn.

Shift+F7

Hiển thị menu ngữ cảnh cho đối tượng hiện đang tập trung.

Shift+F10

Thực hiện hành động được đề xuất trên thanh thông tin khi xuất hiện ở đầu trang.

Ctrl+Shift+W

Phát bản ghi âm thanh đã chọn.

Ctrl+Alt+P

Ngừng phát lại bản ghi âm thanh.

Ctrl+Alt+S

Bỏ qua bản ghi âm thanh hiện tại lùi lại trong 10 giây.

Ctrl+Alt+Y

Bỏ qua bản ghi âm thanh hiện tại về phía trước 10 giây.

Ctrl+Alt+U

Đầu Trang

Định dạng ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tô sáng văn bản đã chọn.

Ctrl + Alt + H

Chèn siêu kết nối.

Ctrl+K

Sao chép định dạng của văn bản đã chọn (bútđịnh dạng).

Ctrl+Shift+C

Dán định dạng vào văn bản đã chọn (bútđịnh dạng).

Ctrl+Shift+V

Mở siêu kết nối.

Nhập, khi ở trên văn bản siêu kết nối

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng đậm.

Ctrl+B

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng nghiêng.

Ctrl+I

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng gạch dưới.

Ctrl+U

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng gạch ngang.

Ctrl+Gạch nối (-)

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng chỉ số trên.

Ctrl + Shift + dấu bằng (=)

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng chỉ số dưới.

Ctrl+Dấu Bằng(=)

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng danh sách dấu đầu dòng.

Ctrl+Dấu chấm (.)

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng danh sách đánh số.

Ctrl + dấu gạch chéo (/)

Áp dụng kiểu đầu đề 1 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+1

Áp dụng kiểu đầu đề 2 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+2

Áp dụng kiểu đầu đề 3 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+3

Áp dụng kiểu đầu đề 4 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+4

Áp dụng kiểu đầu đề 5 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+5

Áp dụng kiểu đầu đề 6 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+6

Xóa tất cả định dạng đã áp dụng cho văn bản đã chọn. (Áp dụng kiểu thông thường .)

Ctrl+Shift+N

Tăng thụt lề đoạn văn.

Alt+Shift+Phím Mũi tên phải

Phím tab, khi ở đầu dòng

Giảm thụt lề đoạn văn.

Alt+Shift+Phím Mũi tên trái

Shift + Tab, khi ở đầu dòng

Căn chỉnh đoạn văn ở bên trái.

Ctrl+L

Căn chỉnh đoạn văn ở bên phải.

Ctrl+R

Tăng kích cỡ phông của văn bản đã chọn.

Ctrl + Shift + dấu ngoặc vuông góc phải (>)

Giảm cỡ phông của văn bản đã chọn.

Ctrl + Shift + dấu ngoặc vuông góc trái (<)

Hiển thị hoặc ẩn các đường quy tắc trên trang hiện tại.

Ctrl+Shift+R

Đầu Trang

Chèn mục trên một trang

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chèn tài liệu hay tệp trên trang hiện tại.

ALT+N, F

Chèn tài liệu hoặc tệp làm bản in trên trang hiện tại.

ALT+N, O

Hiển thị hoặc ẩn bản in tài liệu trên trang hiện tại (khi chạy OneNote ở chế độ tương phản cao).

Alt+Shift+P

Chèn ảnh từ tệp.

Alt+N, P

Chèn ảnh từ máy quét hoặc camera.

Alt+N, S

Chèn hình cắt từ màn hình.

Lưu ý: Biểu tượng OneNote phải hiện hoạt trong khu vực thông báo của thanh tác vụ Windows.

Phím logo Windows+Shift+S

Trong OneNote 2007 và 2010, phím logo Windows + S

Chèn ngày hiện tại.

Alt+Shift+D

Chèn ngày và giờ hiện tại.

Alt+Shift+F

Chèn thời gian hiện tại.

Alt+Shift+T

Chèn ngắt dòng.

Shift+Enter

Bắt đầu phương trình toán học hoặc chuyển đổi văn bản đã chọn thành phương trình toán học.

Alt + dấu bằng (=)

Đầu Trang

Làm việc với bảng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tạo bảng.

Nhấn phím tab, sau khi nhập một dòng văn bản mới

Tạo cột khác trong bảng với một hàng.

Phím Tab

Tạo hàng khác khi ở ô cuối của bảng.

Phím Enter

Lưu ý: Nhấn Enter một lần nữa để hoàn tất bảng.

Chèn hàng bên dưới hàng hiện tại.

Ctrl + Enter, khi ở trong ô bảng

Tạo đoạn văn khác trong cùng một ô thuộc bảng.

Alt+Enter

Tạo cột ở bên phải của cột hiện tại trong bảng.

Ctrl+Alt+R

Tạo cột ở bên trái của cột hiện tại trong bảng.

Trong OneNote 2010, Ctrl + Alt + E

Tạo một hàng ở trên bảng hiện tại trong bảng.

Nhập, khi con trỏ nằm ở đầu bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng đầu tiên

Tạo một ô mới.

Phím tab, khi ở trong ô cuối cùng của bảng

Xóa bỏ hàng trống hiện tại trong bảng.

Xóa bỏ, sau đó xóa lại, khi con trỏ nằm ở đầu hàng

Đầu Trang

Chọn văn bản và đối tượng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn tất cả các mục trên trang hiện tại.

Ctrl+A

Để bung rộng vùng chọn, hãy nhấn Ctrl + A một lần nữa.

Chọn đến cuối dòng.

Shift+End

Chọn toàn bộ dòng.

Shift + phím mũi tên xuống, khi con trỏ nằm ở đầu dòng

Nhảy đến tiêu đề trang rồi chọn tiêu đề đó.

Ctrl+Shift+T

Hủy bỏ việc chọn đại cương hoặc trang.

Phím Esc

Di chuyển các đoạn văn đã chọn lên trên.

Alt+Shift+phím mũi tên Lên

Di chuyển đoạn văn đã chọn xuống dưới.

Alt+Shift+Phím Mũi tên xuống

Tăng thụt lề đoạn văn.

Alt+Shift+Phím Mũi tên trái

Giảm thụt lề đoạn văn.

Alt+Shift+Phím Mũi tên phải

Chọn đoạn văn hiện tại và các đoạn văn cấp dưới của nó.

Ctrl+Shift+Gạch nối (-)

Xóa ghi chú hoặc đối tượng đã chọn.

Xóa

Di chuyển đến đầu dòng.

Phím Home

Di chuyển đến cuối dòng.

Phím End

Đi lùi lại trang cuối cùng đã truy cập.

Alt+Phím Mũi tên trái

Đi tiếp tới trang tiếp theo đã truy cập.

Alt+Phím Mũi tên phải

Đầu Trang

Ghi chú thẻ

Để thực hiện điều này

Nhấn

Áp dụng, đánh dấu hoặc xóa thẻ việc cần làm .

Ctrl+1

Áp dụng hoặc xóa thẻ quan trọng .

Ctrl+2

Áp dụng hoặc xóa thẻ câu hỏi .

Ctrl+3

Áp dụng hoặc xóa bỏ ghi nhớ cho thẻ sau này .

Ctrl+4

Áp dụng hoặc xóa thẻ định nghĩa .

Ctrl+5

Áp dụng hay xóa thẻ tùy chỉnh.

Ctrl+6

Áp dụng hay xóa thẻ tùy chỉnh.

Ctrl+7

Áp dụng hay xóa thẻ tùy chỉnh.

Ctrl+8

Áp dụng hay xóa thẻ tùy chỉnh.

Ctrl+9

Loại bỏ mọi thẻ ghi chú khỏi ghi chú đã chọn.

Ctrl+0

Đầu Trang

Sử dụng viền ngoài

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị thông qua mức 1.

Alt+Shift+1

Bung rộng đến mức 2.

Alt+Shift+2

Bung rộng đến mức 3.

Alt+Shift+3

Bung rộng đến mức 4.

Alt+Shift+4

Bung rộng đến mức 5.

Alt+Shift+5

Bung rộng đến mức 6.

Alt+Shift+6

Bung rộng đến mức 7.

Alt+Shift+7

Bung rộng đến mức 8.

Alt+Shift+8

Bung rộng đến mức 9.

Alt+Shift+9

Bung rộng tất cả các mức.

Alt+Shift+0

Bung rộng tiêu đề đã chọn.

Alt + Shift + dấu bằng (=)

Thu gọn đầu đề đã chọn.

Alt + Shift + gạch nối (-)

Tăng thụt lề lên một mức.

Phím Tab

Giảm thụt lề bằng một mức.

Shift+Tab

Bung rộng viền ngoài đã thu gọn

Alt+Shift+Dấu cộng (+)

Thu gọn dàn bài đã bung rộng.

Alt + Shift + dấu trừ (-)

Đầu Trang

Chỉ định cài đặt ngôn ngữ

Lưu ý: Để thay đổi hướng viết cho ghi chú của bạn, trước tiên bạn phải bật một hoặc nhiều ngôn ngữ từ phải sang trái trong công cụ tùy chọn ngôn ngữ của Microsoft Office .

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đặt hướng ghi từ trái sang phải.

Ctrl + Shift trái

Đặt hướng ghi từ phải sang trái.

Ctrl + Shift phải

Tăng thụt lề lên một mức trong văn bản phải-sang-trái.

Phím Tab

Giảm thụt lề xuống một mức trong văn bản phải-sang-trái.

Shift+Tab

Đầu Trang

Làm việc với trang

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bật hoặc tắt dạng xem toàn bộ trang.

F11

Mở một cửa sổ OneNote mới.

Ctrl+M

Tạo ghi chú nhanh.

Ctrl+Shift+M

Bung rộng hoặc thu gọn tab của nhóm trang.

Ctrl + Shift + dấu sao (*)

In trang hiện tại.

Ctrl+P

Thêm trang mới vào cuối mục đã chọn.

Ctrl+N

Tăng độ rộng của thanh tab trang.

Ctrl + Shift + dấu ngoặc vuông trái ([)

Giảm độ rộng của thanh tab trang.

Ctrl + Shift + dấu ngoặc vuông phải (])

Tạo trang mới dưới tab trang hiện tại ở cùng một mức.

Ctrl+Alt+N

Giảm mức thụt lề của nhãn tab trang hiện tại.

Ctrl + Alt + dấu ngoặc vuông trái ([)

Tăng mức thụt lề của nhãn tab trang hiện tại.

Ctrl + Alt + dấu ngoặc vuông phải ([)

Tạo trang con mới dưới trang hiện tại.

Ctrl+Shift+Alt+N

Chọn tất cả các mục.

Ctrl+A

Để bung rộng vùng chọn, hãy nhấn Ctrl + A một lần nữa.

Chọn trang hiện tại.

Ctrl+Shift+A

Nếu trang đã chọn là một phần của một nhóm, hãy nhấn Ctrl + A để chọn tất cả các trang trong nhóm.

Di chuyển tab trang đã chọn đi lên.

Alt+Shift+phím mũi tên Lên

Di chuyển tab trang đã chọn đi xuống.

Alt+Shift+Phím Mũi tên xuống

Di chuyển đến tiêu đề trang.

Ctrl+Shift+T

Đi đến trang đầu tiên trong tập hợp tab trang hiện đang nhìn thấy được.

Alt+Page Up

Đi đến trang cuối cùng trong bộ tab trang hiện đang nhìn thấy được.

Alt+Page Down

Cuộn lên trong trang hiện tại.

Page Up

Cuộn xuống trong trang hiện tại.

Page Down

Cuộn lên đầu trang hiện tại.

Ctrl+Home

Cuộn đến cuối trang hiện tại.

Ctrl+End

Đi tới đoạn văn kế tiếp.

Ctrl+Phím Mũi tên xuống

Đi tới đoạn trước đó.

Ctrl+Phím Mũi tên lên

Di chuyển con trỏ lên trên trang hiện tại hoặc bung rộng trang lên.

Ctrl+Alt+phím Mũi tên lên

Di chuyển con trỏ xuống trên trang hiện tại hoặc bung rộng trang xuống.

Ctrl+Alt+phím Mũi tên xuống

Di chuyển con trỏ sang trái trên trang hiện tại, hoặc bung rộng trang ở bên trái.

Ctrl+Alt+phím Mũi tên trái

Di chuyển con trỏ sang phải trên trang hiện tại hoặc bung rộng trang ở bên phải.

Ctrl+Alt+phím Mũi tên phải

Đi tới mục chứa ghi chú tiếp theo.

Alt+phím mũi tên Xuống

Đi đến đầu dòng.

Phím Home

Đi đến cuối dòng.

Phím End

Đi đến trang trước đó đã truy cập.

Alt+Phím Mũi tên trái

Đi tới trang tiếp theo, nếu có thể.

Alt+Phím Mũi tên phải

Phóng to.

Alt + Ctrl + dấu cộng (trên bàn phím số)

Alt + Ctrl + Shift + dấu cộng (+)

Thu nhỏ.

Alt + Ctrl + dấu trừ (trên bàn phím số)

Alt + Ctrl + Shift + gạch nối (-)

Đồng bộ sổ ghi chép.

Lưu ý: Trong khi OneNote đang chạy, ghi chú của bạn sẽ tự động được lưu bất cứ khi nào bạn thay đổi chúng. Bạn không cần phải lưu ghi chú theo cách thủ công.

Ctrl+S

Đầu Trang

Làm việc với các sổ tay và các mục

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở OneNote.

Phím logo Windows + Shift + N

Mở sổ tay.

Ctrl+O

Mở một mục.

Ctrl+Alt+Shift+O

Công cụ gửi đến OneNote.

Phím logo Windows + N

Tạo phần mới.

Ctrl+T

Đi tới mục kế tiếp.

Ctrl+Tab

Đi tới mục trước đó.

Ctrl+Shift+Tab

Đi tới trang tiếp theo trong mục.

Ctrl+Page Down

Đi tới trang trước trong phần.

Ctrl+Page Up

Đi tới trang đầu tiên trong mục.

Alt+Home

Đi tới trang cuối cùng trong mục.

Alt+End

Đi đến trang đầu tiên trong tập hợp tab trang hiện đang nhìn thấy được.

Alt+Page Up

Đi đến trang cuối cùng của bộ tab trang hiện đang nhìn thấy được.

Alt+Page Down

Di chuyển hoặc sao chép trang hiện tại.

Ctrl+Alt+M

Đặt tiêu điểm trên tab trang hiện tại.

Ctrl+Alt+G

Chọn tab trang hiện tại.

Ctrl+Shift+A

Đặt tiêu điểm vào tab mục hiện tại.

Ctrl+Shift+G

Di chuyển mục hiện tại.

Ctrl+Shift+G, rồi Shift+F10, M

Chuyển sang sổ tay khác trên thanh Dẫn hướng.

Ctrl + G, sử dụng phím mũi tên xuống hoặc lên để chọn sổ ghi chép, rồi nhấn Enter

Đầu Trang

Tìm kiếm thông qua ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển đến hộp Tìm kiếm để tìm kiếm tất cả các sổ tay.

Ctrl+E

Trong khi tìm kiếm tất cả các sổ tay thì xem trước kết quả tiếp theo.

Phím mũi tên xuống

Trong khi tìm kiếm tất cả sổ tay, hãy đi đến kết quả đã chọn và bỏ tìm kiếm.

Phím Enter

Thay đổi phạm vi tìm kiếm.

Ctrl + E, phím tab, phím cách

Mở ngăn kết quả tìm kiếm .

ALT+O sau khi tìm kiếm

Tìm kiếm trang hiện tại.

Ctrl+F

Trong khi tìm kiếm trang hiện tại, di chuyển đến kết quả tiếp theo.

Phím Enter

F3

Trong khi tìm kiếm trang hiện tại, di chuyển đến kết quả trước.

Shift+F3

Bỏ tìm kiếm và trở về trang.

Esc

Đầu Trang

Chia sẻ ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Gửi trang đã chọn trong email.

Ctrl+Shift+E

Tạo một nhiệm vụOutlookhôm nay từ ghi chú đã chọn.

Ctrl+Shift+1

Tạo tác vụOutlookngày mai từ ghi chú đã chọn.

Ctrl+Shift+2

Tạo một tuần nàyOutlook tác vụ từ ghi chú đã chọn.

Ctrl+Shift+3

Tạo một tuần tiếp theoOutlook nhiệm vụ từ ghi chú đã chọn.

Ctrl+Shift+4

Tạo một nhiệm vụ không có ngàyOutlook từ ghi chú đã chọn.

Ctrl+Shift+5

Mở tác vụ Outlook đã chọn.

Ctrl+Shift+K

Đánh dấu tác vụ Outlook đã chọn là hoàn thành.

Ctrl+Shift+9

Xóa bỏ tác vụ Outlook đã chọn.

Ctrl+Shift+0

Đồng bộ hóa các thay đổi trong sổ ghi chép được chia sẻ hiện tại.

Shift+F9

Đồng bộ hóa thay đổi trong tất cả sổ ghi chép được chia sẻ

F9

Đánh dấu trang hiện tại là chưa đọc.

Ctrl+Q

Đầu Trang

Bảo vệ ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Khóa tất cả các phần được bảo vệ bằng mật khẩu.

Ctrl+Alt+L

Đầu Trang

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Bài viết này liệt kê các lối tắt bàn phím cho OneNote for Windows 10.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn đã quen với các lối tắt bàn phím trên máy tính Windows của bạn, hầu hết các kết hợp phím giống nhau hoạt động với OneNote for Windows 10 cũng vậy. Các lối tắt được liệt kê trong bài viết này được áp dụng cụ thể cho ứng dụng OneNote for Windows 10.

 • Để nhanh chóng tìm lối tắt trong bài viết này, bạn có thể sử dụng tìm kiếm. Nhấn Ctrl + F, rồi nhập từ tìm kiếm của bạn.

Trong chủ đề này

Các lối tắt thường được sử dụng

Bảng này liệt kê các lối tắt thường được sử dụng nhất trong OneNote for Windows 10.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đặt tiêu điểm vào phần hiện tại.

Ctrl+Shift+G

Mở menu ngữ cảnh.

Shift+F10

Thêm trang mới vào cuối mục đã chọn.

Ctrl+N

Mở sổ tay.

Ctrl+O

Chuyển sang sổ tay khác trên thanh dẫn hướng .

Bấm Ctrl+G, rồi nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên để chọn sổ tay khác, rồi nhấn Enter

Tạo phần mới.

Ctrl+T

Tạo trang mới bên dưới tab Trang hiện tại ở cùng một mức.

Ctrl+Alt+N

Tạo trang phụ mới bên dưới trang hiện tại.

Ctrl+Alt+Shift+N

Bật hoặc tắt dạng xem toàn bộ trang.

F11

Đặt tiêu điểm trên tab Trang hiện tại.

Ctrl+Alt+G

Di chuyển hoặc sao chép trang hiện tại.

Ctrl+Alt+M

Chọn trang hiện tại.

Ctrl+Shift+A

Nhảy đến và chọn tiêu đề trang.

Ctrl+Shift+T

Mở hộp tìm kiếm để tìm kiếm tất cả các sổ tay hiện đang mở.

Ctrl+E

Đầu Trang

Dẫn hướng OneNote for Windows 10 chỉ bằng bàn phím

Bảng bên dưới liệt kê các lối tắt bạn có thể sử dụng để dẫn hướng trong OneNote for Windows 10.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Nhảy giữa thanh tab, ngăn dẫn hướng và bức vẽ trang.

F6

Di chuyển đến dải băng từ tab.

Phím mũi tên xuống

Di chuyển giữa các tab trên dải băng hoặc trong các tùy chọn trên ruy-băng.

Phím Mũi tên trái hoặc phải

Thực hiện lệnh Ribbon hiện được chọn.

Phím Enter

Di chuyển giữa các mục trên thanh menu chính.

Phím Tab hoặc Shift+Tab

Mở ruy-băng.

Alt

Mở tab Ribbon trang đầu.

Alt+H

Mở tab chèn ribbon.

Alt+N

Mở tab vẽ ribbon.

Alt+D

Mở tab Ribbon dạng xem .

Alt+W

Đầu Trang

Nhập và chỉnh sửa ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở một cửa sổ OneNote mới.

Ctrl+M

Hoàn tác hành động cuối.

Ctrl+Z

Làm lại hành động cuối.

Ctrl+Y

Chọn tất cả các mục trên trang hiện tại.

Ctrl+A

Để bung rộng vùng chọn, hãy nhấn Ctrl + A một lần nữa.

Cắt văn bản hoặc mục đã chọn vào bảng tạm.

Ctrl+X

Sao chép văn bản hoặc mục đã chọn sang Bảng tạm.

Ctrl+C

Dán nội dung của Bảng tạm.

Ctrl+V

Di chuyển đến đầu dòng.

Phím Home

Di chuyển đến cuối dòng.

Phím End

Di chuyển một từ về bên trái.

Ctrl+Phím Mũi tên trái

Di chuyển một từ về bên phải.

Ctrl+Phím Mũi tên phải

Xóa bỏ một ký tự bên trái.

Phím Backspace (Xóa lùi)

Xóa bỏ một ký tự bên phải.

Delete

Xóa bỏ một từ bên trái.

Ctrl+Backspace

Xóa bỏ một từ bên phải.

Ctrl+Delete

Chèn dấu ngắt dòng mà không bắt đầu đoạn văn mới.

Shift+Enter

Mở menu ngữ cảnh cho đối tượng trong tiêu điểm.

Shift+F10

Phím menu

Thực hiện hành động được đề xuất trên thanh thông tin nếu nó xuất hiện ở đầu trang.

Ctrl+Shift+W

Chèn tên tác giả và tem thời gian sửa đổi lần cuối.

Ctrl+Shift+M

Đầu Trang

Định dạng ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tô sáng văn bản đã chọn.

Ctrl+Shift+H

Ctrl + Alt + H

Chèn siêu kết nối.

Ctrl+K

Sao chép định dạng của văn bản đã chọn (bútđịnh dạng).

Ctrl+Shift+C

Dán định dạng vào văn bản đã chọn (bútđịnh dạng).

Ctrl+Shift+V

Mở siêu kết nối.

Nhập, khi ở trên văn bản siêu kết nối

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng đậm.

Ctrl+B

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng nghiêng.

Ctrl+I

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng gạch dưới.

Ctrl+U

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng gạch ngang.

Ctrl+Gạch nối (-)

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng chỉ số trên.

Ctrl + Shift + dấu bằng (=)

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng chỉ số dưới.

Ctrl+Dấu Bằng(=)

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng danh sách dấu đầu dòng.

Ctrl+Dấu chấm (.)

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng danh sách đánh số.

Ctrl + dấu gạch chéo (/)

Áp dụng kiểu đầu đề 1 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+1

Áp dụng kiểu đầu đề 2 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+2

Áp dụng kiểu đầu đề 3 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+3

Áp dụng kiểu đầu đề 4 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+4

Áp dụng kiểu đầu đề 5 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+5

Áp dụng kiểu đầu đề 6 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+6

Xóa tất cả định dạng đã áp dụng cho văn bản đã chọn. (Áp dụng kiểu thông thường .)

Ctrl+Shift+N

Tăng thụt lề đoạn văn.

Alt+Shift+Phím Mũi tên phải

Phím tab, khi ở đầu dòng

Giảm thụt lề đoạn văn.

Alt+Shift+Phím Mũi tên trái

Shift + Tab, khi ở đầu dòng

Căn phải đoạn văn đã chọn.

Ctrl+R

Căn trái đoạn văn đã chọn.

Ctrl+L

Tăng kích cỡ phông của văn bản đã chọn.

Ctrl + Shift + dấu ngoặc vuông góc phải (>)

Giảm cỡ phông của văn bản đã chọn.

Ctrl + Shift + dấu ngoặc vuông góc trái (<)

Hiển thị hoặc ẩn các đường quy tắc trên trang hiện tại.

Ctrl+Shift+R

Đầu Trang

Thêm mục vào trang

Để thực hiện điều này

Nhấn

Sao chép hình cắt từ màn hình vào bảng tạm (yêu cầu bản Cập Nhật người tạo Windows 10).

Phím logo Windows+Shift+S

Chèn ngày hiện tại.

Alt+Shift+D

Chèn ngày và giờ hiện tại.

Alt+Shift+F

Chèn thời gian hiện tại.

Alt+Shift+T

Chèn ngắt dòng.

Shift+Enter

Bắt đầu phương trình toán học hoặc chuyển đổi văn bản đã chọn thành phương trình toán học.

Alt + dấu bằng (=)

Đầu Trang

Làm việc với bảng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tạo bảng.

Nhấn phím tab, sau khi nhập một dòng văn bản mới

Tạo cột khác trong bảng với một hàng.

Phím Tab

Tạo hàng khác khi ở ô cuối của bảng.

Phím Enter

Lưu ý: Nhấn Enter một lần nữa để hoàn tất bảng.

Chèn hàng bên dưới hàng hiện tại.

Ctrl + Enter, khi ở trong ô bảng

Tạo đoạn văn khác trong cùng một ô thuộc bảng.

Alt+Enter

Tạo cột ở bên phải của cột hiện tại trong bảng.

Ctrl+Alt+R

Tạo một hàng ở trên bảng hiện tại trong bảng.

Nhập, khi con trỏ nằm ở đầu bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng đầu tiên

Tạo một ô mới.

Phím tab, khi ở trong ô cuối cùng của bảng

Xóa bỏ hàng trống hiện tại trong bảng.

Xóa bỏ, sau đó xóa lại, khi con trỏ nằm ở đầu hàng

Đầu Trang

Chọn ghi chú và đối tượng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn tất cả các mục trên trang hiện tại.

Ctrl+A

Để bung rộng vùng chọn, hãy nhấn Ctrl + A một lần nữa.

Chọn đến cuối dòng.

Shift+End

Nhảy đến và chọn tiêu đề trang.

Ctrl+Shift+T

Hủy bỏ viền ngoài hoặc chọn trang.

Phím Esc

Di chuyển đoạn văn hiện tại hoặc được chọn lên trên.

Alt+Shift+phím mũi tên Lên

Di chuyển đoạn văn hiện tại hoặc được chọn xuống dưới.

Alt+Shift+Phím Mũi tên xuống

Tăng thụt lề đoạn văn.

Alt+Shift+Phím Mũi tên phải

Giảm thụt lề đoạn văn.

Alt+Shift+Phím Mũi tên trái

Chọn đoạn văn hiện tại và các đoạn văn cấp dưới của nó.

Ctrl+Shift+Gạch nối (-)

Xóa ghi chú hoặc đối tượng đã chọn.

Xóa

Di chuyển đến đầu dòng.

Phím Home

Di chuyển đến cuối dòng.

Phím End

Di chuyển đến trang trước đã truy cập.

Alt+Phím Mũi tên trái

Di chuyển tới trang tiếp theo đã truy nhập nếu có thể.

Alt+Phím Mũi tên phải

Tạo bản ghi âm thanh mới.

Ctrl+Alt+A

Phát bản ghi âm thanh đã chọn.

Ctrl+Alt+P

Ngừng phát lại bản ghi âm thanh.

Ctrl+Alt+S

Bỏ qua bản ghi âm thanh hiện tại lùi lại trong 10 giây.

Ctrl+Alt+Y

Bỏ qua bản ghi âm thanh hiện tại lùi lại bằng 5 phút.

Ctrl+Alt+T

Bỏ qua bản ghi âm thanh hiện tại về phía trước 10 giây.

Ctrl+Alt+U

Bỏ qua bản ghi âm thanh hiện tại chuyển tiếp bằng 5 phút.

Ctrl+Alt+I

Đầu Trang

Ghi chú thẻ

Để thực hiện điều này

Nhấn

Áp dụng, đánh dấu hoặc xóa thẻ việc cần làm .

Ctrl+1

Áp dụng hoặc xóa thẻ quan trọng .

Ctrl+2

Áp dụng hoặc xóa thẻ câu hỏi .

Ctrl+3

Áp dụng hoặc xóa bỏ ghi nhớ cho thẻ sau này .

Ctrl+4

Áp dụng hoặc xóa thẻ định nghĩa .

Ctrl+5

Áp dụng hoặc xóa thẻ tô sáng .

Ctrl+6

Áp dụng hoặc xóa thẻ liên hệ .

Ctrl+7

Áp dụng hoặc xóa thẻ địa chỉ .

Ctrl+8

Áp dụng hoặc xóa thẻ số điện thoại .

Ctrl+9

Loại bỏ mọi thẻ ghi chú khỏi ghi chú đã chọn.

Ctrl+0

Đầu Trang

Sử dụng viền ngoài

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị thông qua mức 1.

Alt+Shift+1

Bung rộng đến mức 2.

Alt+Shift+2

Bung rộng đến mức 3.

Alt+Shift+3

Bung rộng đến mức 4.

Alt+Shift+4

Bung rộng đến mức 5.

Alt+Shift+5

Bung rộng đến mức 6.

Alt+Shift+6

Bung rộng đến mức 7.

Alt+Shift+7

Bung rộng đến mức 8.

Alt+Shift+8

Bung rộng đến mức 9.

Alt+Shift+9

Bung rộng tất cả các mức.

Alt+Shift+0

Tăng thụt lề lên một mức.

Phím Tab

Giảm thụt lề bằng một mức.

Shift+Tab

Bung rộng viền ngoài đã thu gọn

Alt+Shift+Dấu cộng (+)

Thu gọn dàn bài đã bung rộng.

Alt+Shift+Dấu trừ (–)

Đầu Trang

Chỉ định cài đặt ngôn ngữ

Lưu ý: Để thay đổi hướng văn bản trong ghi chú của bạn, trước tiên bạn phải bật một hoặc nhiều ngôn ngữ từ phải sang trái trong công cụ tùy chọn ngôn ngữ của Microsoft Office .

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đặt hướng viết từ trái sang phải.

Ctrl + Shift trái

Đặt hướng viết từ phải sang trái.

Ctrl + Shift phải

Tăng thụt lề lên một mức trong văn bản phải-sang-trái.

Phím Tab

Giảm thụt lề xuống một mức trong văn bản phải-sang-trái.

Shift+Tab

Đầu Trang

Làm việc với trang

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bật hoặc tắt dạng xem toàn bộ trang.

F11

Mở một cửa sổ OneNote mới.

Ctrl+M

Bung rộng hay thu gọn tab của nhóm trang.

Ctrl + Shift + dấu sao (*)

Bật/tắt dạng xem bộ kiểm tra trợ năng .

Ctrl+Shift+F

In trang hiện tại.

Ctrl+P

Thêm trang mới vào cuối mục đã chọn.

Ctrl+N

Tăng độ rộng của thanh tab trang.

Ctrl + Shift + dấu ngoặc vuông trái ([)

Giảm độ rộng của thanh tab trang.

Ctrl + Shift + dấu ngoặc vuông phải (])

Tạo trang mới ở cùng một mức, bên dưới tab Trang hiện tại.

Ctrl+Alt+N

Tạo trang phụ mới bên dưới trang hiện tại.

Ctrl+Alt+Shift+N

Chọn tất cả các mục.

Ctrl+A

Để bung rộng vùng chọn, hãy nhấn Ctrl + A một lần nữa.

Chọn trang hiện tại.

Ctrl+Alt+G

Di chuyển tab trang đã chọn đi lên.

Alt+Shift+phím mũi tên Lên

Di chuyển tab trang đã chọn đi xuống.

Alt+Shift+Phím Mũi tên xuống

Di chuyển con trỏ đến tiêu đề trang.

Ctrl+Shift+T

Cuộn lên trên trang hiện tại.

Page Up

Cuộn xuống trên trang hiện tại.

Page Down

Cuộn lên đầu trang hiện tại.

Ctrl+Home

Cuộn đến cuối trang hiện tại.

Ctrl+End

Đi tới đoạn văn kế tiếp.

Ctrl+Phím Mũi tên xuống

Đi tới đoạn trước đó.

Ctrl+Phím Mũi tên lên

Đi tới mục chứa ghi chú tiếp theo.

Alt+phím mũi tên Xuống

Đi đến đầu dòng.

Phím Home

Đi đến cuối dòng.

Phím End

Quay lại trang truy nhập cuối cùng.

Alt+Phím Mũi tên trái

Đi tiếp đến trang đã truy nhập tiếp theo.

Alt+Phím Mũi tên phải

Phóng to.

Ctrl + Alt + dấu cộng (+ trên bàn phím số)

Ctrl + Alt + Shift + dấu cộng (+)

Thu nhỏ.

Ctrl + Alt + dấu trừ (– trên bàn phím số)

Ctrl + Alt + Shift + gạch nối (-)

Đồng bộ sổ ghi chép.

Lưu ý: Trong khi OneNote đang chạy, ghi chú của bạn sẽ tự động được lưu bất cứ khi nào bạn thay đổi chúng. Không cần thiết phải lưu ghi chú theo cách thủ công.

Ctrl+S

Đầu Trang

Làm việc với các sổ tay và các mục

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở sổ tay.

Ctrl+O

Tạo phần mới.

Ctrl+T

Đi tới mục kế tiếp.

Ctrl+Tab

Đi tới mục trước đó.

Ctrl+Shift+Tab

Đi tới trang tiếp theo trong mục.

Ctrl+Page Down

Đi tới trang trước trong phần.

Ctrl+Page Up

Đi tới trang đầu tiên trong mục.

Alt+Home

Đi tới trang cuối cùng trong mục.

Alt+End

Di chuyển hoặc sao chép trang hiện tại.

Ctrl+Alt+M

Đặt tiêu điểm trên tab trang hiện tại.

Ctrl+Alt+G

Đặt tiêu điểm vào tab mục hiện tại.

Ctrl+Shift+G

Chuyển sang sổ tay khác trên thanh dẫn hướng .

Bấm Ctrl+G, rồi nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên để chọn sổ tay khác, sau đó nhấn Enter

Mở menu ngữ cảnh cho phần hiện tại.

Ctrl+Shift+G, Shift+F10

Đầu Trang

Tìm kiếm trong ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở hộp tìm kiếm để tìm kiếm tất cả các sổ tay hiện đang mở.

Ctrl+E hoặc Ctrl+F

Trong khi tìm kiếm tất cả các sổ tay thì xem trước kết quả tiếp theo.

Phím mũi tên xuống

Trong khi tìm kiếm tất cả sổ tay, hãy đi đến kết quả đã chọn.

Phím Enter

Thay đổi phạm vi tìm kiếm.

Ctrl + E, phím tab, phím tab, mũi tên xuống

Bỏ tìm kiếm và trở về trang.

Esc

Đầu Trang

Chia sẻ ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở ngăn chia sẻ .

Ctrl+Shift+E

Đồng bộ sổ ghi chép hiện tại.

Ctrl+S

Shift+F9

Đồng bộ hóa tất cả sổ ghi chép.

F9

Đánh dấu trang hiện tại là đã đọc hoặc chưa đọc.

Ctrl+Q

Đầu Trang

Bảo vệ ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Khóa tất cả các phần được bảo vệ bằng mật khẩu.

Ctrl+Alt+L

Đầu Trang

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Bài viết này liệt kê các lối tắt bàn phím cho OneNote for Mac.

Lưu ý: 

 • Các thiết đặt trong một số phiên bản của macOS và một số ứng dụng tiện ích có thể xung đột với các lối tắt bàn phím và các thao tác phím chức năng trong Office for Mac. Để biết thêm thông tin về việc thay đổi gán chính cho lối tắt bàn phím, hãy xem trợ giúp về máy Mac cho phiên bản macOS của bạn, ứng dụng tiện ích của bạn hoặc tham chiếu đến các xung đột lối tắt.

 • Nếu bạn không tìm thấy lối tắt bàn phím ở đây đáp ứng nhu cầu của mình, bạn có thể tạo lối tắt bàn phím tùy chỉnh. Để biết hướng dẫn, hãy đi đến tạo lối tắt bàn phím tùy chỉnh cho Office for Mac.

 • Nhiều lối tắt sử dụng phím Ctrl trên bàn phím Windows cũng hoạt động với khóa điều khiển trong OneNote for Mac. Tuy nhiên, không phải tất cả.

 • Để nhanh chóng tìm lối tắt trong bài viết này, bạn có thể sử dụng tìm kiếm. Nhấn Command + F, rồi nhập từ tìm kiếm của bạn.

Để có trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng bàn phím của bạn với Ribbon, hãy bật bàn phím của bạn để truy nhập tất cả các điều khiển.

 1. Để mở tùy chọn hệ thống, nhấn LỆNH+ phím cách, nhập tùy chọn hệ thống, rồi nhấn Return.

 2. Để đi đến thiết đặt bàn phím, hãy nhập bàn phím , rồi nhấn Return.

 3. Trong tab lối tắt , nhấn Control + F7 để thay đổi thiết đặt truy nhập bàn phím đầy đủ từ các hộp văn bản và danh sách chỉ cho tất cả các điều khiển.

Trong chủ đề này

Các lối tắt thường được sử dụng

Bảng này liệt kê các lối tắt thường được sử dụng nhất trong OneNote for Mac.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tạo trang mới.

LỆNH+ N

Hoàn tác hành động trước đó.

LỆNH+ Z

Làm lại hành động trước đó nếu có thể.

LỆNH+ Y

Cắt nội dung đã chọn vào bảng tạm.

LỆNH+ X

Sao chép nội dung đã chọn vào bảng tạm.

LỆNH+ C

Dán nội dung của Bảng tạm.

LỆNH+ V

Mở sổ tay.

LỆNH+ O

Nhập chế độ toàn màn hình.

LỆNH+ Control + F

Đóng sổ ghi chép hiện tại.

LỆNH+ Shift + W

Đồng bộ sổ ghi chép này.

LỆNH+ S

Đồng bộ hóa tất cả sổ ghi chép.

LỆNH+ Shift + S

Chọn tất cả các mục trên trang hiện tại.

LỆNH+ A

Để bung rộng phạm vi lựa chọn, hãy nhấn LỆNH+ A một lần nữa.

Chọn tiêu đề trang.

LỆNH+ Shift + T

Tăng thụt lề đoạn văn.

Phím tab, khi ở cuối dòng

LỆNH+ dấu ngoặc vuông phải (])

Giảm thụt lề đoạn văn.

Shift + Tab, khi ở cuối dòng

LỆNH+ dấu ngoặc vuông trái ([)

Phóng to.

LỆNH+ dấu cộng (+)

Thu nhỏ.

LỆNH+ dấu trừ (-)

Đặt lại phóng to thu phóng.

LỆNH+ 0

Thu gọn dàn bài đã bung rộng.

Control + Shift + dấu cộng (+)

Bung rộng dàn bài đã thu gọn.

Control + Shift + dấu trừ (-)

Mở nối kết đã chọn.

Shift+Return

Sao chép định dạng đã chọn.

LỆNH+ Option + C

Dán định dạng đã sao chép.

LỆNH+ Option + V

Tìm văn bản trên trang.

LỆNH+ F

Tìm văn bản trong tất cả các sổ tay đang mở.

LỆNH+ Option + F

Bắt đầu đọc chính tả.

FN, FN

Đầu trang

Dẫn hướng trong các trang

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển một từ về bên trái.

Tùy chọn + phím mũi tên trái

Di chuyển một từ về bên phải.

Option + phím mũi tên phải

Di chuyển đến đầu dòng.

LỆNH+ phím mũi tên trái

Di chuyển đến cuối dòng.

LỆNH+ phím mũi tên phải

Di chuyển lên một đoạn văn.

LỆNH+ phím mũi tên lên

Option+phím mũi tên Lên

Di chuyển xuống một đoạn văn.

LỆNH+ phím mũi tên xuống

Option+phím mũi tên Xuống

Cuộn lên trong trang hiện tại.

Page Up

Cuộn xuống trong trang hiện tại.

Page Down

Đi đến đầu trang hiện tại.

Lệnh + phím mũi tên lên

Đi đến dưới cùng của trang hiện tại.

Command + phím mũi tên xuống

Di chuyển con trỏ lên trên trang hiện tại hoặc bung rộng trang lên.

LỆNH+ Option + phím mũi tên lên

Di chuyển con trỏ xuống trên trang hiện tại hoặc bung rộng trang xuống.

LỆNH+ Option + phím mũi tên xuống

Di chuyển con trỏ sang trái trên trang hiện tại, hoặc bung rộng trang ở bên trái.

LỆNH+ Option + phím mũi tên trái

Di chuyển con trỏ sang phải trên trang hiện tại hoặc bung rộng trang ở bên phải.

LỆNH+ Option + phím mũi tên phải

Đầu trang

Sửa văn bản và đồ họa

Để thực hiện điều này

Nhấn

Cắt nội dung đã chọn vào bảng tạm.

LỆNH+ X

Sao chép nội dung đã chọn vào bảng tạm.

LỆNH+ C

Dán nội dung của Bảng tạm.

LỆNH+ V

Sao chép định dạng đã chọn.

LỆNH+ Option + C

Dán định dạng đã sao chép.

LỆNH+ Option + V

Bắt đầu tạo danh sách dấu đầu dòng.

Dấu sao (*), phím cách

Lưu ý: Để chèn dấu đầu dòng đơn trong văn bản, hãy nhấn Option + 8

Bắt đầu tạo danh sách đánh số.

Nhập 1. và nhấn phím cách

LỆNH+ dấu gạch chéo trước (/)

Đẩy mạnh (thụt lề) mục danh sách đã chọn.

LỆNH+ dấu ngoặc vuông phải (])

Giáng cấp (outdent) mục danh sách đã chọn.

LỆNH+ dấu ngoặc vuông trái ([)

Áp dụng định dạng chỉ số trên.

LỆNH+ Shift + Option + dấu bằng (=)

Áp dụng định dạng chỉ số dưới.

LỆNH+ Option + dấu bằng (=)

Chèn ngắt dòng.

Shift+Return

Chèn ngày hiện tại.

LỆNH+ D

Chèn ngày và giờ hiện tại.

LỆNH+ Shift + D

Chèn phương trình (hoặc chuyển đổi văn bản đã chọn thành phương trình toán học).

Control + dấu bằng (=)

Tìm kiếm văn bản đã chọn bằng cách sử dụng ngăn tác vụ tra cứu thông minh .

LỆNH+ Control + Option + L

Chèn Emoji.

LỆNH+ Control + phím cách

Xóa ký tự ở bên trái của con trỏ.

Xóa

Xóa ký tự ở bên phải con trỏ.

FN + Delete

Xóa từ ở bên trái của con trỏ.

Tùy chọn + xóa

Xóa từ ở bên phải con trỏ.

Tùy chọn FN + + Delete

Option + del

Di chuyển các đoạn văn đã chọn lên trên.

LỆNH+ Shift + phím mũi tên lên

Di chuyển các đoạn văn đã chọn xuống dưới.

LỆNH+ Shift + phím mũi tên xuống

Giảm thụt lề đoạn văn.

LỆNH+ Shift + phím mũi tên trái

Di chuyển hình ảnh hoặc đối tượng đã chọn lên trên.

LỆNH+ Option + phím mũi tên lên

Di chuyển hình ảnh hoặc đối tượng đã chọn xuống dưới.

LỆNH+ Option + phím mũi tên xuống

Đầu trang

Làm việc với bảng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tạo bảng.

Nhấn phím tab, sau khi nhập một dòng văn bản mới

Tạo cột khác trong bảng với một hàng.

Phím Tab

Tạo hàng bảng khác.

Trả về, khi ở ô cuối của bảng.

Lưu ý: Nhấn lại lần nữa để hoàn tất bảng.

Tạo cột bảng ở bên phải cột hiện tại.

LỆNH+ Option + R

Tạo cột bảng ở bên trái cột hiện tại.

LỆNH+ Option + E

Tạo hàng bảng bên dưới hàng hiện tại.

LỆNH+ Return

Tạo một đoạn văn khác trong cùng một ô.

Option + Return

Đầu trang

Làm việc với các sổ tay và các mục

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chuyển đổi giữa các phần trong sổ ghi chép.

LỆNH+ Shift + dấu ngoặc nhọn mở ({) hoặc dấu ngoặc nhọn (})

Chuyển đổi giữa các trang trong một phần.

 1. Bắt đầu với con trỏ trong một trang.

 2. Nhấn LỆNH+ Control + G để di chuyển tiêu điểm đến danh sách trang.

 3. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống để chọn trang trước đó hoặc tiếp theo trong phần hoặc LỆNH+ Page Up hoặc Page Down.

Mở sổ ghi chép khác hoặc tạo mới.

LỆNH+ O

Xem danh sách các sổ tay đang mở của bạn.

Control+G

Tạo trang sổ ghi chép mới.

LỆNH+ N

Mở tùy chọn OneNote ứng dụng.

LỆNH+ dấu phẩy (,)

Di chuyển trang sang một vị trí khác.

LỆNH+ Shift + M

Sao chép trang sang một vị trí khác.

LỆNH+ Shift + C

Di chuyển hoặc sao chép trang lại đến mục đã chọn cuối cùng.

LỆNH+ Option + T

Nhập chế độ toàn màn hình.

LỆNH+ Control + F

Đồng bộ sổ ghi chép này.

LỆNH+ S

Đồng bộ hóa tất cả sổ ghi chép.

LỆNH+ Shift + S

Di chuyển tiêu điểm bàn phím đến danh sách trang.

LỆNH+ Control + G

Di chuyển tiêu điểm bàn phím đến danh sách mục.

Control+Shift+G

Đầu trang

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Bài viết này liệt kê các lối tắt bàn phím cho OneNote cho web.

Lưu ý: 

 • Để nhanh chóng tìm lối tắt trong bài viết này, bạn có thể sử dụng tìm kiếm. Nhấn Ctrl + F, rồi nhập từ tìm kiếm của bạn.

 • Khi bạn sử dụng OneNote cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì OneNote cho web chạy trong trình duyệt web của bạn, các lối tắt bàn phím khác nhau từ các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (trợ giúp) và Ctrl + O (mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web-không OneNote cho web.

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dải băng và ngăn trong dạng xem đọc

Để thực hiện điều này

Nhấn

Nhảy từ dẫn hướng sổ tay sang trường trình duyệt.

Shift+F6

Di chuyển giữa các lệnh trên ruy-băng.

Phím Tab

Thực hiện lệnh Ribbon hiện được chọn.

Phím Enter

Cuộn lên hoặc xuống trên một trang.

Page Up hoặc Page Down

Trang chuyển tiếp qua sổ ghi chép (trong Internet Explorer).

Ctrl+Page Down

Trang lùi qua sổ ghi chép (trong Internet Explorer).

Ctrl+Page Up

Đi đến trang đầu tiên trong một phần.

Alt+Page Up

Đi đến trang cuối cùng trong một phần.

Alt+Page Down

Mở rộng mục đã chọn.

Nhập, khi ở trong phần

Đầu Trang

Dẫn hướng dải băng và ngăn trong dạng xem soạn thảo

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở một trang cụ thể.

Ctrl + F6 cho đến khi bạn đến được danh sách trang, sau đó nhấn phím tab để đặt tiêu điểm vào các trang khác nhau. Nhấn Enter để chọn một trang.

Kích hoạt một tab khác trên ruy-băng.

Ctrl + F6 cho đến khi bạn đến được Ribbon, sau đó nhấn phím tab để di chuyển giữa các tab dải băng, rồi nhấn Enter để chọn.

Di chuyển giữa các lệnh trên ruy-băng.

Nhấn phím tab, khi ở trên Ribbon

Kích hoạt lệnh Ribbon đã chọn.

Phím Enter

Trang chuyển tiếp qua sổ ghi chép, trong Internet Explorer.

Ctrl+Page Down

Trang lùi qua sổ ghi chép, trong Internet Explorer.

Ctrl+Page Up

Đi đến trang đầu tiên trong một phần.

Alt+Page Up

Đi đến trang cuối cùng trong một phần.

Alt+Page Down

Di chuyển trang hiện tại lên hoặc xuống.

Alt + Shift + up

Phím mũi tên xuống

Đầu Trang

Dẫn hướng trong các trang

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển con trỏ từ khu vực tiêu đề đến nội dung trang.

Phím Tab

Phím Enter

Di chuyển con trỏ sang phải một từ.

Ctrl+Phím Mũi tên phải

Di chuyển con trỏ sang trái một từ.

Ctrl+Phím Mũi tên trái

Di chuyển con trỏ lên trên một đoạn văn.

Ctrl+Phím Mũi tên lên

Di chuyển con trỏ xuống dưới một đoạn văn.

Ctrl+Phím Mũi tên xuống

Di chuyển con trỏ đến đầu dòng.

Phím Home

Di chuyển con trỏ đến cuối dòng.

Phím End (Cuối)

Di chuyển con trỏ đến đầu của nội dung trang.

Ctrl+Home

Di chuyển con trỏ đến cuối trang.

Ctrl+End

Di chuyển con trỏ đến khu vực tiêu đề.

Trang lên hoặc Ctrl + A, Ctrl + A, phím tab cho đến khi tiêu đề được chọn

Đầu Trang

Chọn văn bản và đồ họa

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn văn bản.

Shift+các phím Mũi tên

Chọn từ ở bên phải.

Ctrl + Shift + phím mũi tên phải

Chọn từ bên trái.

Ctrl + Shift + phím mũi tên trái

Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu đoạn văn.

Shift+Home

Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối đoạn văn.

Shift+End

Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu đại cương.

Shift+Ctrl+Home

Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối đại cương.

Shift+Ctrl+End

Bung rộng vùng chọn.

Ctrl + A để bung rộng vùng chọn đến toàn bộ đoạn văn, viền và trang.

Đầu Trang

Sửa nội dung

Để thực hiện điều này

Nhấn

Cắt nội dung đã chọn vào bảng tạm.

Ctrl+X

Sao chép nội dung đã chọn vào bảng tạm.

Ctrl+C

Dán nội dung của Bảng tạm.

Ctrl+V

Chèn siêu kết nối.

Ctrl+K

Hoàn tác hành động trước đó.

Ctrl+Z

Làm lại hành động trước đó nếu có thể.

Ctrl+Y

Di chuyển đến từ sai chính tả tiếp theo.

Alt+F7

Tạo viền ngoài mới.

Ctrl+Shift+F

Di chuyển từ một dàn bài khác.

Ctrl + A, Ctrl + A, phím tab

Đồng bộ sổ ghi chép.

Lưu ý: Khi OneNote cho web đang chạy, ghi chú của bạn sẽ tự động được lưu mỗi khi bạn thay đổi chúng. Bạn không cần phải lưu ghi chú theo cách thủ công.

Ctrl+S

Đầu Trang

Làm việc với bảng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tạo một ô mới.

Phím tab, khi ở trong ô cuối cùng của bảng

Chèn hàng bên dưới hàng hiện tại.

Ctrl + Enter, khi ở trong ô bảng

Lưu ý: Khi một ô, cột hoặc hàng được chọn, việc căn chỉnh sẽ áp dụng cho nội dung những ô được chọn. Khi một bảng được chọn, việc căn chỉnh sẽ áp dụng cho bảng đó nhưng không ảnh hưởng tới căn chỉnh bên trong các ô.

Đầu Trang

Định dạng văn bản

Để thực hiện điều này

Nhấn

Áp dụng định dạng đậm.

Ctrl+B

Áp dụng định dạng nghiêng.

Ctrl+I

Áp dụng định dạng gạch dưới.

Ctrl+U

Tạo danh sách dấu đầu dòng.

Ctrl+Dấu chấm (.)

Tạo danh sách đánh số.

Ctrl + dấu gạch chéo (/)

Ctrl+Shift+O

Căn chỉnh đoạn văn ở bên trái.

Ctrl+L

Căn chỉnh đoạn văn ở bên phải.

Ctrl+R

Căn giữa đoạn văn.

Ctrl+E

Tăng thụt lề đoạn văn.

Alt+Shift+Phím Mũi tên phải

Giảm thụt lề đoạn văn.

Alt+Shift+Phím Mũi tên trái

Đầu Trang

Ghi chú thẻ

Để thực hiện điều này

Nhấn

Áp dụng, đánh dấu hoặc xóa thẻ việc cần làm .

Ctrl+1

Áp dụng hoặc xóa thẻ quan trọng .

Ctrl+2

Áp dụng hoặc xóa thẻ câu hỏi .

Ctrl+3

Áp dụng hoặc xóa bỏ ghi nhớ cho thẻ sau này .

Ctrl+4

Áp dụng hoặc xóa thẻ định nghĩa .

Ctrl+5

Áp dụng hoặc xóa thẻ tô sáng .

Ctrl+6

Áp dụng hoặc xóa thẻ liên hệ .

Ctrl+7

Áp dụng hoặc xóa thẻ địa chỉ .

Ctrl+8

Áp dụng hoặc xóa thẻ số điện thoại .

Ctrl+9

Loại bỏ mọi thẻ ghi chú khỏi ghi chú đã chọn.

Ctrl+0

Đầu Trang

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Hỗ trợ kỹ thuật cho người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×