Liste maler i Microsoft 365

Microsoft lister hjelper deg med å organisere, samarbeide og dele informasjonen du bryr deg om. 

Du kan opprette og dele lister som hjelper deg med å spore problemer, gjenstander, rutiner, kontakter, lager og mer. Start fra Microsoft Lists-appen, Microsoft Teams eller SharePoint ved hjelp av en mal, en Excel-fil eller fra grunnen av.

Denne artikkelen diskuterer liste malene som er inkludert i Microsoft 365. Finn ut hvordan du oppretter en liste fra en maleller hvordan du kommer i gang med Microsoft-lister.

Liste maler

Maler hjelper deg med å opprette lister ved å bruke forhånds kon figurerte oppsett som inkluderer kolonner, farge formatering og data struktur. Du kan tilpasse hver liste slik at den passer til situasjonen din ved å endre formateringen for å fremheve viktige data, konfigurere skjemaer til å se mer på et øyeblikk, og angi påminnelser for å holde deg og gruppen oppdatert på det som skjer.

Når du har opprettet en liste basert på en Microsoft Lists-mal, har du alternativer for å tilpasse den til å oppfylle organisasjonens bestemte behov. Lær mer om hvordan du redigerer lister, tilpasser Kol onneneog endrer Kol onne rekkefølgen. Hvis du vil lære mer om liste elementer, kan du se legge til, redigere eller slette liste elementer.

Velg en av liste malene nedenfor for detaljer om Kol onnene for den nye listen du har opprettet.

Liste mal for Asset Manager

Aktivakontroll -malen hjelper deg med å holde oversikt over fysiske aktiva som gruppen bruker, slik at du vet hvem som har anleggs midler, hvilke aktiva som er i ferd med å reparere og hvilke datoer for innsjekking og utsjekking.

Eksempel liste

Asset Manager-mal

Detaljer for liste Kol onne

Liste-kolonnen

Beskrivelse

Kol onne type

ID-merke

Identifikasjons nummer for aktivaet

Enkel linje tekst

Status

Velg blant tilgjengelig, reservert, i bruk, i reparasjon eller tilbake trekking

Valg

Kontakter

Produsent av aktiva

Valg

Modell

Modell/enhet for enheten

Enkel linje tekst

Gjenstands type

Velg typen aktiva

Valg

Farge

Velge fargen på aktivaet

Valg

Serienummer

Serie nummer som er knyttet til aktivaet

Enkel linje tekst

Kjøps dato

Skriv inn en dato for når aktivaet ble kjøpt

Dato og klokkeslett

Kjøps pris

Kjøps prisen for aktivaet

Valuta

Bestillings nummer

Bestillings-eller faktura nummer for aktiva

Enkel linje tekst

Gjeldende eier

Navnet eller e-postadressen til personen som for øyeblikket bruker aktivaet

Støtte

Tidligere eier

Navn eller e-postadresse til personen som sist brukte aktivaet

Støtte

Leveringsdato

Datoen da anleggs MIDlet blir returnert

Dato og klokkeslett

Betingelses merknader

Notater om gjeldende betingelse for aktivaet

Tekst med flere linjer

Vedlegg

Sette inn en fil som er relatert til aktivaet

Ekstern fil

Liste mal for innholds planlegger

Malen for innholds planleggeren hjelper deg med å planlegge og administrere innholds strategien. Filtrer ned til elementer som forfaller snart, eller få varsler når forfattere sjekker inn kladden.

Eksempel liste

Mal for innholds planlegger

Detaljer for liste Kol onne

Liste-kolonnen

Beskrivelse

Kol onne type

Innholds tittel

Navn på innholdet

Enkel linje tekst

Beskrivelse

Beskrivelse av innholdet

Tekst med flere linjer

Forfatter

Oppretting av innhold

Støtte

Status

Velg blant planlagt, tilordnet, kladd trenger godkjenning, klar til å publisere, publisere

Valg

Kladd forfaller

Dato innholdet forfaller

Dato og klokkeslett

Publiser av

Dato innholdet skal publiseres

Dato og klokkeslett

Innholdstype

Velg fra hjelpe artikkel, blogg inn Legg, video eller sosialt medie inn Legg

Valg

Publisert kobling

Koble til det publiserte innholdet

Hyperkobling

Innholds bilde

Innholds kopi

Bilde

Innholds filer

Vedlegg til innholds kopi, hvis det er lagret i en fil

Ekstern fil

Mal for den ansattes innlastings liste

Den ansattes innebygde mal gjør det enkelt å administrere den nye ansattes prosessering og veilede dem gjennom relevante kontakter og ressurser.

Eksempel liste

Mal for den ansattes innlasting

Detaljer for liste Kol onne

Liste-kolonnen

Beskrivelse

Kol onne type

Arbeid

Navn på arbeids element

Enkel linje tekst

Beskrivelse

Sammendrag av arbeids elementet

Tekst med flere linjer

Fullført av

Forfalls dato som arbeid skal full føres

Dato og klokkeslett

Fullført

Merke når arbeidet er fullført

Ja/nei

Fullført

Datoen arbeidet er fullført

Dato og klokkeslett

Ber

Kontakt punkt for å få hjelp med arbeids elementet

Støtte

Relevant kobling

Kobling for å støtte arbeids elementet

Hyperkobling

Relevante filer

Fil som støtter arbeids elementet

Ekstern fil

Mal for arrangements rute liste

Malen for arrangements reise ruten hjelper deg med å organisere alle viktige hendelses detaljer på ett sted, slik at alt går greit. Når du bytter til Kalender-visningen, får du et klart bilde av arrangements aktiviteter over tid (dag, uke, måned).

Eksempel liste

Mal for arrangements lager

Detaljer for liste Kol onne

Liste-kolonnen

Beskrivelse

Kol onne type

Navn på økt

Navnet på hendelsen

Enkel linje tekst

Økt kode

ID knyttet til hendelsen

Enkel linje tekst

Høyttaler (r)

Navn (er) for hendelse (r)-høyttalere

Støtte

Økt type

Type hendelse

Enkel linje tekst

Beskrivelse

Beskrivelse av hendelsen

Tekst med flere linjer

Start dato og-klokkeslett

Dato og klokkeslett hendelsen starter

Dato og klokkeslett

Slutt dato og-klokkeslett

Dato og klokkeslett hendelsen slutter

Dato og klokkeslett

Varighet

Hendelses lengde

Enkel linje tekst

Kapasitet

Maksimalt antall personer

Tall

Plassering

Plassering av hendelsen

Enkel linje tekst

Obs!

Informasjon relatert til hendelsen

Tekst med flere linjer

Liste mal for problem sporing

Malen problem sporing hjelper deg med å spore, administrere og hente problemer til en lukking ved å gjøre det
enkelt å angi prioriteter i Status-kolonnen og sende varsler til gruppe medlemmer når det oppstår problemer.

Eksempel liste

Mal for problem sporing

Detaljer for liste Kol onne

Liste-kolonnen

Beskrivelse

Kol onne type

Problem

Navnet på problemet

Enkel linje tekst

Problem beskrivelse

Beskrivelse av problemet

Tekst med flere linjer

Priority

Velg kritisk, høy, normal eller lav

Valg

Status

Velg blokkert, pågår, fullført, duplikat, etter utforming, kan ikke reparere, ny

Valg

Person eller gruppe

Navnet på personen eller gruppen som problemet er tilordnet til

Støtte

Data rapportert

Datoen da problemet først ble rapportert

Dato og klokkeslett

Dager gamle

Antall dager siden problemet ble rapportert

Tall

Problem kilde

Netta dressen der problemet er dokumentert

Hyperkobling

Bilder

Bilder som er knyttet til problemet

Bilde

Tilknyttede filer

Filer som er knyttet til problemet

Ekstern fil

Problem logget av

Navnet på personen som opprettet problemet

Støtte

Mal for liste over rekrutterings sporing

Med rekrutterings sporing -malen kan du spore og administrere rekrutterings forløp i organisasjonen eller teamet, slik at du kan holde pulsen på tilbake meldinger i alle kandidater.

Eksempel liste

Mal for rekrutterings sporing

Detaljer for liste Kol onne

Liste-kolonnen

Beskrivelse

Kol onne type

Kandidat navn

Navnet på kandidaten

Enkel linje tekst

Tillit

Posisjon som kandidaten gjelder for

Valg

Fremdrift

Plasser i ansettelses prosessen

Valg

Rekrutterer

Navnet på personen som administrerer rekruttering

Støtte

Søknads dato

Datoen søknaden ble sendt

Dato og klokkeslett

Skjerm detaljer for telefon

Dato for telefon skjermen

Dato og klokkeslett

Telefon skjerm bilde

Person som skjerm kandidater

Støtte

Intervju dato

Dato og klokkeslett for intervjuet

Dato og klokkeslett

Interviewer (s)

Navn (er) på personer som vil intervjue kandidaten

Støtte

Obs!

Notater om kandidaten og/eller posisjonen

Tekst med flere linjer

LinkedIn-profil

Kobling til kandidatens LinkedIn-profil

Hyperkobling

CV eller CV

Vedlegg til kandidater CV-eller innholdsbiblioteketet-vitae

Ekstern fil

Liste mal for reise forespørsler

Malen for reise invitasjoner hjelper deg med å administrere alle reise forespørslene dine og ha et øye med budsjetter.

Eksempel liste

Mal for reise forespørsel

Detaljer for liste Kol onne

Liste-kolonnen

Beskrivelse

Kol onne type

Tur tittel

Navnet på Ravel-forespørselen

Enkel linje tekst

Grunn til reise

Årsaken til reise forespørselen

Tekst med flere linjer

Som spør

Navnet på personen som ber om reise

Støtte

Mål

Sted der personen reiser til

Plassering

Start dato for reise

Datoen når reisen starter

Dato og klokkeslett

Slutt dato for reise

Datoen når reisen slutter

Dato og klokkeslett

Reise varighet

Antall dager reisen vil skje

Tall

Avgift

Velg navnet på flyen

Valg

Beregnet airfare

Beregne kostnaden for airfare

Valuta

Hotellet

Navnet på hotellet for reisen

Enkel linje tekst

Estimert Hotell kostnad

Beregne kostnaden for hotellet

Valuta

Godkjenne

Er reise forespørselen godkjent

Ja/nei

Sporing av arbeids frem drifts liste

Malen for sporing av arbeids frem drift hjelper deg med å spore prioriteter og frem drift mens du arbeider med å levere produkter og tjenester.

Eksempel liste

Mal for arbeids frem drift

Detaljer for liste Kol onne

Liste-kolonnen

Beskrivelse

Kol onne type

Arbeids element

Navn på arbeid som skal utføres

Enkel linje tekst

Beskrivelse

Beskrivelse av arbeids element

Tekst med flere linjer

Kategori

Velg planlegging, utforming, teknikk, markedsføring

Valg

Fremdrift

Velg ikke startet, pågår, fullført, blokkert, bak

Valg

Priority

Velg kritisk, høy, middels, lav

Valg

Startdato

Datoen da arbeids elementet ble startet

Dato og klokkeslett

Leveringsdato

Datoen arbeids elementet forfaller er fullført

Dato og klokkeslett

Tilordnet til

Person eller gruppe arbeids elementet er tilordnet

Støtte

Obs!

Legge til notater som er spesifikke for arbeids elementet

Tekst med flere linjer

Obs!: 

  • Microsoft lister integreres med Power Automatiser for å hjelpe deg med å automatisere vanlige oppgaver mellom SharePoint og andre Microsoft 365-og tredje parts tjenester. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se komme i gang med Power Automatiser.

  • Du kan tilpasse listene ved hjelp av Microsoft Power apps, et program utviklings miljø for å bygge egen definerte apper for bedriftens behov. Når du har opprettet en ny liste, åpner du skjemaet nytt element og velger Rediger skjema > Tilpass med Power apps. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se opprette en Power app for en liste i SharePoint.

Finn ut mer

Ressurs senter for Microsoft-lister

Hold deg et skritt foran med Microsoft 365

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×