Een regel maken om een lijst te automatiseren

Nadat u een lijst hebt gemaakt in Microsoft-lijsten, SharePoint of Teams, kunt u regels maken om taken te automatiseren, zoals iemand een melding sturen wanneer gegevens in de lijst worden gewijzigd.

U kiest een voorwaarde die de regel activeert en de actie die de regel zal ondernemen.

 1. Als de lijst is geopend in Microsoft-lijsten, SharePoint of Teams, selecteert u boven aan de pagina De optie Automatiseren en vervolgens Een regel maken.
  Schermafbeelding van het maken van een regel in het menu Automatiseren van een lijst

 2. Selecteer onder Iemand op de hoogtestellen wanneer een voorwaarde die de regel activeert. Een kolom wordt bijvoorbeeld gewijzigd.

  Schermafbeelding van het kiezen van een regelsjabloon voor wanneer u iemand op de hoogte wilt stellen
  Met de selectie hier wordt een regelverklaring gemaakt die u in de volgende stap gaat voltooien.

  Opmerking: We bieden geen ondersteuning voor het maken van een regel op basis van een tekstkolom met meerdere regels. 

 3. Selecteer elk van de onderstreepte gedeelten van de regelverklaring om de voorwaarde aan te passen door een kolom te kiezen, de waarde van de kolom en wie u wilt informeren.

  Als u bijvoorbeeld een regel wilt voltooien om uzelf op de hoogte te stellen wanneer een kolom wordt gewijzigd, kunt u de kolom Status kiezen en vervolgens voor Eennaam of e-mailadres invoeren, kunt u Mij selecteren.
  Schermafbeelding van het beëindigen van een regel om uzelf op de hoogte te stellen wanneer de kolom Status wordt gewijzigd.

 4. Wanneer u klaar bent met het aanpassen van de instructie, selecteert u Maken.

U ziet de voltooide regel op de pagina Regels beheren en de regel wordt ingeschakeld. Ga terug naar deze pagina wanneer u een regel wilt bewerken,verwijderenof anderszins wilt beheren.

Problemen oplossen: Kan geen regel maken

Als er een fout wordt weergegeven wanneer u een regel probeert te maken, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de machtigingen die zijn toegepast op de lijst. U hebt de hulp nodig van iemand die eigenaar is van de lijst om deze situatie op te lossen.

De eigenaar moet de lijst openen en selecteren: Instellingen > Lijstinstellingen > Geavanceerde instellingen. Onder Machtigingen op itemniveaumoet de optie Leestoegang worden gewijzigd in Alle items lezen. 

Bovendien moet de eigenaar van de lijst u toestemming geven om regels te beheren. U kunt dit doen door de lijst met u te delen en Kan bewerken op te geven.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×