Powiązane tematy
×
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Uwaga: Dotyczy użytkowników z subskrypcją Viva Insights. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Plany i środowiska

Skorzystaj z szczegółowych informacji o kategoriach spotkania nakarcie Produktywność, aby zobaczyć, jak przydzielasz czas w kategoriach spotkań programu Outlook.

Typy szczegółowych informacji

Znajdziesz trzy typy szczegółowych informacji, które są oparte na organizowanych przez Ciebie spotkaniach, zaakceptowanych przez Ciebie spotkaniach i twoich terminach: 

  • Podział procentowy: procent łącznej liczby godzin spotkania spędzanych w każdej kategorii spotkania.  Zrzut ekranu przedstawiający podziały kategorii spotkania

  • Spotkania z trendami: Zmienia się czas spędzany w każdej kategorii spotkania.Zrzut ekranu przedstawiający trendy w kategorii spotkań

  • Szczegóły spotkania: Wszystkie spotkania na liście, w tym nazwa spotkania, kategoria, łączny czas spotkania lub serii, odsetek uczestników, którzy zostali zaakceptowani, osoby zaproszone i akcje (Anuluj, Odrzuć lub Wyświetl zaproszenie).Zrzut ekranu przedstawiający szczegóły dotyczące różnych kategorii spotkań

Kategorie szczegółowych informacji

Uwaga: Aby skonfigurować kategorie spotkań programu Outlook, zobacz Przypisywanie kategorii oznaczonej kolorem do terminu, spotkania lub zdarzenia kalendarza

Viva Insights pokazuje sposób przydzielania czasu na spotkania w różnych kategoriach. W szczegółowych informacjach o spotkaniu zauważysz pięć automatycznych kategorii, które opisano poniżej. W programie Outlook można jednak również tworzyć kategorie niestandardowe. Możesz na przykład utworzyć kategorię "Spotkanie zespołu", aby śledzić harmonogram spotkania z zespołem, lub kategorię "Spotkania z klientami" w celu śledzenia spotkań z klientami. Podczas wyświetlania szczegółowych informacji o kategorii spotkania w Viva Insights znajdziesz te kategorie, w tym informacje, takie jak łączny czas poświęcony, trendy i szczegóły spotkania.

Uwaga: Po zaktualizowaniu kategorii spotkań w aplikacji Teams lub Outlook może upłynąć do dnia, aż te zmiany zostaną wyświetlone na karcie Produktywność. 

Domyślne kategorie szczegółowych informacji

Oprócz kategorii niestandardowych tworzonych w programie Outlook w każdej analizie znajdziesz pięć domyślnych typów spotkań: długie, duże, duże i długie, cykliczne oraz 1:1. Poniżej opisano, jak definiujemy każdą kategorię domyślną: 

Typ spotkania

Czas trwania (w godzinach)

Zaproszonych

Wystąpień

Długi

Dłużej niż 1

Od 0 do 8

NIE DOTYCZY

Dużych

Maksymalnie 1

Co najmniej 9

NIE DOTYCZY

Duże i długie

Dłużej niż 1

Co najmniej 9

NIE DOTYCZY

Cykliczne

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Co najmniej 2

1:1

NIE DOTYCZY

1

NIE DOTYCZY

Te kategorie domyślne są wyświetlane tylko w Viva Insights; nie znajdziesz ich w programie Outlook i usłudze Teams.

Dostosowywanie wyświetlanych elementów i wykonywanie działań na spotkaniach

 Jeśli chcesz: 

  • Analizowanie określonej kategorii   zaznacz ją z listy kontrolnej po lewej stronie.

  • Wybierz określony przedział czasu — użyj menu rozwijanego w prawym górnym rogu. Możesz wybrać pozycję Ostatnie 3 miesiące, Ostatnie 4 tygodnie lub Następne 4 tygodnie.

  • Edytuj kategorie osobiste   użyj ikony ołówka w widoku szczegółów spotkania .

  • Wyświetl zaproszenie na spotkanie — wybierz przycisk z prawej strony kolumny Zaproszone w widoku szczegółów spotkania .

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×