Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Tento článok obsahuje prepojenia na články, v ktorých získate podrobné informácie o bežných funkciách používaných v rámci výrazov v Microsoft Accesse. Najskôr sú usporiadané podľa skupín a na konci článku sú zoradené aj podľa abecedy.

Tip: Počnúc Accessom 2010 je súčasťou zostavovača výrazov funkcia IntelliSense, vďaka ktorej vidíte, ktoré argumenty sa vo výraze vyžadujú.

Funkcie prvkov ActiveX

CreateObject (funkcia)
GetObject (funkcia)

Na začiatok stránky

Aplikačné funkcie

Command (funkcia)
Shell (funkcia)

Na začiatok stránky

Funkcie polí

Array (funkcia)
Filter (funkcia)
Join (funkcia)
LBound (funkcia)
Split (funkcia)
UBound (funkcia)

Na začiatok stránky

Funkcie prevodu

Asc (funkcia)
Funkcia
ChrFunkcia
EuroConvertFunkcia
FormatCurrencyFunkcia
FormatDateTimeFunkcia
FormatNumberFunkcia
FormatPercentFunkcia
GUIDFromStringFunkcia
HexFunkcia
NzFunkcia
OctFunkcia
StrFunkcia
StringFromGUIDFunkcie
konverzie typovFunkcia Val

Na začiatok stránky

Databázové funkcie

DDE (funkcia)
DDEInitiate (funkcia)
DDERequest (funkcia)
DDESend (funkcia)
Eval (funkcia)
Partition (funkcia)

Na začiatok stránky

Dátum a čas

Funkcia
DateFunkcia
DateAddFunkcia
DateDiffFunkcia
DatePartFunkcia
DateSerialFunkcia
DateValueFunkcia
DayFunkcia
HourFunkcia
MinuteFunkcia
MonthFunkcia
MonthNameFunkcia
NowDruhá funkcia
Funkcia
TimeFunkcia časovača
Funkcia
TimeSerialFunkcia
TimeValueFunkcia
WeekdayFunkcia
WeekdayNameFunkcia Year

Na začiatok stránky

Doménové agregačné funkcie

DAvg (funkcia)
DCount (funkcia)
DFirst, DLast (funkcie)
DLookup (funkcia)
DMin, DMax (funkcie)
DStDev, DStDevP (funkcie)
DSum (funkcia)
DVar, DVarP (funkcie)

Na začiatok stránky

Funkcie na spracovanie chýb

CVErr (funkcia)
Error (funkcia)

Na začiatok stránky

Funkcie vstupu/výstupu súborov

EOF (funkcia)
FreeFile (funkcia)
Input (funkcia)
Loc (funkcia)
LOF (funkcia)
Seek (funkcia)

Na začiatok stránky

Funkcie na správu súborov

CurDir (funkcia)
Dir (funkcia)
FileAttr (funkcia)
FileDateTime (funkcia)
FileLen (funkcia)
GetAttr (funkcia)

Na začiatok stránky

Finančné funkcie

DDB (funkcia)
FV (funkcia)
IPmt (funkcia)
IRR (funkcia)
MIRR (funkcia)
NPer (funkcia)
NPV (funkcia)
Pmt (funkcia)
PPmt (funkcia)
PV (funkcia)
Rate (funkcia)
SLN (funkcia)
SYD (funkcia)

Na začiatok stránky

Kontrolné funkcie

Environ (funkcia)
GetAllSettings (funkcia)
GetSetting (funkcia)
IsArray (funkcia)
IsDate (funkcia)
IsEmpty (funkcia)
IsError (funkcia)
IsMissing (funkcia)
IsNull (funkcia)
IsNumeric (funkcia)
IsObject (funkcia)
TypeName (funkcia)
VarType (funkcia)

Na začiatok stránky

Matematické funkcie

Abs (funkcia)
Atn (funkcia)
Cos (funkcia)
Exp (funkcia)
Int, Fix (funkcie)
Log (funkcia)
Rnd (funkcia)
Round (funkcia)
Sgn (funkcia)
Sin (funkcia)
Sqr (funkcia)
Tan (funkcia)

Na začiatok stránky

Funkcie správ

InputBox (funkcia)
MsgBox (funkcia)

Na začiatok stránky

Rôzne funkcie

CallByName (funkcia)
IMEStatus (funkcia)
MacID (funkcia)
MacScript (funkcia)
QBColor (funkcia)
RGB (funkcia)
Spc (funkcia)
Tab (funkcia)

Na začiatok stránky

Funkcie priebehu programu

Choose (funkcia)
DoEvents (funkcia)
IIf (funkcia)
Switch (funkcia)

Na začiatok stránky

Agregačné SQL

Priemerná funkcia
Funkcia
CountFunkcie First a Last
Funkcie
Min, MaxFunkcie
StDev a StDevPFunkcia
SumFunkcie Var a VarP

Textové funkcie

Format (funkcia)
InStr (funkcia)
InStrRev (funkcia)
LCase (funkcia)
Left (funkcia)
Len (funkcia)
LTrim, RTrim a Trim (funkcie)
Mid (funkcia)
Replace (funkcia)
Right (funkcia)
Space (funkcia)
StrComp (funkcia)
StrConv (funkcia)
String (funkcia)
StrReverse (funkcia)
UCase (funkcia)

Na začiatok stránky

Funkcie (podľa abecedy)

Funkcia Abs

Funkcia Array

Funkcia Asc

Funkcia Atn

Funkcia Avg

Funkcia CallByName

Funkcia Choose

Funkcia Chr

Funkcia Command

Funkcia Cos

Funkcia Count

Funkcia CreateObject

Funkcia CurDir

Funkcia CVErr

Funkcia Date

Funkcia DateAdd

Funkcia DateDiff

Funkcia DatePart

Funkcia DateSerial

Funkcia DateValue

Funkcia DAvg

Funkcia Day

Funkcia DCount

Funkcia DDB

Funkcia DDE

Funkcia DDEInitiate

Funkcia DDERequest

Funkcia DDESend

Funkcie DFirst a DLast

Funkcia Dir

Funkcia DLookup

Funkcie DMin, DMax

Funkcia DoEvents

Funkcie DStDev, DStDevP

Funkcia DSum

Funkcie DVar a DVarP

Funkcia Environ

Funkcia EOF

Funkcia Error

Funkcia EuroConvert

Funkcia Eval

Funkcia Exp

Funkcia FileAttr

Funkcia FileDateTime

Funkcia FileLen

Funkcia Filter

Funkcie First a Last

Funkcia Format

Funkcia FormatCurrency

Funkcia FormatDateTime

Funkcia FormatNumber

Funkcia FormatPercent

Funkcia FreeFile

Funkcia FV

Funkcia GetAllSettings

Funkcia GetAttr

Funkcia GetObject

Funkcia GetSetting

Funkcia GUIDFromString

Funkcia Hex

Funkcia Hour

Funkcia IIf

Funkcia IMEStatus

Funkcia Input

Funkcia InputBox

Funkcia InStr

Funkcia InStrRev

Funkcie Int a Fix

Funkcia IPmt

Funkcia IRR

Funkcia IsArray

Funkcia IsDate

Funkcia IsEmpty

Funkcia IsError

Funkcia IsMissing

Funkcia IsNull

Funkcia IsNumeric

Funkcia IsObject

Funkcia Join

Funkcia LBound

Funkcia LCase

Funkcia Left

Funkcia Len

Funkcia Loc

Funkcia LOF

Funkcia Log

Funkcie LTrim, RTrim a Trim

Funkcia MacID

Funkcia MacScript

Funkcia Mid

Funkcie Min, Max

Funkcia Minute

Funkcia MIRR

Funkcia Month

Funkcia MonthName

Funkcia MsgBox

Funkcia Now

Funkcia NPer

Funkcia NPV

Funkcia Nz

Funkcia Oct

Funkcia Partition

Funkcia Pmt

Funkcia PPmt

Funkcia PV

Funkcia QBColor

Funkcia Rate

Funkcia Replace

Funkcia RGB

Funkcia Right

Funkcia Rnd

Funkcia Round

Funkcia Second

Funkcia Seek

Funkcia Sgn

Funkcia Shell

Funkcia Sin

Funkcia SLN

Funkcia Space

Funkcia Spc

Funkcia Split

Funkcia Sqr

Funkcie StDev a StDevP

Funkcia Str

Funkcia StrComp

Funkcia StrConv

Funkcia String

Funkcia StringFromGUID

Funkcia StrReverse

Funkcia Sum

Funkcia Switch

Funkcia SYD

Funkcia Tab

Funkcia Tan

Funkcia Time

Funkcia Timer

Funkcia TimeSerial

Funkcia TimeValue

Funkcie na konverziu typu údajov

Funkcia TypeName

Funkcia UBound

Funkcia UCase

Funkcia Val

Funkcie Var a VarP

Funkcia VarType

Funkcia Weekday

Funkcia WeekdayName

Funkcia Year

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×