Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể làm theo các bước này để thêm phương pháp đặt lại mật khẩu. Sau khi thiết lập lần đầu, bạn có thể quay lại trang Thông tin bảo mật để thêm, cập nhật hoặc xóa thông tin bảo mật của mình.

Nếu nội dung bạn nhìn thấy trên màn hình không khớp với nội dung đã được đề cập trong bài viết này, điều đó có nghĩa là người quản trị của bạn chưa bật trải nghiệm này. Cho đến khi trải nghiệm này được bật, bạn phải làm theo hướng dẫn và thông tin trong mục Thiết lập tài khoản của tôi để xác minh hai bước.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tùy chọn email, có thể tổ chức của bạn không cho phép bạn sử dụng tùy chọn này cho phương pháp đặt lại mật khẩu của mình. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần chọn một phương pháp khác hoặc liên hệ với bộ phận trợ giúp của tổ chức bạn để được trợ giúp thêm.

Bảo mật so với xác minh đặt lại mật khẩu

Phương pháp thông tin bảo mật được sử dụng cho cả xác minh bảo mật hai yếu tố và để đặt lại mật khẩu. Tuy nhiên, không phải tất cả các phương pháp đều có thể được sử dụng cho cả hai.

Phương pháp

Được sử dụng cho

Authenticator dụng

Xác minh 2 bước và xác thực đặt lại mật khẩu.

Tin nhắn văn bản

Xác minh 2 bước và xác thực đặt lại mật khẩu.

Cuộc gọi điện thoại

Xác minh 2 bước và xác thực đặt lại mật khẩu.

Khóa bảo mật

Xác minh 2 bước và xác thực đặt lại mật khẩu.

Tài khoản email

Chỉ đặt lại xác thực bằng mật khẩu. Bạn sẽ cần chọn một phương pháp khác để xác minh hai yếu tố.

Câu hỏi về bảo mật

Chỉ đặt lại xác thực bằng mật khẩu. Bạn sẽ cần chọn một phương pháp khác để xác minh hai yếu tố.

Thiết lập địa chỉ email của bạn từ trang Thông tin bảo mật

Tùy thuộc vào các thiết đặt của tổ chức bạn, bạn có thể dùng địa chỉ email của bạn như một trong các phương pháp thông tin bảo mật.

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng địa chỉ email không yêu cầu mật khẩu mạng để truy nhập. Nếu bạn không thấy tùy chọn email thì có thể tổ chức của bạn không cho phép bạn sử dụng email để xác minh. Nếu đúng như vậy, bạn sẽ cần chọn một phương pháp khác hoặc liên hệ với người quản trị để được trợ giúp thêm.

Để thiết lập địa chỉ email của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn và sau đó đến trang Tài khoản của Tôi.

  Trang Hồ sơ của Tôi, hiển thị nối kết Thông tin bảo mật được tô sáng

 2. Chọn Thông tin bảo mật từ ngăn dẫn hướng bên trái hoặc từ liên kết trong khối thông tin Bảo mật, rồi chọn Thêm phương pháp từ trang Thông tin bảo mật.

  Trang Thông tin bảo mật với tùy chọn Thêm phương pháp được tô sáng

 3. Trên trang Thêm phương pháp, chọn Email từ danh sách thả xuống, rồi chọn Thêm.

  Hộp Thêm phương pháp với email đã chọn

 4. Trên trang Email, nhập địa chỉ email của bạn (ví dụ: alain@gmail.com), rồi chọn Tiếp.

  Thêm số điện thoại và chọn cuộc gọi điện thoại

  Quan trọng: Địa chỉ email này không thể là email cơ quan hoặc trường học của bạn.

 5. Nhập mã được gửi tới địa chỉ email đã chỉ định của bạn, rồi chọn Tiếp theo. Thông tin bảo mật của bạn được cập nhật và bạn có thể sử dụng địa chỉ email để xác minh danh tính của mình khi sử dụng tính năng đặt lại mật khẩu.

  Thêm số điện thoại và chọn tin nhắn văn bản

Xóa địa chỉ email khỏi phương thức thông tin bảo mật của bạn

Nếu bạn không còn muốn sử dụng địa chỉ email của mình làm phương pháp thông tin bảo mật, bạn có thể loại bỏ địa chỉ đó khỏi trang Thông tin bảo mật.

Quan trọng: Nếu bạn vô tình xóa địa chỉ email của mình, sẽ không có cách nào để hoàn tác. Bạn sẽ phải thêm lại phương pháp.

Để xóa địa chỉ email của bạn

 1. Trên trang Thông tin bảo mật, chọn liên kết Xóa bên cạnh tùy chọn Email.

  Liên kết để xóa phương thức điện thoại khỏi thông tin bảo mật

 2. Chọn từ hộp xác nhận để xóa tài khoản email. Sau khi tài khoản email bị xóa, thông tin sẽ bị loại bỏ khỏi thông tin bảo mật và biến mất khỏi trang Thông tin bảo mật.

Các bước tiếp theo

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×