Mục lục
×

Bạn có thể xem cách tổ chức của bạn sử dụng dữ liệu của bạn từ trang Cài đặt & quyền riêng tư của cổng thông tin Tài khoản của Tôi.

Xem thông tin liên quan đến quyền riêng tư của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn và sau đó đến cổng thông tin Tài khoản của Tôi.

  Trang Tài khoản của Tôi, hiển thị liên kết Cài đặt quyền riêng tư được tô sáng

  Lưu ý: Nếu bạn đang đăng nhập bằng tài khoản Microsoft cá nhân, bạn vẫn có thể đăng nhập bằng cách sử dụng tên miền cho tổ chức của bạn (chẳng hạn như contoso.com) hoặc ID Đối tượng thuê của tổ chức từ người quản trị của bạn bằng một trong các URL sau đây:

  • https://myaccount.microsoft.com?tenantId=your_domain_name
  • https://myaccount.microsoft.com?tenant=your_tenant_ID
 2. Chọn Cài đặt & quyền riêng tư từ ngăn dẫn hướng bên trái hoặc chọn liên kết Xem Cài đặt quyền riêng tư từ phía Cài đặt & quyền riêng tư.

  Cài đặt & Riêng tư, hiển thị tùy chọn tab Quyền riêng tư được tô sáng

 3. Chọn Quyền riêngtư , sau đó xem lại thông tin, bao gồm:

  • Dịch vụ. Danh sách các dịch vụ trực tuyến bạn đã kết nối bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

  • Điều khoản sử dụng. Điều khoản sử dụng của tổ chức của bạn.

Các bước tiếp theo

Sau khi xem cách tổ chức của bạn sử dụng dữ liệu của mình, bạn có thể:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×