Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong khi đăng nhập vào các ứng dụng web hoặc dịch vụ nội bộ của tổ chức của bạn, bạn có thể nhận được thông báo lỗi nói rằng "Bạn không thể truy cập vào đây." Thông báo này có nghĩa là tổ chức của bạn đã áp dụng chính sách ngăn không cho thiết bị của bạn truy nhập các tài nguyên của tổ chức bạn. Mặc dù có thể bạn sẽ phải liên hệ với bộ phận trợ giúp của mình để khắc phục sự cố này nhưng dưới đây là một số việc bạn có thể thử trước.

Khi bạn không dùng một trình duyệt được hỗ trợ

Nếu bạn nhận được thông báo nói rằng bạn đang cố gắng truy nhập các site của tổ chức của bạn từ một trình duyệt không được hỗ trợ, hãy kiểm tra xem bạn đang chạy trình duyệt nào.
 

Để khắc phục sự cố này, bạn phải cài đặt và chạy trình duyệt được hỗ trợ, dựa trên hệ điều hành của bạn. Nếu bạn đang sử dụng phiên Windows 10, các trình duyệt được hỗ Microsoft Edge, Internet Explorer và Google Chrome. Nếu bạn đang dùng một hệ điều hành khác, bạn có thể kiểm tra danh sách đầy đủ các trình duyệt được hỗ trợ.

Khi bạn cần đăng nhập vào trình duyệt Edge

Tổ chức của bạn có thể yêu cầu bạn đăng nhập trên trình duyệt Edge bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học như một phần của chính sách bảo mật để bảo vệ quyền truy nhập vào các tài nguyên. Nếu chính sách đó được áp dụng, bạn có thể thấy thông báo như sau:

thông báo được hiển thị khi bắt buộc phải đăng nhập trình duyệt Edge

  • Chọn Chuyển đổi Microsoft Edge sơ để đăng nhập vào trình duyệt Edge bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn (bắt buộc phải đăng nhập bằng tài khoản này vào dịch vụ, ứng dụng hoặc trang web này).

  • Chọn Đăng xuất, rồi đăng nhập bằng một tài khoản khác để đăng xuất khỏi dịch vụ, ứng dụng hoặc trang web bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn và đăng nhập bằng tài khoản khác.

Khi bạn không dùng hệ điều hành được hỗ trợ

Đảm bảo rằng bạn đang chạy phiên bản hệ điều hành được hỗ trợ, bao gồm:

  • Windows: Windows 7 trở lên.

  • Windows Server: Windows Server 2008 R2 trở lên.

  • macOS: macOS X trở lên.

  • Android và iOS: Phiên bản hệ điều hành mới nhất của Android và iOS dành cho thiết bị di động.

Để tránh thông báo này, bạn phải cài đặt và chạy hệ điều hành được hỗ trợ.

Khi thiết bị của bạn không được kết nối với mạng

Nếu bạn nhận được thông báo Bạn không thể đến đó từ đây cho biết thiết bị của bạn không tuân thủ với chính sách truy nhập của tổ chức, hãy đảm bảo rằng bạn đã tham gia thiết bị vào mạng của tổ chức bạn.

Thông báo lỗi hiển thị khi đăng nhập vào trình duyệt Edge.

Để kiểm tra xem thiết bị của bạn có được kết nối với mạng hay không

  1. Đăng nhập để xem Windows bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn. Ví dụ: alain@contoso.com.

  2. Kết nối mạng của tổ chức bạn thông qua mạng riêng ảo (VPN) hoặc DirectAccess.

  3. Sau khi bạn kết nối, hãy nhấn Windows logo+L để khóa thiết bị của bạn.

  4. Mở khóa thiết bị bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, rồi thử truy nhập lại vào ứng dụng hoặc dịch vụ có sự cố.

Nếu bạn thấy thông báo lỗi "Bạn không thể đến đó từ đây" một lần nữa, hãy chọn liên kết Thêm chi tiết, rồi liên hệ với người quản trị tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn cùng với thông tin chi tiết.

Để kết nối thiết bị với mạng của bạn

Nếu thiết bị của bạn không được kết nối với mạng của tổ chức, bạn có thể thực hiện một trong hai việc sau:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×