Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn quên mật khẩu cơ quan hoặc trường học, chưa bao giờ nhận được mật khẩu từ tổ chức hoặc đã bị khóa khỏi tài khoản, bạn có thể sử dụng thông tin bảo mật và thiết bị di động để đặt lại mật khẩu cơ quan hoặc trường học.

Người quản trị của bạn phải bật tính năng này để bạn có thể đăng ký thông tin và đặt lại mật khẩu của riêng mình. Nếu bạn không thấy tùy chọn Quên mật khẩu, điều đó có nghĩa là người quản trị của bạn chưa bật tính năng này cho tổ chức của bạn. Nếu bạn cho rằng đây là thông tin không chính xác, hãy liên hệ với bộ phận trợ giúp của bạn để được trợ giúp.

Quan trọng: Bài viết này dành cho người dùng đang cố gắng sử dụng đăng ký tự đặt lại mật khẩu. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể đặt lại mật khẩu cơ quan hoặc trường học của riêng mình (chẳng hạn như alain@contoso.com), mà không cần sự trợ giúp của quản trị viên. Nếu bạn là người quản trị đang tìm kiếm thông tin về cách bật tính năng tự đặt lại mật khẩu cho nhân viên của bạn hoặc người dùng khác, hãy xem bài viết Triển khai tính năng đặt lại mật khẩu tự phục vụ Azure AD và các bài viết khác.

Thiết lập phương pháp xác minh đặt lại mật khẩu của bạn

  1. Mở trình duyệt web trên thiết bị của bạn và truy cập trang Thông tin bảo mật.

  2. Tùy thuộc vào cách người quản trị của bạn thiết lập tổ chức của bạn, một hoặc nhiều tùy chọn sau đây sẽ sẵn dùng để bạn thiết lập làm phương pháp xác minh bảo mật. Nếu có nhiều tùy chọn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nhiều tùy chọn làm phương pháp xác minh bảo mật, trong trường hợp một trong các phương pháp của bạn trở nên không khả dụng.

  3. Sau khi bạn chọn và thiết lập các phương pháp của mình, hãy chọn Kết thúc để hoàn tất quy trình.

Quan trọng: Thông tin được thêm vào cho số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn không được chia sẻ với thư mục toàn cầu của tổ chức bạn. Chỉ những người có thể xem thông tin này là bạn và người quản trị của bạn. Chỉ bạn mới có thể xem câu trả lời cho câu hỏi bảo mật của mình.

Các vấn đề thường gặp và giải pháp của họ

Dưới đây là một số trường hợp lỗi thường gặp và giải pháp của chúng:

Thông báo lỗi

Giải pháp khả thi

Cập nhật trình duyệt của bạn

Trình duyệt của bạn không được hỗ trợ hoặc cập nhật. Hãy thử cập nhật hoặc tải xuống và cài đặt phiên bản Microsoft Edge mới nhất.

Bạn cũng có thể tìm cách truy cập các https://aka.ms/mysecurityinfo từ một thiết bị khác.

Lỗi này xuất hiện nếu trang không thể kết xuất vì người dùng cố gắng truy nhập https://aka.ms/mysecurityinfo từ trình duyệt không được hỗ trợ hoặc trình duyệt hay dạng xem web không được hỗ trợ đã cố gắng hướng người dùng đến trang đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản mới nhất của trình duyệt hoặc truy cập trực tiếp vào https://aka.ms/mysecurityinfo từ một thiết bị khác.

Vui lòng liên hệ với người quản trị của bạn.

Chúng tôi đã phát hiện rằng microsoft không quản lý mật khẩu tài khoản người dùng của bạn. Do đó, chúng tôi không thể tự động đặt lại mật khẩu của bạn.

Hãy liên hệ với nhân viên IT của bạn để được hỗ trợ thêm.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi này sau khi nhập ID Người dùng, điều đó có nghĩa là tổ chức của bạn đã quản lý nội bộ mật khẩu của bạn và không muốn bạn đặt lại mật khẩu từ liên kết Không thể truy nhập tài khoản của bạn. Để đặt lại mật khẩu trong tình huống này, bạn phải liên hệ với bộ phận trợ giúp của tổ chức hoặc người quản trị của bạn để được trợ giúp.

Tài khoản của bạn chưa được bật để đặt lại mật khẩu.
Rất tiếc, nhưng nhân viên IT của bạn chưa thiết lập tài khoản của bạn để sử dụng với dịch vụ này.
Nếu bạn muốn, chúng tôi có thể liên hệ với người quản trị trong tổ chức của bạn để đặt lại mật khẩu cho bạn.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi này sau khi nhập ID Người dùng, điều đó có nghĩa là tổ chức của bạn chưa bật tính năng đặt lại mật khẩu hoặc bạn không được phép sử dụng tính năng này. Để đặt lại mật khẩu trong tình huống này, bạn phải chọn liên kết Liên hệ với người quản trị. Sau khi bạn bấm vào liên kết, email sẽ được gửi đến bộ phận trợ giúp hoặc người quản trị của tổ chức bạn, cho họ biết bạn muốn đặt lại mật khẩu của mình.

Chúng tôi không thể xác minh tài khoản của bạn.
Nếu bạn muốn, chúng tôi có thể liên hệ với người quản trị trong tổ chức của bạn để đặt lại mật khẩu cho bạn.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi này sau khi nhập ID Người dùng, điều đó có nghĩa là tổ chức của bạn đã bật đặt lại mật khẩu và bạn có thể sử dụng nó, nhưng bạn chưa đăng ký dịch vụ. Trong trường hợp này, bạn phải liên hệ với bộ phận trợ giúp hoặc người quản trị của tổ chức để đặt lại mật khẩu của bạn. Để biết thông tin về cách đăng ký đặt lại mật khẩu sau khi bạn quay lại thiết bị của mình, hãy xem quy trình ở trên trong bài viết này.

Các bước tiếp theo

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×