Chủ đề liên quan
×
You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Nếu bạn quên mật khẩu cơ quan hoặc trường học, không bao giờ nhận mật khẩu từ tổ chức của bạn hoặc đã bị khóa tài khoản, bạn có thể sử dụng thông tin bảo mật và thiết bị di động của mình để đặt lại mật khẩu cơ quan hoặc trường học.

Người quản trị của bạn phải bật tính năng này để bạn có thể đăng ký thông tin và đặt lại mật khẩu của riêng mình. Nếu bạn không thấy tùy chọn Quên mật khẩu của tôi, điều đó có nghĩa là người quản trị của bạn chưa bật tính năng này cho tổ chức của bạn. Nếu bạn cho rằng đây là thông tin không chính xác, hãy liên hệ với bộ phận trợ giúp của bạn để được trợ giúp.

Quan trọng: Bài viết này dành cho người dùng tìm cách sử dụng tính năng đăng ký tự đặt lại mật khẩu. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể đặt lại mật khẩu cơ quan hoặc trường học của riêng mình (chẳng hạn như alain@contoso.com), mà không cần phải yêu cầu người quản trị của bạn trợ giúp. Nếu bạn là người quản trị đang tìm kiếm thông tin về cách bật tính năng tự đặt lại mật khẩu cho nhân viên hoặc người dùng khác của bạn, hãy xem bài viết Triển khai đặt lại mật khẩu tự phục vụ Azure AD và các bài viết khác.

Thiết lập phương pháp xác minh đặt lại mật khẩu của bạn

  1. Mở trình duyệt web trên thiết bị của bạn và đến trang Thông tin bảo mật.

  2. Tùy thuộc vào cách người quản trị thiết lập tổ chức của bạn, bạn sẽ có thể thiết lập một hoặc nhiều tùy chọn sau đây làm phương pháp xác minh bảo mật cho mình. Nếu có nhiều tùy chọn sẵn dùng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nhiều tùy chọn làm phương pháp xác minh bảo mật, trong trường hợp một trong các phương pháp của bạn trở nên không sẵn dùng.

  3. Sau khi bạn chọn và thiết lập các phương pháp của mình, hãy chọn Kết thúc để hoàn tất quy trình.

Quan trọng: Thông tin được thêm cho số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn không được chia sẻ với thư mục toàn cầu của tổ chức bạn. Chỉ những người có thể thấy thông tin này là bạn và người quản trị của bạn. Chỉ mình bạn có thể thấy câu trả lời cho câu hỏi bảo mật của mình.

Các vấn đề chung và giải pháp của chúng

Dưới đây là một số trường hợp lỗi thường gặp và giải pháp của chúng:

Thông báo lỗi

Giải pháp khả thi

Vui lòng liên hệ với quản trị viên của bạn.

Chúng tôi đã phát hiện rằng Microsoft không quản lý mật khẩu tài khoản người dùng của bạn. Do đó, chúng tôi không thể tự động đặt lại mật khẩu của bạn.

Hãy liên hệ với nhân viên IT của bạn để được hỗ trợ thêm bất kỳ.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi này sau khi nhập ID người dùng, điều đó có nghĩa là tổ chức của bạn đã quản lý nội bộ mật khẩu của bạn và không muốn bạn đặt lại mật khẩu từ liên kết Không thể truy nhập tài khoản của bạn. Để đặt lại mật khẩu trong tình huống này, bạn phải liên hệ với bộ phận trợ giúp của tổ chức hoặc người quản trị của bạn để được trợ giúp.

Tài khoản của bạn chưa được kích hoạt để đặt lại mật khẩu.
Chúng tôi rất tiếc, nhưng nhân viên IT của bạn chưa thiết lập tài khoản của bạn để sử dụng với dịch vụ này.
Nếu muốn, chúng tôi có thể liên hệ với người quản trị trong tổ chức của bạn để đặt lại mật khẩu cho bạn.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi này sau khi nhập ID người dùng, điều đó có nghĩa là tổ chức của bạn chưa bật tính năng đặt lại mật khẩu hoặc bạn không được phép sử dụng tính năng này. Để đặt lại mật khẩu trong trường hợp này, bạn phải chọn liên kết Liên hệ với người quản trị. Sau khi bạn bấm vào liên kết, một email sẽ được gửi đến bộ phận trợ giúp hoặc người quản trị của tổ chức bạn, cho họ biết bạn muốn đặt lại mật khẩu của mình.

Chúng tôi không thể xác minh tài khoản của bạn.
Nếu muốn, chúng tôi có thể liên hệ với người quản trị trong tổ chức của bạn để đặt lại mật khẩu cho bạn.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi này sau khi nhập ID người dùng, điều đó có nghĩa là tổ chức của bạn đã bật đặt lại mật khẩu và bạn có thể sử dụng nó, nhưng bạn chưa đăng ký dịch vụ. Trong trường hợp này, bạn phải liên hệ với bộ phận trợ giúp hoặc người quản trị của tổ chức bạn để đặt lại mật khẩu của bạn. Để biết thông tin về cách đăng ký đặt lại mật khẩu sau khi bạn quay trở lại thiết bị của mình, hãy xem quy trình ở trên trong bài viết này.

Các bước tiếp theo

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×