Cách hủy gói đăng ký Microsoft của bạn

Áp dụng cho: Microsoft AccountMicrosoft Store

Bài viết này bao gồm các bước để hủy gói đăng ký Microsoft của bạn chẳng hạn như bản dùng thử miễn phí, Xbox Live và Office 365.

Để hủy gói đăng ký Microsoft của bạn

  1. Đi tới Dịch vụ và gói đăng ký rồi đăng nhập bằng tài khoản Microsoft bạn đã sử dụng khi mua gói đăng ký của mình.
  2. Tìm gói đăng ký của bạn rồi chọn Quản lý. Nếu bạn thấy Bật tính năng thanh toán định kỳ thay vì Quản lý, hãy bỏ qua để đến phần Khắc phục sự cố - nếu không, hãy tiếp tục bước 3.
  3. Trên trang tiếp theo, chọn Hủy hoặc Nâng cấp hoặc Hủy bỏ, tùy thuộc vào gói đăng ký của bạn.
  4. Làm theo hướng dẫn trên trang để tiếp tục hủy.

Khắc phục sự cố nếu bạn không thể hủy gói đăng ký của mình

Nếu bạn không thấy Quản lý trên trang Dịch vụ và gói đăng ký hoặc không thể hủy hay tắt tính năng thanh toán định kỳ, hãy thử các cách sau:

  • Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào đúng tài khoản Microsoft mà bạn đã sử dụng khi mua gói đăng ký của mình.
  • Nếu bạn thấy Bật tính năng thanh toán định kỳ thay vì Quản lý, thì gói đăng ký của bạn sẽ hết hạn vào ngày được hiển thị cho gói đăng ký và bạn không cần phải làm bất cứ điều gì khác. Để xem thông tin chi tiết về gói đăng ký, chọn Quản lý dưới tên gói đăng ký của bạn.
  • Kiểm tra xem bạn có cần cập nhật phương thức thanh toán hay không. Nếu cần cập nhật, chúng tôi sẽ cho bạn biết khi bạn truy cập vào Dịch vụ và gói đăng ký. Để khắc phục bất kỳ sự cố nào, chuyển tới Tùy chọn thanh toán.
  • Để xem toàn bộ chính sách hủy, hãy xem Điều khoản Bán hàng của Microsoft Store.