Mục lục
×

Các phần dưới đây là về các tài khoản mà bạn sử dụng để cài đặt và kích hoạt các phiên bản Office mới hơn. Để được trợ giúp về việc thiết lập các tài khoản email hiện có trong ứng dụng Outlook để truy nhập email, lịch và liên hệ của bạn, hãy xem Trung tâm trợ giúp Outlook.

Tại sao tôi lại cần tài khoản để đăng nhập vào Office?

Tại sao tôi lại cần tài khoản để đăng nhập vào Office?

Một liên kết sẽ xảy ra giữa Office và tài khoản của bạn và là điều giúp xác minh bạn là chủ sở hữu được cấp phép của Office. Đăng nhập bằng tài khoản của bạn cho phép bạn:

  • Cài đặt và kích hoạt Office    Tài khoản Microsoft hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học bắt buộc phải có để cài đặt và kích hoạt Microsoft 365 và phiên bản Office 2013 trở lên.

  • Kết nối với các dịch vụ Microsoft khác    Sau khi tài khoản của bạn được liên kết với sản phẩm Office của bạn và tùy thuộc vào phiên bản Office bạn có, tài khoản của bạn cũng kết nối bạn với các sản phẩm của Microsoft và các dịch vụ chẳng hạn như Office Online hoặc OneDrive.

  • Cài đặt lại Office    Đăng nhập vào cổng thông tin tài khoản của bạn và cài đặt lại Office mà không cần khóa sản phẩm hoặc đĩa cài đặt.

  • Lưu và chia sẻ tệp    Tạo, chỉnh sửa và chia sẻ các tệp bạn đã lưu vào một dịch vụ đám mây Office chẳng hạn như OneDrive

  • Sử dụng OfficeLàm trên nhiều thiết bị    Nếu bạn có đăng kýMicrosoft 365, bạn cũng có thể cài đặt và sử dụng Office trên nhiều thiết bị.

Tài khoản Microsoft và tài khoản cơ quan hoặc trường học là gì và làm thế nào để tôi có được một tài khoản?

Tài khoản Microsoft là gì?

Tài khoản Microsoft là địa chỉ email và mật khẩu mà bạn sử dụng với Outlook.com, Hotmail, Office, OneDrive, Skype, Xbox và Windows. Khi tạo tài khoản Microsoft, bạn có thể sử dụng bất kỳ địa chỉ email nào làm tên người dùng, kể cả các địa chỉ từ Outlook.com, Yahoo! hay Gmail.

Tài khoản cơ quan hoặc trường học là gì?

Nếu công việc hoặc trường học của bạn sử dụng Microsoft 365, ai đó chẳng hạn như người quản trị toàn cục của Microsoft 365 có thể gán cho bạn một tên người dùng và mật khẩu duy nhất. Đây là tài khoản bạn sử dụng để truy nhập email cơ quan hoặc trường học và các tài nguyên web của tổ chức bạn.

Tài khoản cơ quan hoặc trường học thường được liên kết với các sản phẩm Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp và thường được quản lý bởi cùng Microsoft 365 quản trị chịu trách nhiệm gán tài khoản người dùng và giấy phép Office cho mọi người trong tổ chức của họ.

Tài khoản Microsoft

Tài khoản Microsoft là một tài khoản miễn phí bạn sử dụng để truy nhập vào nhiều thiết bị và dịch vụ của Microsoft, chẳng hạn như dịch vụ email nền web Outlook.com (còn được gọi là hotmail.com, msn.com, live.com), các ứng dụng Office Online, Skype, OneDrive, Xbox Live, Bing, Windows hoặc Microsoft Store. Nếu bạn đã sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trong số này thì có khả năng bạn đã có tài khoản Microsoft. Tài khoản Microsoft trước đây được gọi là "Windows Live ID". Khi tạo tài khoản Microsoft, bạn có thể sử dụng bất kỳ địa chỉ email nào làm tên người dùng, kể cả các địa chỉ từ Outlook.com, Yahoo! hay Gmail.

Nếu bạn đã sử dụng một địa chỉ email cùng mật khẩu để đăng nhập vào các thiết bị và dịch vụ Microsoft như đã được đề cập đến ở trên thì bạn đã có tài khoản Microsoft. Một trong các lợi ích của việc có tài khoản Microsoft là bạn sẽ chỉ cần sử dụng một mật khẩu duy nhất để đăng nhập vào mọi dịch vụ Microsoft của mình.

Các tài khoản Microsoft thường được liên kết với các sản phẩm Office dành cho gia đình .

Để biết thêm thông tin về các tài khoản Microsoft và cách quản lý tài khoản.

Xem mục Trợ giúp về tài khoản Microsoft.

Tài khoản cơ quan hoặc trường học

Nếu bạn sử dụng Microsoft 365 trong công ty hoặc trường học của mình, một người như người quản trị toàn cầu có thể gán cho bạn một tên người dùng và mật khẩu duy nhất. Bạn đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học này để truy nhập vào email của bạn và các tài nguyên web khác trong tổ chức của bạn.

Tài khoản cơ quan hoặc trường học được liên kết với các sản phẩm Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp và thường được quản lý bởi cùng một người quản trị chịu trách nhiệm gán tài khoản người dùng và giấy phép Office cho mọi người trong tổ chức của họ.

Người quản trị đang tìm kiếm trợ giúp với việc quản lý tài khoản người dùng sẽ thấy Thêm người dùng riêng lẻ hoặc hàng loạt vào Office 365.

Làm thế nào để tôi liên kết tài khoản của mình với Office?

Việc liên kết một tài khoản Microsoft hay tài khoản cơ quan hoặc trường học với Office là cách Microsoft xác minh bạn có giấy phép Office chính thống. Cách bạn liên kết tài khoản của mình với sản phẩm Office còn phụ thuộc vào sản phẩm Office của bạn cùng cách bạn nhận được sản phẩm Office đó. Liên kết này chỉ cần thiết đối với các đăng ký Microsoft 365 và không đăng ký Office 2016 và các sản phẩm Office 2013 (xem tôi có cần một tài khoản cho office 2010 hoặc office 2007 không?)

Chọn tùy chọn phù hợp nhất với cách bạn đã nhận được Office.

Nếu bạn đã mua Office tại một cửa hàng bán lẻ thì có khả năng gói sản phẩm đã tích hợp khóa đi kèm với gói. Khi bạn quy đổi khóa này, bạn sẽ được yêu cầu sử dụng một tài khoản Microsoft có sẵn hoặc tạo một tài khoản mới.

Nếu bạn đã mua Office thông qua cửa hàng Microsoft trực tuyến, đồng thời, đã đăng nhập để mua thì đây chính là tài khoản được liên kết với Office. Nếu bạn không thể cài đặt Office, có thể bạn đã bỏ qua bước quy đổi sau khi mua. Xem mục Tôi vừa mua Office. Tôi phải nhập khóa sản phẩm của mình vào đâu?

Nếu bạn đã được ai đó chia sẻ đăng ký Office, có thể họ đã gửi email hoặc tin nhắn văn bản cho bạn. Khi bạn đã sẵn sàng cài đặt Office, bạn sẽ được yêu cầu sử dụng một tài khoản Microsoft có sẵn hoặc tạo một tài khoản mới. Tôi nhận tài khoản Microsoft bằng cách nào?

Nếu bạn đang sử dụng Office thông qua cơ quan hoặc trường học, có thể bạn đã được gán một tài khoản khi bạn bắt đầu. Đây là tài khoản bạn sử dụng để đăng nhập vào Office.com.

Nếu bạn đã mua Office nhưng ai đó đã cài đặt Office cho bạn và hiện tài khoản của họ đang được liên kết với Office thay vì tài khoản của bạn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Hãy đảm bảo bạn có bằng chứng mua hàng.

Xem mục Dùng thử, mua hoặc kích hoạt Office được cài đặt sẵn trên PC mới để biết danh sách mọi tùy chọn của bạn.

Nếu bạn đã mua Office thông qua lợi ích Microsoft HUP của tổ chức mình để sử dụng trên PC chạy Windows thì bạn không cần phải sử dụng tài khoản để kích hoạt Office. Thường thì bạn sẽ nhận được khóa sản phẩm cần để nhập khi được nhắc kích hoạt Office. Xem mục Cài đặt hoặc cài đặt lại Office thông qua Microsoft HUP.

Tôi có thể đăng nhập bằng tài khoản của mình ở đâu để có thể cài đặt hoặc cài đặt lại Office?

Nếu bạn có đăng ký Microsoft 365 hiện có hoặc sử dụng Microsoft 365 tại cơ quan hoặc trường học, hãy đăng nhập tại Office.com với tài khoản liên kết với gói đăng ký của bạn. Đây là nơi bạn có thể cài đặt hoặc cài đặt lại Office và tùy theo sản phẩm Office của bạn, đây cũng sẽ là nơi bạn quản lý đăng ký của mình thông qua Tài khoản của tôi. Việc liên kết giữa tài khoản của bạn và giấy phép Office sẽ tùy theo cách bạn nhận được Office.

Việc đăng nhập tại Office.com hoặc đăng nhập vào các ứng dụng Office trên máy tính cũng có nghĩa là bạn có thể dễ dàng truy nhập vào mọi tệp bạn đã lưu trữ trong các dịch vụ đám mây, chẳng hạn như OneDrive. Tìm hiểu thêm tại đăng nhập vào Office hoặc Microsoft 365.

Nếu bạn chỉ đang tìm các bước để cài đặt Office, hãy xem:

Mẹo: 

  • Một số tổ chức quản lý cả giấy phép lẫn các bản cài đặt Office cho nhân viên hoặc học viên của mình nên bạn có thể không cần tự cài đặt gì cả. Tuy nhiên, nếu Office chưa được cài đặt hoặc bạn không nhìn thấy một tùy chọn cài đặt sau khi đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn tại Office.com, hãy trao đổi với người quản trị Microsoft 365 trong tổ chức của bạn.

  • Nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft và không thấy tùy chọn cài đặt Office nào, hãy xem mục "Office không được liên kết với tài khoản này" ở bên dưới.

Tôi có cần phải có tài khoản cho Office 2010 hay Office 2007 không?

Các phiên bản Office cũ hơn như Office 2010 hoặc Office 2007 không cần có tài khoản. Để cài đặt hoặc cài đặt lại Office, hãy sử dụng đĩa và khóa sản phẩm đi kèm với gói mua của bạn. Xem mục Cài đặt Office 2010Cài đặt Office 2007 để biết thêm thông tin về cách cài đặt các phiên bản đó.

Tôi có thể thay đổi tên trên tài khoản của mình không?

Tài khoản Microsoft

Để biết thông tin về cách thay đổi tên trên tài khoản của bạn, xem mục Thay đổi tên trên tài khoản Microsoft của bạn.

Để quản lý các khía cạnh khác của tài khoản Microsoft, hãy đăng nhập tại account.microsoft.com hoặc xem mục Trợ giúp về tài khoản Microsoft.

Tài khoản cơ quan hoặc trường học

Đối với các tài khoản cơ quan hoặc trường học, hãy liên hệ với người quản trị bên bạn.

Nếu bạn là người quản trị Microsoft 365 quản lý tài khoản người dùng email cho mọi người trong tổ chức của mình, hãy xem mục người dùng và mật khẩu trong Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp – trợ giúp người quản trị.

Tôi không nhớ tên người dùng hoặc mật khẩu của mình

Tài khoản Microsoft

Nếu bạn đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu cho tài khoản Microsoft mà bạn đã liên kết với Office, hãy xem tôi đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu cho tài khoản mà tôi sử dụng với Office.

Tài khoản cơ quan hoặc trường học

Nếu ai đó trong tổ chức của bạn đã gán cho bạn một tài khoản email cơ quan hoặc trường học, hãy đi đến mục đặt lại mật khẩu. Nếu bạn không thể đặt lại, sau đó liên hệ với người quản trị của bạn vì họ có thể không cấp cho bạn quyền thay đổi mật khẩu của riêng mình. Bất kỳ thay đổi nào khác, chẳng hạn như thay đổi tên người dùng của bạn cũng phải thực hiện bằng cách quản trị của bạn.

Nếu bạn là người quản trị chịu trách nhiệm quản lý tài khoản người dùng email cho mọi người trong tổ chức của mình, hãy xem mục người dùng và mật khẩu trong Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp – trợ giúp người quản trị.

Mật khẩu của tôi chính xác nhưng lại không hoạt động

Bạn có thể kiểm tra một số điều sau nếu mật khẩu của bạn có vẻ như không hoạt động:

  • Kiểm tra chính tả cho tên email và mật khẩu của bạn.

  • Đảm bảo bạn không bật viết hoa toàn bộ vì mật khẩu phân biệt chữ hoa/thường.

Nếu mật khẩu vẫn không hoạt động, hãy thực hiện như sau tùy theo tài khoản của bạn.

Tài khoản Microsoft

Đối với các tài khoản Microsoft, hãy tìm thêm trợ giúp tại mục Trợ giúp về tài khoản Microsoft.

Tài khoản cơ quan hoặc trường học

Đối với tài khoản cơ quan hoặc trường học, hãy liên hệ với người quản trị bên bạn.

Nếu bạn là người quản trị Microsoft 365 quản lý tài khoản người dùng email cho mọi người trong tổ chức của mình, hãy xem mục người dùng và mật khẩu trong Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp – trợ giúp người quản trị.

Tài khoản Gmail, Yahoo!, (v.v...) của tôi là tài khoản Microsoft, nhưng nó không hoạt động

Có một số lợi ích khi đặt tài khoản email thường xuyên của bạn, chẳng hạn như tài khoản Gmail hoặc Yahoo! làm tài khoản Microsoft. Nó có thể là một ít tài khoản cần nhớ, hoặc bạn chỉ muốn sử dụng một số tài khoản cho các hoạt động nhất định.

Microsoft quản lý các tài khoản Outlook.com, hotmail.com, live.com hoặc msn.com và các tài khoản này tự động được coi là tài khoản Microsoft. Điều này có nghĩa là bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với tài khoản này sẽ được thực hiện thông qua tất cả các dịch vụ của Microsoft chẳng hạn như XBox, Skype hoặc Onedrive mà bạn cũng sử dụng tài khoản này.

Tuy nhiên, nếu bạn đã tạo một tài khoản Microsoft bằng tài khoản email hiện có được quản lý bởi một nhà cung cấp email khác , chẳng hạn như Gmail hoặc Yahoo! tài khoản, bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với những tài khoản này thông qua các nhà cung cấp tương ứng của họ, sẽ không được thực hiện đối với Microsoft.

Ví dụ, bạn đã sử dụng Gmail, Yahoo!, hoặc một loại tài khoản khác để tạo tài khoản Microsoft, nhưng vào một ngày sau này bạn đã thực hiện thay đổi đối với tài khoản của mình, chẳng hạn như cập nhật mật khẩu của bạn hoặc thông tin cá nhân khác, bạn phải thực hiện điều đó thông qua các thiết đặt từ nhà cung cấp email của bạn Những thay đổi mà bạn thực hiện ở đó, không tự động mở rộng vào tài khoản Microsoft của bạn. Điều này có nghĩa là mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn vẫn là những gì bạn đã tạo lần đầu tiên.

Để thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài khoản này như tài khoản Microsoft có nghĩa là bạn cần thực hiện thông qua thiết đặt tài khoản Microsoft của bạn. Đăng nhập vào cổng thông tin tài khoản của bạn để kiểm tra xem tài khoản đang hoạt động hay không. Nếu bạn cần đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft cho tài khoản email này, hãy xem mục tôi đã quên tên người dùng hoặc mật khẩu cho tài khoản mà tôi sử dụng với Office.

Để quản lý các khía cạnh khác của tài khoản Microsoft, như thay đổi tên hay cài đặt bảo mật, hãy đăng nhập tại account.microsoft.com.

Một thông báo cho biết Office không được liên kết với tài khoản này

Để được trợ giúp với thông báo này, xem thông báo lỗi "Đây là nơi phù hợp để cài đặt và cài đặt lại Office".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×