Τύποι και συναρτήσεις

Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας

Υπολογισμός της τρέχουσας ημερομηνίας με τη συνάρτηση TODAY

Δημιουργία ημερομηνίας με τη συνάρτηση DATE

Μορφοποίηση ημερομηνίας με τον τρόπο που θέλετε

Προσδιορισμός της ημέρας της εβδομάδας με τη WEEKDAY

Μέτρηση των εργάσιμων ημερών με τη NETWORKDAYS

Καθορισμός ημερομηνίας ολοκλήρωσης με τη WORKDAY 

Υπολογισμός διαφορών μεταξύ ημερομηνιών/ωρών με την DATEDIF 

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας σε κελί

Προσθήκη ή αφαίρεση ημερομηνιών

Προσθήκη ή αφαίρεση ωρών

Υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δύο ημερομηνιών

Υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δύο ωρών

Μετατροπή ωρών

Όλες οι συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας

Συναρτήσεις κειμένου

Δημιουργία συμβολοσειράς κειμένου και μορφοποίησή της με τη συνάρτηση TEXT

Επιστροφή των χαρακτήρων μιας τιμής κειμένου που βρίσκονται στις πρώτες αριστερά θέσεις με τις LEFT, LEFTB 

Επιστροφή των χαρακτήρων μιας τιμής κειμένου που βρίσκονται στις τελευταίες δεξιά θέσεις με τις RIGHT, RIGHTB

Κατάργηση επιπλέον κενών διαστημάτων με την TRIM

Χρήση της CONCATENATE με συναρτήσεις

Συνδυασμός κειμένου από πολλές περιοχές ή/και συμβολοσειρές με την CONCAT (Excel 2016)

Εντοπισμός μιας συμβολοσειράς κειμένου (με διάκριση πεζών-κεφαλαίων) μέσα σε μια άλλη συμβολοσειρά με τις συναρτήσεις FIND, FINDB

Εντοπισμός μιας συμβολοσειράς κειμένου μέσα σε μια άλλη συμβολοσειρά με τις συναρτήσεις SEARCH, SEARCHB

Καταμέτρηση χαρακτήρων σε κελιά

Συνδυασμός κειμένου και αριθμών.

Όλες οι συναρτήσεις κειμένου

Στατιστικές συναρτήσεις 

Εύρεση της μέσης τιμής με τη MEDIAN

Κατάταξη δεδομένων χωρίς ταξινόμηση με τη RANK

Υπολογισμός της μεγαλύτερης τιμής ενός συνόλου δεδομένων με τη LARGE

Υπολογισμός της μικρότερης τιμής ενός συνόλου δεδομένων με τη SMALL

Καταμέτρηση των κενών κελιών με την COUNTBLANK 

Προσδιορισμός των κατανομών συχνότητας με τη FREQUENCY 

Δημιουργία ανάλυσης μέσω τεχνικών παλινδρόμησης με την TREND

Συνάρτηση GROWTH

Όλες οι στατιστικές συναρτήσεις

Μαθηματικές συναρτήσεις 

Στρογγυλοποίηση αριθμού στα δεκαδικά ψηφία που θέλω 

Εύρεση του υπολοίπου με τη MOD

Δημιουργία γεννητριών τυχαίων αριθμών με τη RAND

Δημιουργία τυχαίου αριθμού μεταξύ αριθμών που καθορίζετε με τη RANDBETWEEN

Μετατροπή μιας τιμής μεταξύ συστημάτων μέτρησης με την CONVERT 

Συνάρτηση SUBTOTAL

Συνάρτηση ROUND

Στρογγυλοποίηση αριθμού

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×