Formules en functies

Datum- en tijdfuncties

Huidige datum berekenen met de functie VANDAAG

Datum maken met de functie DATUM

Een datum weergeven in de gewenste indeling

Dag van de week bepalen met WEEKDAG

Werkdagen tellen met NETTO.WERKDAGEN

Einddatum bepalen met WERKDAG 

Datum-/tijdverschillen in een tabel plaatsen met DATUMVERSCHIL 

De huidige datum en tijd invoegen in een cel

Datums bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken

Tijd optellen of aftrekken

Het verschil tussen twee datums berekenen

Het verschil tussen twee tijdstippen berekenen

Tijden converteren

Alle datum- en tijdfuncties

Tekstfuncties

Een tekenreeks maken en opmaken met de functie TEKST

De meest linkse tekens in een tekenreeks extraheren met LINKS, LINKSB 

De meest rechts tekens in een tekenreeks extraheren met de functies RECHTS, RECHTSB

Overtollige spaties verwijderen met SPATIES.WISSEN

TEKST.SAMENVOEGEN gebruiken met functies

De tekst in meerdere bereiken en of tekenreeksen combineren met TEKST.SAMENV (Excel 2016)

Een tekenreeks zoeken (hoofdlettergevoelig) binnen een andere tekenreeks met de functies VIND.ALLES, VIND.ALLES.B.

Een tekenreeks zoeken binnen een andere tekenreeks met de functies VIND.SPEC, VIND.SPEC.B

Aantal tekens in cellen tellen

Tekst en cijfers combineren

Alle tekstfuncties

Statistische functies 

De middelste waarden zoeken met MEDIAAN

Gegevens ordenen zonder sortering met RANG

De grootste waarde in een gegevensverzameling retourneren met GROOTSTE

De kleinste waarde in een gegevensverzameling retourneren met KLEINSTE

Lege cellen vermelden met AANTAL.LEGE.CELLEN 

Frequentieverdelingen bepalen met FREQUENTIE 

Analyse bouwen met regressietechnieken met TREND

GROEI, functie

Alle statistische functies

Wiskundige functies 

Getallen afronden op het gewenste aantal decimalen 

Het restgetal zoeken met REST

Willekeurige getalgeneratoren bouwen met ASELECT

Willekeurige getallen genereren tussen getallen die u opgeeft met ASELECTTUSSEN

Een waarde converteren tussen maatsystemen met CONVERTEREN 

SUBTOTAAL, functie

AFRONDEN, functie

Getallen afronden

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×