Vpišite se z Microsoftovim
Vpišite se ali ustvarite račun.
Pozdravljeni,
Izberite drug račun.
Imate več računov
Izberite račun, s katerim se želite vpisati.

S formulami v izračunanih stolpcih na seznamih lahko dodate obstoječe stolpce, kot je izračun davka od prodaje po ceni. Te lahko kombinirate tako, da programsko preverijo veljavnost podatkov. Če želite dodati izračunan stolpec, kliknite + dodaj stolpec in nato izberite Več.

Opomba: Izračunana polja lahko delujejo le v svoji vrstici, zato ne morete vzpostaviti sklica na vrednost v drugi vrstici ali na stolpce na drugem seznamu ali v drugi knjižnici. Polja za iskanje niso podprta v formuli, ID-ja novo ustvarjene vrstice pa ni mogoče uporabiti, saj ID ne obstaja med obdelavo formule.

Ko vnašate formule, razen če je določeno drugače, med ključnimi besedami in operatorji ni presledkov.

V nadaljevanju ni izčrpen seznam. Če si želite ogledati vse formule, si oglejte abecedni seznam na koncu tega članka.

Izberite spodnji naslov, če ga želite odpreti in si ogledati podrobna navodila. 

Te formule lahko uporabite za preizkus pogoja izjave in vrnejo vrednost »Da« ali »Ne«, preizkusite lahko nadomestno vrednost, na primer »V redu« ali »Ni v redu«, lahko pa vrnejo tudi prazno vrednost ali črtico, ki predstavlja vrednost »null«.

Preverjanje, ali je število večje ali manjše od drugega števila

Za izvedbo te primerjave potrebujete funkcijo IF.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (možen rezultat)

15000

9000

=[Stolpec1]>[Stolpec2]

Ali je Stolpec1 večji od Stolpca2? (Da)

15000

9000

=IF([Stolpec1]<=[Stolpec2], "V redu", "Ni v redu")

Ali je Stolpec1 manjši od Stolpca2 ali enak? (Ni v redu)

Vrne logično vrednost po primerjavi vsebine stolpcev

Za rezultat, ki je logična vrednost (Da ali Ne) uporabite funkcije AND, OR in NOT.

Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

Formula

Opis (možen rezultat)

15

9

8

=AND([Stolpec1]>[Stolpec2], [Stolpec1]<[Stolpec3])

Ali je 15 več od 9 in manj od 8? (Ne)

15

9

8

=OR([Stolpec1]>[Stolpec2], [Stolpec1]<[Stolpec3])

Ali je 15 več od 9 ali manj od 8? (Da)

15

9

8

=NOT([Stolpec1]+[Stolpec2]=24)

Ali 15 plus 9 ni enako 24? (Ne)

Za rezultat, ki je drug izračun ali katera koli druga vrednost, ki ni Da ali Ne, uporabite funkcije IF, AND in OR.

Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

Formula

Opis (možen rezultat)

15

9

8

=IF([Stolpec1]=15, "V redu", "Ni v redu")

Če je vrednost v Stolpcu1 enaka 15, potem vrni »V redu«. (V redu)

15

9

8

=IF(AND([Stolpec1]>[Stolpec2], [Stolpec1]<[Stolpec3]), "V redu", "Ni v redu")

Če je 15 več od 9 in manj od 8, potem vrni »V redu«. (Ni v redu)

15

9

8

=IF(OR([Stolpec1]>[Stolpec2], [Stolpec1]<[Stolpec3]), "V redu", "Ni v redu")

Če je 15 več od 9 ali manj od 8, potem vrni »V redu«. (V redu)

Prikaz ničel kot praznih celic ali črtic

Če želite prikazati nič, izvedite preprost izračun. Če želite prikazati prazno celico ali črtico, uporabite funkcijo IF.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (možen rezultat)

10

10

=[Stolpec1]-[Stolpec2]

Drugo število je odšteto od prvega (0)

15

9

=IF([Stolpec1]-[Stolpec2],"-",[Stolpec1]-[Stolpec2])

Vrne črtico, ko je vrednost nič (-)

Skrivanje vrednosti napak v stolpcih

Če želite namesto vrednosti napake prikazati črtico, #N/A ali NA, uporabite funkcijo ISERROR.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (možen rezultat)

10

0

=[Stolpec1]/[Stolpec2]

Vrne napako (#DEL/0)

10

0

=IF(ISERROR([Stolpec1]/[Stolpec2]),"NA",[Stolpec1]/[Stolpec2])

Vrne vrednost NV, kadar je vrednost napaka

10

0

=IF(ISERROR([Stolpec1]/[Stolpec2]),"-",[Stolpec1]/[Stolpec2])

Vrne pomišljaj, kadar je vrednost napaka

Preverjanje praznih polj

S formulo ISBLANK lahko poiščete prazna polja.

Stolpec1

Formula

Opis (možen rezultat)

"Bonbončki"

=ISBLANK([Stolpec1]

Vrne Da ali Ne, če je prazno ali ne

"Jeklo"

=IF(ISBLANK([Stolpec1]), "Ni v redu", "V redu")

Vnesite svoje možnosti – prva, če je prazno, druga, če ni

Če želite več funkcij IS, glejte Funkcije IS.

s temi formulami lahko izvajate izračune na podlagi datuma in časa. Seštejete lahko na primer število dni, mesecev ali let do trenutnega datuma, izračunate razliko med datumi in pretvorite uro v decimalno vrednost.

Vsi datumi

Če želite sešteti število dni do trenutnega datuma, uporabite operator za seštevanje (+).

Opomba: Ko delate z datumi, mora biti vrnjena vrednost izračunanega stolpca nastavljena na Datum in čas.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

9. 6. 2007

3

=[Stolpec1]+[Stolpec2]

Prišteje 3 dni k datumu 9. 6. 2007 (12. 6. 2007)

10. 12. 2008

54

=[Stolpec1]+[Stolpec2]

Prišteje 54 dni k datumu 10. 12. 2008 (2. 2. 2009)

Če želite datumu prišteti število mesecev, uporabite funkcije DATE, YEAR, MONTH in DAY.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

9. 6. 2007

3

=DATE(YEAR([Stolpec1]),MONTH([Stolpec1])+[Stolpec2],DAY([Stolpec1]))

Prišteje 3 mesece k datumu 9. 6. 2007 (9. 9. 2007)

10. 12. 2008

25

=DATE(YEAR([Stolpec1]),MONTH([Stolpec1])+[Stolpec2],DAY([Stolpec1]))

Prišteje 25 mesecev k datumu 10. 12. 2008 (10. 1. 2011)

Če želite datumu prišteti število let, uporabite funkcije DATE, YEAR, MONTH in DAY.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

9. 6. 2007

3

=DATE(YEAR([Stolpec1])+[Stolpec2],MONTH([Stolpec1]),DAY([Stolpec1]))

Prišteje 3 leta k datumu 9. 6. 2007 (9. 6. 2010)

10. 12. 2008

25

=DATE(YEAR([Stolpec1])+[Stolpec2],MONTH([Stolpec1]),DAY([Stolpec1]))

Prišteje 25 let k datumu 10. 12. 2008 (10. 12. 2033)

Če želite k datumu prišteti kombinacijo dni, mesecev in let, uporabite funkcije DATE, YEAR, MONTH in DAY.

Stolpec1

Formula

Opis (rezultat)

9. 6. 2007

=DATE(YEAR([Stolpec1])+3,MONTH([Stolpec1])+1,DAY([Stolpec1])+5)

Prišteje 3 leta, 1 mesec in 5 dni k datumu 9. 6. 2007 (14. 7. 2010)

10. 12. 2008

=DATE(YEAR([Stolpec1])+1,MONTH([Stolpec1])+7,DAY([Stolpec1])+5)

Prišteje 1 leto, 7 mesecev in 5 dni k datumu 10. 12. 2008 (15. 7. 2010)

Računanje razlike med dvema datumoma

Če želite izvesti ta izračun, uporabite funkcije DATEDIF.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

01-Jan-1995

15-Jun-1999

=DATEDIF([Stolpec1], [Stolpec2],"d")

Vrne število dni med dvema datumoma (1626)

01-Jan-1995

15-Jun-1999

=DATEDIF([Stolpec1], [Stolpec2],"ym")

Vrne število mesecev med datumi, pri tem prezre leto (5)

01-Jan-1995

15-Jun-1999

=DATEDIF([Stolpec1], [Stolpec2],"yd")

Vrne število dni med datumi, pri tem prezre leto (165)

Računanje razlike med dvema urama

Če želite predstaviti rezultat v standardni obliki zapisa ure (ure:minute:sekunde), uporabite operator za odštevanje (-) in funkcijo TEXT. Če želite, da ta način deluje, vrednost ure ne sme biti večja od 24, vrednost minut in sekund pa ne sme biti večja od 60.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

9. 6. 2007 10:35 h

9. 6. 2007 15:30 h

=TEXT([Stolpec2]-[Stolpec1],"h")

Število ur med dvema časoma (4)

9. 6. 2007 10:35 h

9. 6. 2007 15:30 h

=TEXT([Stolpec2]-[Stolpec1],"h:mm")

Ure in minute med dvema časoma (4:55)

9. 6. 2007 10:35 h

9. 6. 2007 15:30 h

=TEXT([Stolpec2]-[Stolpec1],"h:mm:ss")

Ure, minute in sekunde med dvema časoma (4:55:00)

Če želite predstaviti rezultat v celoti, ki temelji na eni časovni enoti, uporabite funkcijo INT, HOUR, MINUTE ali SECOND.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

9. 6. 2007 10:35 h

10. 6. 2007 15:30 h

=INT(([Stolpec2]-[Stolpec1])*24)

Skupno število ur med dvema časoma (28)

9. 6. 2007 10:35 h

10. 6. 2007 15:30 h

=INT(([Stolpec2]-[Stolpec1])*1440)

Skupno število minut med dvema časoma (1735)

9. 6. 2007 10:35 h

10. 6. 2007 15:30 h

=INT(([Stolpec2]-[Stolpec1])*86400)

Skupno število sekund med dvema časoma (104100)

9. 6. 2007 10:35 h

10. 6. 2007 15:30 h

=HOUR([Stolpec2]-[Stolpec1])

Število ur med dvema časoma, pri čemer razlika ni večja od 24 (4)

9. 6. 2007 10:35 h

10. 6. 2007 15:30 h

=MINUTE([Stolpec2]-[Stolpec1])

Število minut med dvema časoma, pri čemer razlika ni večja od 60 (55)

9. 6. 2007 10:35 h

10. 6. 2007 15:30 h

=SECOND([Stolpec2]-[Stolpec1])

Število sekund med dvema časoma, pri čemer razlika ni večja od 60 (0)

Pretvorba ure

Če želite ure s standardne oblike zapisa ure spremeniti v decimalno število, uporabite funkcijo INT.

Stolpec1

Formula

Opis (rezultat)

10:35 h

=([Stolpec1]-INT([Stolpec1]))*24

Število ur od 12:00 h (10.583333)

12:15 h

=([Stolpec1]-INT([Stolpec1]))*24

Število ur od 12:00 h (12.25)

Če želite ure z decimalnega števila pretvoriti v standardno obliko zapisa časa (ure:minute:sekunde), uporabite operator za deljenje in funkcijo TEXT.

Stolpec1

Formula

Opis (rezultat)

23:58

=TEXT(Stolpec1/24, "hh:mm:ss")

Število ur, minut in sekund od 12:00 h (00:59:55)

2:06

=TEXT(Stolpec1/24, "h:mm")

Število ur in minut od 12:00 h (0:05)

Vstavljanje julijanskih datumov

Julijanski datum se nanaša na obliko zapisa datuma, ki je kombinacija trenutnega leta in števila dni od začetka leta. 1. januar 2007 je na primer predstavljen kot 2007001, 31. december 2007 pa kot 2007365. Ta oblika zapisa ne temelji na julijanskem koledarju.

Če želite datum pretvoriti v julijanski datum, uporabite funkciji TEXT in DATEVALUE.

Stolpec1

Formula

Opis (rezultat)

23. 6. 2007

=TEXT([Stolpec1],"yy")&TEXT(([Stolpec1]-DATEVALUE("1/1/"& TEXT([Stolpec1],"yy"))+1),"000")

Datum v julijanski obliki zapisa z dvomestnim zapisom leta (07174)

23. 6. 2007

=TEXT([Stolpec1],"yyyy")&TEXT(([Stolpec1]-DATEVALUE("1/1/"&TEXT([Stolpec1],"yy"))+1),"000")

Datum v julijanski obliki zapisa s štirimestnim zapisom leta (2007174)

Če želite datum pretvoriti v julijanski datum, ki se uporablja v astronomiji, uporabite konstanto 2415018,50. Ta formula deluje le za datume po 1. 3. 1901 in če uporabljate datumski sistem 1900.

Stolpec1

Formula

Opis (rezultat)

23. 6. 2007

=[Stolpec1]+2415018,50

Datum v julijanski obliki zapisa, uporabljen v astronomiji (2454274,50)

Prikaz datumov kot dni v tednu

Če želite datume pretvoriti v besedilo za dan v tednu, uporabite funkcije TEXT in WEEKDAY.

Stolpec1

Formula

Opis (možen rezultat)

19-feb-2007

=TEXT(WEEKDAY([Stolpec1]), "dddd")

Izračuna dan v tednu in vrne polno ime dneva (ponedeljek)

3-jan-2008

=TEXT(WEEKDAY([Stolpec1]), "ddd")

Izračuna dan v tednu za datum in vrne okrajšano ime dneva (tor)

S temi formulami lahko opravljate različne matematične izračune, na primer seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje števil, računanje povprečja ali srednje vrednosti števil, zaokrožanje števila in štetje vrednosti.

Seštevanje števil

Če želite sešteti števila v enem stolpcu ali več stolpcih v vrstici, uporabite operator za seštevanje (+) ali funkcijo SUM.

Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

Formula

Opis (rezultat)

6

5

4

=[Stolpec1]+[Stolpec2]+[Stolpec3]

Sešteje vrednosti v prvih treh stolpcih (15)

6

5

4

=SUM([Stolpec1],[Stolpec2],[Stolpec3])

Sešteje vrednosti v prvih treh stolpcih (15)

6

5

4

=SUM(IF([Stolpec1]>[Stolpec2], [Stolpec1]-[Stolpec2], 10), [Stolpec3])

Če je vrednost v Stolpcu1 večja od vrednosti v Stolpcu2, seštej razliko in prištej Stolpec3. Drugače seštej 10 in Stolpec3 (5)

Odštevanje števil

Če želite odšteti števila v enem stolpcu ali več stolpcih v vrstici, uporabite operator za odštevanje (-) ali funkcijo SUM z negativnimi števili.

Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

Formula

Opis (rezultat)

15000

9000

-8000

=[Stolpec1]-[Stolpec2]

Odšteje 9000 od 15.000 (6000)

15000

9000

-8000

=SUM([Stolpec1], [Stolpec2], [Stolpec3])

Sešteje vrednosti v prvih treh stolpcih, vključno z negativnimi vrednostmi (16000)

Izračun razlike med dvema številoma in prikaz razlike v obliki odstotka

Uporabite operator za odštevanje (-) in deljenje (/) ter funkcijo ABS.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

2342

2500

=([Stolpec2]-[Stolpec1])/ABS([Stolpec1])

Sprememba odstotka (6,75 % ali 0,06746)

Množenje števil

Če želite zmnožiti števila v enem stolpcu ali več stolpcih v vrstici, uporabite operator za množenje (*) ali funkcijo PRODUCT.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

5

2

=[Stolpec1]*[Stolpec2]

Zmnoži števila v prvih dveh stolpcih (10)

5

2

=PRODUCT([Stolpec1], [Stolpec2])

Zmnoži števila v prvih dveh stolpcih (10)

5

2

=PRODUCT([Stolpec1],[Stolpec2],2)

Zmnoži števila v prvih dveh stolpcih in število 2 (20)

Deljenje števil

Če želite deliti števila v dveh stolpcih ali več stolpcih v vrstici, uporabite operator za deljenje (/).

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

15000

12

=[Stolpec1]/[Stolpec2]

Deli 15.000 z 12 (1250)

15000

12

=([Stolpec1]+10000)/[Stolpec2]

Sešteje vrednost 15000 in 10000, nato pa rezultat deli z 12 (2083)

Računanje povprečja števil

Povprečje se imenuje tudi srednja vrednost. Če želite izračunati povprečje števil v dveh stolpcih ali več stolpcih v vrstici, uporabite funkcijo AVERAGE.

Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

Formula

Opis (rezultat)

6

5

4

=AVERAGE([Stolpec1], [Stolpec2],[Stolpec3])

Povprečje števil v prvih treh stolpcih (5)

6

5

4

=AVERAGE(IF([Stolpec1]>[Stolpec2], [Stolpec1]-[Stolpec2], 10), [Stolpec3])

Če je vrednost v Stolpcu1 večja od vrednosti v Stolpcu2, izračunaj povprečje razlike in Stolpec3. Drugače izračunaj povprečje vrednosti 10 in Stolpca3 (2,5)

Računanje srednje vrednosti števil

Srednja vrednost je vrednost na sredini urejenega obsega števil. S funkcijo MEDIAN lahko izračunate srednjo vrednost skupine števil.

A

B

C

D

E

F

Formula

Opis (rezultat)

10

7

9

27

0

4

=MEDIAN(A, B, C, D, E, F)

Srednja vrednost števil v prvih 6 stolpcih (8)

Računanje najmanjšega ali največjega števila v obsegu

Če želite izračunati najmanjše ali največje število v enem stolpcu ali več stolpcih v vrstici, uporabite funkciji MIN in MAX.

Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

Formula

Opis (rezultat)

10

7

9

=MIN([Stolpec1], [Stolpec2], [Stolpec3])

Najmanjše število (7)

10

7

9

=MAX([Stolpec1], [Stolpec2], [Stolpec3])

Največje število (10)

Štetje vrednosti

Če želite šteti številske vrednosti, uporabite funkcijo COUNT.

Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

Formula

Opis (rezultat)

Jabolko

12. 12. 2007

=COUNT([Stolpec1], [Stolpec2], [Stolpec3])

Prešteje število stolpcev s številskimi vrednostmi. Izključi vrednosti datuma in ure, besedilne vrednosti in vrednosti null (0)

$12

#DIV/0!

1.01

=COUNT([Stolpec1], [Stolpec2], [Stolpec3])

Prešteje število stolpcev s številskimi vrednostmi, vendar izključi napake in logične vrednosti (2)

Povečanje ali zmanjšanje števila za odstotek

Za izvedbo tega izračuna uporabite operator za odstotek (%).

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

23

3%

=[Stolpec1]*(1+5%)

Poveča število v Stolpcu1 za 5 % (24,15)

23

3%

=[Stolpec1]*(1+[Stolpec2])

Poveča število v Stolpcu1 za vrednost odstotka v Stolpcu2: 3 % (23,69)

23

3%

=[Stolpec1]*(1-[Stolpec2])

Zmanjša število v Stolpcu1 za vrednost odstotka v Stolpcu2: 3 % (22,31)

Potenciranje števila na potenco

Za izvedbo tega izračuna uporabite eksponentni operator (^) ali funkcijo POWER.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

5

2

=[Stolpec1]^[Stolpec2]

Izračuna pet na drugo potenco (25)

5

3

=POWER([Stolpec1], [Stolpec2])

Izračuna pet na tretjo potenco (125)

Zaokroževanje števila

Če želite zaokrožiti število, uporabite funkcijo ROUNDUP, ODD ali EVEN.

Stolpec1

Formula

Opis (rezultat)

20,3

=ROUNDUP([Stolpec1],0)

Zaokroži 20,3 navzgor do najbližjega celega števila (21)

-5,9

=ROUNDUP([Stolpec1],0)

Zaokroži -5,9 navzgor do najbližjega celega števila (-5)

12,5493

=ROUNDUP([Stolpec1],2)

Zaokroži 12,5493 navzgor do najbližje stotine, na dve decimalni mesti (12,55)

20,3

=EVEN([Stolpec1])

Zaokroži 20,3 navzgor do najbližjega sodega števila (22)

20,3

=ODD([Stolpec1])

Zaokroži 20,3 navzgor do najbližjega lihega števila (21)

Če želite zaokrožiti število navzdol, uporabite funkcijo ROUNDDOWN.

Stolpec1

Formula

Opis (rezultat)

20,3

=ROUNDDOWN([Stolpec1],0)

Zaokroži 20,3 navzdol do najbližjega celega števila (20)

-5,9

=ROUNDDOWN([Stolpec1],0)

Zaokroži -5,9 navzdol do najbližjega celega števila (-6)

12,5493

=ROUNDDOWN([Stolpec1],2)

Zaokroži 12,5493 navzdol do najbližje stotine, na dve decimalni mesti (12,54)

Če želite število zaokrožiti na najbližje število ali ulomek, uporabite funkcijo ROUND.

Stolpec1

Formula

Opis (rezultat)

20,3

=ROUND([Stolpec1],0)

Zaokroži 20,3 navzdol, ker je neceli del števila manjši kot 0,5 (20)

5,9

=ROUND([Stolpec1],0)

Zaokroži 5,9 navzgor, ker je neceli del števila večji kot 0,5 (6)

-5,9

=ROUND([Stolpec1],0)

Zaokroži -5,9 navzdol, ker je neceli del števila manjši kot -0,5 (-6)

1,25

=ROUND([Stolpec1], 1)

Zaokroži število na najbližjo desetino (eno decimalno mesto). Ker je del, ki naj bi bil zaokrožen, enak 0,05 ali večji, je število zaokroženo navzgor (rezultat: 1,3)

30,452

=ROUND([Stolpec1], 2)

Zaokroži število na najbližjo stotino (dve decimalni mesti). Ker je del, ki naj bi bil zaokrožen, enak 0,002 ali manjši kot 0,005, je število zaokroženo navzdol (rezultat: 30,45)

Če želite zaokrožiti število na veljavno mesto nad 0, uporabite funkcije ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT in LEN.

Stolpec1

Formula

Opis (rezultat)

5492820

=ROUND([Stolpec1],3-LEN(INT([Stolpec1])))

Zaokroži število na 3 veljavna mesta (5490000)

22230

=ROUNDDOWN([Stolpec1],3-LEN(INT([Stolpec1])))

Zaokroži spodnje število navzdol na 3 veljavna mesta (22200)

5492820

=ROUNDUP([Stolpec1], 5-LEN(INT([Stolpec1])))

Zaokroži zgornje število na 5 veljavnih mest (5492900)

S temi formulami lahko manipulirate besedilo, na primer kombinirate ali združujete vrednosti iz več stolpcev, primerjate vsebino stolpcev, odstranjujete znake ali presledke ter ponovite znake.

Spreminjanje velikih in malih črk

Če želite spremeniti velikost črk v besedilu, uporabite funkcijo UPPER, LOWER ali PROPER.

Stolpec1

Formula

Opis (rezultat)

nina Koren

=UPPER([Stolpec1])

Spremeni besedilo v velike črke (NINA KOREN)

nina Koren

=LOWER([Stolpec1])

Spremeni besedilo v male črke (nina koren)

nina Koren

=PROPER([Stolpec1])

Spremeni besedilo v obliko naziva (Nina Koren)

Kombiniranje imen in priimkov

Če želite kombinirati imena in priimke, uporabite operator & ali funkcijo CONCATENATE.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

Matej

Hribar

=[Stolpec1]&[Stolpec2]

Združi dva niza (MatejHribar)

Matej

Hribar

=[Stolpec1]&" "&[Stolpec2]

Kombinira dva niza, ločena s presledkom (Matej Hribar)

Matej

Hribar

=[Stolpec2]&", "&[Stolpec1]

Kombinira dva niza, ločena z vejico in presledkom (Hribar, Matej)

Matej

Hribar

=CONCATENATE([Stolpec2], ",", [Stolpec1])

Kombinira dva niza, ločena z vejico (Hribar,Matej)

Kombinacija besedila in številk iz različnih stolpcev

Če želite kombinirati besedilo in številke, uporabite funkcijo CONCATENATE, operator & ali funkcijo TEXT in operator &.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

Korošec

28

=[Stolpec1]&" prodal "&[Stolpec2]&" enot."

Kombinira vsebino zgoraj v izraz (Korošec prodal 28 enot.)

Turk

40 %

=[Stolpec1]&" prodal "&TEXT([Stolpec2],"0%")&" skupne prodaje."

Kombinira vsebino zgoraj v izraz (Turk prodal 40% skupne prodaje.)

Opomba: Funkcija TEXT pripne oblikovano vrednost Stolpca2 namesto temeljne vrednosti, ki je 0,4.

Korošec

28

=CONCATENATE([Stolpec1]," prodal ",[Stolpec2]," enot.")

Kombinira vsebino zgoraj v izraz (Korošec prodal 28 enot.)

Kombinacija besedila z datumom ali uro

Če želite kombinirati besedilo z datumom ali uro, uporabite funkcijo TEXT in operator &.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

Datum za obračunavanje

5-jun-2007

="Datum računa: "&TEXT([Stolpec2], "d-mmm-yyyy")

Kombinira besedilo z datumom (Datum računa: 5-jun-2007)

Datum za obračunavanje

5-jun-2007

=[Stolpec1]&" "&TEXT([Stolpec2], "mmm-dd-yyyy")

Kombinira besedilo in datum iz različnih stolpcev v en stolpec (Datum za obračunavanje Jun-05-2007)

Primerjava vsebin stolpcev

Če želite en stolpec primerjati z drugim stolpcem ali seznamom vrednosti, uporabite funkcije EXACT in OR.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (možen rezultat)

BD122

BD123

=EXACT([Stolpec1],[Stolpec2])

Primerja vsebino prvih dveh stolpcev (Ne)

BD122

BD123

=EXACT([Stolpec1], "BD122")

Primerja vsebino Stolpca1 in niza "BD122" (Da)

Preverjanje, ali se vrednost stolpca ali del stolpca ujema s specifičnim besedilom

Če želite preveriti, ali se vrednost stolpca ali del vrednosti stolpca ujema s specifičnim besedilom, uporabite funkcijo IF, FIND, SEARCH in ISNUMBER.

Stolpec1

Formula

Opis (možen rezultat)

Kralj

=IF([Stolpec1]="Kralj", "V redu", "Ni v redu")

Preveri, ali je v Stolpcu1 vrednost Kralj (V redu)

Kralj

=IF(ISNUMBER(FIND("v",[Stolpec1])), "V redu", "Ni v redu")

Preveri, ali je v Stolpcu1 črka v (V redu)

BD123

=ISNUMBER(FIND("BD",[Stolpec1]))

Preveri, ali je v Stolpcu1 BD (Da)

Štetje nepraznih stolpcev

Če želite prešteti neprazne stolpce, uporabite funkcijo COUNTA.

Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

Formula

Opis (rezultat)

Prodaja

19

=COUNTA([Stolpec1], [Stolpec2])

Prešteje število nepraznih stolpcev (2)

Prodaja

19

=COUNTA([Stolpec1], [Stolpec2], [Stolpec3])

Prešteje število nepraznih stolpcev (2)

Odstranjevanje znakov iz besedila

Če želite odstraniti znake iz besedila, uporabite funkcije LEN, LEFT in RIGHT.

Stolpec1

Formula

Opis (rezultat)

Vitamin A

=LEFT([Stolpec1],LEN([Stolpec1])-2)

Vrne 7 (9-2) znakov z začetkom na levi (Vitamin)

Vitamin B1

=RIGHT([Stolpec1], LEN([Stolpec1])-8)

Vrne 2 (10-8) znaka z začetkom na desni (B1)

Odstranjevanje presledkov z začetka ali konca stolpca

Če želite odstraniti presledke iz stolpca, uporabite funkcijo TRIM.

Stolpec1

Formula

Opis (rezultat)

  Pozdravljeni!

=TRIM([Stolpec1])

Odstrani presledke z začetka in konca (Pozdravljeni!)

Ponovitev znaka v stolpcu

Če želite ponoviti znak v stolpcu, uporabite funkcijo REPT.

Formula

Opis (rezultat)

=REPT(".",3)

Ponovi piko 3-krat (...)

=REPT("-",10)

Ponovi črtico 10-krat (----------)

Seznam funkcij po abecedi

V nadaljevanju je abecedni seznam povezav do funkcij, ki so SharePoint uporabniki. Vključuje trigonometrične, statistične in finančne funkcije ter pogojne, datumske, matematične in besedilne formule.

Funkcija ABS

Funkcija ACOS

Funkcija ACOSH

Funkcija AND

Funkcija ASIN

Funkcija ASINH

Funkcija ATAN

Funkcija ATAN2

Funkcija AVERAGE

Funkcija AVERAGEA

Funkcija BETADIST

Funkcija BETAINV

Funkcija BINOMDIST

Funkcija CEILING

Funkcija CHAR

Funkcija CHIDIST

Funkcija CHOOSE

Funkcija CODE

Funkcija CONCATENATE

Funkcija CONFIDENCE

Funkcija COS

Funkcija COUNT

Funkcija COUNTA

Funkcija CRITBINOM

Funkcija DATE

Funkcija DATEDIF

Funkcija DATEVALUE

Funkcija DAY

Funkcija DAYS360

Funkcija DDB

Funkcija DEGREES

Funkcija DOLLAR

Funkcija EVEN

Funkcija EXACT

Funkcija EXPONDIST

Funkcija FACT

Funkcija FDIST

Funkcija FIND

Funkcija FINV

Funkcija FISHER

Funkcija FIXED

Funkcija GAMMADIST

Funkcija GAMMAINV

Funkcija GAMMALN

Funkcija GEOMEAN

Funkcija HARMEAN

Funkcija HOUR

Funkcija HYPGEOMDIST

Funkcija IF

Funkcija INT

Funkcija IPMT

Funkcije IS

Funkcija LEFT

Funkcija LEN

Funkcija LN

Funkcija LOG

Funkcija LOG10

Funkcija LOGINV

Funkcija LOGNORMDIST

Funkcija LOWER

Funkcija MAX

Funkcija ME

Funkcija MEDIAN

Funkcija MID

Funkcija MIN

Funkcija MINA

Funkcija MINUTE

Funkcija MOD

Funkcija MONTH

Funkcija NEGBINOMDIST

Funkcija NORMDIST

Funkcija NORMSDIST

Funkcija NORMSINV

Funkcija NOT

Funkcija NPER

Funkcija NPV

Funkcija ODD

Funkcija OR

Funkcija PMT

Funkcija POWER

Funkcija PPMT

Funkcija PRODUCT

Funkcija PROPER

Funkcija PV

Funkcija RADIANS

Funkcija REPLACE

Funkcija REPT

Funkcija RIGHT

Funkcija ROUND

Funkcija ROUNDDOWN

Funkcija ROUNDUP

Funkcija SEARCH

Funkcija SECOND

Funkcija SIGN

Funkcija SIN

Funkcija SINH

Funkcija SQRT

Funkcija STANDARDIZE

Funkcija STDEVA

Funkcija STDEVP

Funkcija STDEVPA

Funkcija SUM

Funkcija SUMSQ

Funkcija SYD

Funkcija TANH

Funkcija TDIST

Funkcija TEXT

Funkcija TIME

Funkcija TINV

Funkcija TODAY

Funkcija TRIM

Funkcija TRUE

Funkcija UPPER

Funkcija USDOLLAR

Funkcija VALUE

Funkcija VAR

Funkcija VARA

Funkcija VARP

Funkcija VARPA

Funkcija WEEKDAY

Funkcija WEIBULL

Funkcija YEAR

Drugi viri

Če ne vidite, kaj želite narediti tukaj, preverite, ali lahko to naredite v Excelu. Nekaj dodatnih virov. Nekateri lahko zajemajo starejše različice, zato lahko pride do razlik v prikazanem uporabniškem vmesniku. Elementi v meniju Dejanja mesta vSharePointu so zdaj v meniju Nastavitve Gumb z nastavitvami za Office 365 je videti kot ikona mehanizma poleg vašega imena mesta.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Ali želite več možnosti?

Raziščite ugodnosti naročnine, prebrskajte izobraževalne tečaje, preberite, kako zaščitite svojo napravo in še več.

Skupnosti vam pomagajo postaviti vprašanja in odgovoriti nanje, posredovati povratne informacije in prisluhniti strokovnjakom z bogatim znanjem.

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?
Če pritisnete »Pošlji«, bomo vaše povratne informacije uporabili za izboljšanje Microsoftovih izdelkov in storitev. Vaš skrbnik za IT bo lahko zbiral te podatke. Izjavi o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×