Innehållsförteckning
×
Hjälp för Microsoft Store och fakturering

Så här undersöker du en faktureringsavgift från Microsoft

Alternativ text

När du ser oväntade debiteringar från Microsoft på ett kontoutdrag från din bank, kreditkort eller någon annan betalningsförmedlare vill vi hjälpa dig att lösa din fråga så snabbt som möjligt.

Obs!: Om du är företagskund går du till Hjälp för företagsfakturering eller Förstå din faktura för Microsoft Azure.

Granska stegen nedan innan du kontaktar oss.

 1. Logga in på orderhistoriken för ditt Microsoft-konto. Om du har fler än ett Microsoft-konto loggar du in på var och ett av dina konton och kontrollerar din orderhistorik.

 2. Jämför ditt konto med debitering och granska listan vanliga orsaker nedan.

 3. Om du tror att någon har förvärvat din betalningsinformation kontaktar du din betalningsförmedlare för att förhindra ytterligare avgifter och ändrar sedan betalningsalternativen för ditt Microsoft-konto.

 4. Om du tror att ditt konto har komprometterats kan du läsa om hur du återställer kontot.

Vanliga orsaker till oväntade debiteringar

Välj bland följande för att ringa in orsaken till dina oväntade debiteringar.

Om du lägger till din betalningsinformation i en annan persons Microsoft-konto eller tillåter att andra delar en enhet med ditt konto, kan de ha köpt något utan att säga det vid tidpunkten. 

Så här undviker du oväntad debitering från familjemedlemmar eller andra:

Det kan vara svårt att hålla reda på köp via app, särskilt om ni har gemensamma enheter eller betalningsalternativ i familjen.

Så här kan du se varför en debitering från Microsoft visas på ditt utdrag:

 1. Logga in i din orderhistorik. Om du har fler än ett Microsoft-konto loggar du in på var och ett av dina konton och kontrollerar din orderhistorik.

 2. Jämför din orderhistorik med ditt utdrag för att se om några köp via app gjorts.

Mer information inklusive hur du kräver ett lösenord för köp finns i Förhindra obehöriga köp från Microsoft Store och Kräv att barn får tillstånd av en förälder innan köp görs på Microsoft Store.

Du kan ha en Microsoft-prenumeration som är inställd på återkommande fakturering, eller så kan du nyligen ha påbörjat en kostnadsfri utvärderingsversion som övergått till en betald prenumeration.

Så här kontrollerar du om du har en prenumeration med återkommande fakturering:

 1. Logga in på Tjänster & prenumerationer. Om du har fler än ett Microsoft-konto loggar du in på alla dina konton och kontrollerar dina prenumerationer.

 2. Se om det finns prenumerationer med återkommande fakturering.

Lär dig avsluta eller inaktivera återkommande fakturering för en Microsoft-prenumeration.

Om prenumerationen är från en tredje part kan du kontakta dem direkt för mer information.

Ibland när du gör flera köp i Microsoft Store inom några få dagar görs bara en debitering.

Gör så här:

 1. Logga in i din orderhistorik. Om du har fler än ett Microsoft-konto loggar du in på var och ett av dina konton och kontrollerar din orderhistorik.

 2. Jämför alla köp som du har gjort nyligen med den debitering som gjorts på ditt konto.

Beställningar med flera artiklar delas ibland upp i flera leveranser som debiteras per leverans, särskilt när artiklarna är förbeställningar, är en restorder eller levereras från olika platser. Om ett objekt är slut kan försenade leveranser orsaka försenade debiteringar.

Gör så här:

 1. Logga in i din orderhistorik. Om du har fler än ett Microsoft-konto loggar du in på var och ett av dina konton och kontrollerar din orderhistorik.

 2. Jämför din orderhistorik med ditt kontoutdrag för att se om din beställning kan ha delats upp i flera debiteringar. Kontrollera även om leveransdatumen skiljer sig för varje artikel.

Det kan vara ett glapp mellan det datum då ditt kort debiterades och när du ser debiteringen på ditt kontoutdrag. Kontakta din bank eller leverantör för mer information.

I de flesta fall debiterar vi inte förbeställningar av fysiska varor förrän de levereras. Din betalningsförmedlare kan emellertid reservera ett litet belopp eller upp till hela köpets belopp. Dessa belopp återförs vanligtvis innan artiklarna levereras. Kontakta din betalningsförmedlare om du vill ha mer information.

När du gör en förbeställning ska du som regel kontrollera att det betalningsalternativ som du använder inte går ut innan det förväntade lanseringsdatumet och att det har tillräckligt med medel för köpet. Mer information finns i Ändra betalningssätt eller kreditkort som är kopplat till ditt Microsoft-konto.

Om du har köpt något från oss med ett nytt kreditkort, dras ofta ett litet auktoriseringsbelopp för att verifiera faktureringsinformationen. Den här avgiften återförs sedan. Kontakta din betalningsförmedlare om du vill ha mer information.

Om en debitering nekats på grund av otillräckliga medel, ett utgånget kort eller ändrade debiteringsuppgifter gör Microsoft ett nytt försök att debitera kontot efter några dagar.

Om du har problem med att uppdatera ett betalningsalternativ kan du läsa mer i Ändra betalningssätt eller kreditkort som är kopplat till ditt Microsoft-konto eller Hur du ändrar betalningssätt och alternativ för din Microsoft-prenumeration.

Debiteringar från Microsoft för konsumentköp visas på ditt kontobesked med följande beskrivningar:

 • MICROSOFT*XBOX

 • MICROSOFT*XBOX LIVE GOLD

 • MICROSOFT*XBOX GAME PASS

 • MICROSOFT*EA ACCESS

 • MICROSOFT*STORE

 • MICROSOFT*OFFICE

 • MICROSOFT*OFFICE 365

 • MICROSOFT*ACCOUNT

 • MICROSOFT*ONEDRIVE

 • MICROSOFT*OUTLOOK

 • MSbill.info

 • bill.ms.net

Om posten på ditt kontobesked inte har något av följande format kom den inte från Microsoft och kan vara en obehörig debitering. Kontakta din bank för mer information.

Få mer hjälp

Kontakta Store-supporten om du har kontrollerat alla tips i den här artikeln och fortfarande inte känner igen avgiften.

Läs mer

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×