ใช้โฟลเดอร์การค้นหาเพื่อค้นหาข้อความหรือรายการ Outlook อื่นๆ

ใช้โฟลเดอร์การค้นหาเพื่อค้นหาข้อความหรือรายการ Outlook อื่นๆ

โฟลเดอร์การค้นหาคือโฟลเดอร์เสมือนที่จะให้มุมมองของรายการอีเมลทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาที่ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์การค้นหา จดหมายที่ยังไม่ได้อ่าน ช่วยให้คุณสามารถดูข้อความที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมดได้ในโฟลเดอร์เดียว ถึงแม้ว่าข้อความเหล่านั้นจะบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่ต่างกันทั่วทั้งกล่องจดหมายของคุณ

หมายเหตุ: โฟลเดอร์การค้นหาไม่สามารถแสดงผลลัพธ์การค้นหาบางอย่างจากไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) หลายไฟล์ได้

สร้างโฟลเดอร์การค้นหาใหม่

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์การค้นหาได้สองชนิด

สร้างและใช้โฟลเดอร์การค้นหาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 1. เลือกเมนู โฟลเดอร์

 2. ในกลุ่ม สร้าง ให้เลือก โฟลเดอร์การค้นหาใหม่

  แป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์การค้นหาใหม่ ให้คลิก Ctrl+Shift+P

 3. จากรายการ เลือกโฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิกโฟลเดอร์การค้นหาที่คุณต้องการเพิ่ม โฟลเดอร์การค้นหาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบางโฟลเดอร์จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลื่อนลงไปยังส่วนท้ายของรายการเท่านั้น

 4. ถ้าโฟลเดอร์การค้นหาที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามีตัวเลือกการเลือกกำหนด คุณจะเห็นตัวเลือกเหล่านั้นปรากฎอยู่ภายใต้ เลือกกำหนดโฟลเดอร์การค้นหา ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือก จดหมายที่มีคำที่ระบุ ภายใต้ เลือกกำหนดโฟลเดอร์การค้นหา ให้ระบุคำที่จะใช้

  หมายเหตุ: โฟลเดอร์การค้นหาใช้ส่วนนำหน้าที่ตรงกับการค้นหาเมื่อคุณพิมพ์คำเพื่อใส่ในการค้นหา ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ “rain” ในรายการคำ โฟลเดอร์การค้นหาจะใส่ข้อความที่มีคำว่า “rain” และคำว่า “rainy” โฟลเดอร์การค้นหาจะไม่มีข้อความที่มีคำว่า “brain” หรือ “grain”

 5. ถ้าคุณมีบัญชีหลายบัญชีใน Outlook คุณสามารถระบุบัญชีที่จะค้นหาได้ ใช้กล่อง ค้นหาจดหมายใน เพื่อเลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการค้นหา แล้วเลือก ตกลง

สร้างโฟลเดอร์การค้นหาแบบกำหนดเอง

 1. เลือกเมนู โฟลเดอร์

 2. ในกลุ่ม สร้าง ให้เลือก โฟลเดอร์การค้นหาใหม่

  แป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิก Ctrl+Shift+P

 3. จากรายการ เลือกโฟลเดอร์การค้นหา ให้เลื่อนลงด้านล่าง แล้วคลิก สร้างโฟลเดอร์การค้นหาแบบกำหนดเอง

  เลือก สร้างโฟลเดอร์การค้นหาแบบกำหนดเอง
 4. ภายใต้ กำหนดโฟลเดอร์การค้นหาเอง ให้คลิก เลือก

 5. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์การค้นหาแบบกำหนดเองของคุณ

  ใส่ชื่อสำหรับโฟลเดอร์การค้นหาของคุณ
 6. คลิก เกณฑ์ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • แท็บ ข้อความ จะมีเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเนื้อหาข้อความหรือคุณสมบัติ เช่น ผู้ส่ง คำสำคัญ หรือผู้รับ

   ระบุเกณฑ์การค้นหาของคุณ
  • แท็บ ทางเลือกเพิ่มเติม จะมีเกณฑ์สำหรับเงื่อนไขข้อความอื่นๆ เช่น ความสำคัญ ค่าสถานะ สิ่งที่แนบมา หรือการจัดประเภท

  • แท็บ ขั้นสูง ช่วยให้คุณสร้างเกณฑ์โดยละเอียดได้ ภายใต้ กำหนดเกณฑ์เพิ่มเติม ให้คลิก เขตข้อมูล จากนั้นคลิกชนิดของเกณฑ์ที่คุณต้องการ แล้วคลิกเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงจากรายการ จากนั้นในกล่อง เงื่อนไข และกล่อง ค่า ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก เพิ่มในรายการ ให้ทำซ้ำสำหรับแต่ละเกณฑ์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในโฟลเดอร์การค้นหานี้ แล้วคลิก ตกลง

 7. คลิก เรียกดู แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการค้นหา

 8. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่แต่ละกล่อง

ลบโฟลเดอร์การค้นหา

ถ้าคุณไม่ต้องการโฟลเดอร์การค้นหาแล้ว คุณสามารถลบออกได้ โฟลเดอร์การค้นหาเป็นโฟลเดอร์เสมือน การลบโฟลเดอร์การค้นหาจากรายการโฟลเดอร์จะไม่ลบข้อความที่แสดงในโฟลเดอร์ ถ้าคุณต้องการลบข้อความทั้งหมดภายในโฟลเดอร์การค้นหา ให้เปิดโฟลเดอร์การค้นหา เลือกข้อความทั้งหมด แล้วกด Delete บนคีย์บอร์ดของคุณ

เมื่อต้องการลบโฟลเดอร์การค้นหา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในรายการโฟลเดอร์ ให้เลือกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากคำว่า โฟลเดอร์การค้นหา ถ้าจำเป็นต้องขยายรายการโฟลเดอร์การค้นหาของคุณ

 2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์การค้นหาที่คุณต้องการจะลบ แล้วเลือก ลบโฟลเดอร์

  สิ่งสำคัญ: การลบโฟลเดอร์การค้นหาจะไม่ลบข้อความใดๆ การลบโฟลเดอร์ที่ไม่ใช่โฟลเดอร์การค้นหาจะลบทั้งโฟลเดอร์และข้อความภายในโฟลเดอร์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×