Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn biết mình có thư chưa đọc và hoạt động chưa xem trong kênh vì tên của chúng sẽ xuất hiện dưới dạng in đậm. Nếu bạn yêu thích kênh, kênh đó sẽ luôn hiển thị trong danh sách của bạn.

Kênh nhóm được in đậm

Bạn cũng sẽ nhận được thông báo khi có ai đó @đề cập đến bạn hoặc trả lời cuộc trò chuyện mà bạn đang tham gia, vậy nên đây là một cách khác để bạn biết có một kênh đang hiện hoạt.

Thông báo kênh

Kiểm tra nguồn cấp dữ liệu hoạt động của bạn

Nếu bạn lo lắng không biết liệu một cuộc hội thoại có cần sự chú ý của bạn hay không, hãy yên tâm—tất cả các thông báo xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu Hoạt động của bạn, vì vậy bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ điều gì. Bạn sẽ nhận được thông báo mỗi khi có ai đó:

  • @mentions bạn (bạn cũng nhìn thấy thông tin @mentions trong cuộc hội thoại)

  • @mentions nhóm và kênh mà bạn là thành viên

  • Trả lời các cuộc hội thoại mà bạn tham gia

  • Trả lời câu trả lời của bạn

kiểm tra nguồn cấp dữ liệu hoạt động trong teams

Sử dụng hộp điều khiển

Một cách khác để kiểm tra thông báo của bạn là sử dụng hộp lệnh ở phía trên cùng của Teams.

  • Nhập /chưa đọc để xem thông báo kênh chưa đọc của bạn

  • Nhập /đề cập để xem tất cả thông tin của @mentions

Bài viết liên quan

Hiển thị, ẩn hoặc ghim nhóm hoặc kênh trong Teams

Sắp xếp lại danh sách nhóm

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Những điều đầu tiên cần biết về nhóm và kênh

Chỉ các kênh bạn yêu thích mới hiển thị từ danh sách nhóm của bạn. Kênh in đậm là một kênh hiện hoạt có tin nhắn chưa đọc.

Danh sách kênh với tên đậm và số lượng

Nếu một kênh hiển thị một con số, đó là số lần bạn đã được @mentioned. Để biết @teams đề cập đến, bạn sẽ thấy biểu tượng nhóm này được Nút Teams nguồn cấp dữ liệu hoạt động của mình.

Bạn cũng sẽ nhận được thông báo trong nguồn cấp dữ liệu hoạt động khi ai đó @mentions bạn hoặc trả lời cuộc hội thoại mà bạn đang thực hiện.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×