Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người bị suy giảm thị lực đang dùng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để tìm hiểu thêm về trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Hỗ trợ Office hoặc

Sử dụng Outlook với bàn phím và bộ đọc màn hình để tự động kiểm tra các lỗi chính tả và ngữ pháp tiềm tàng khi bạn nhập và để đi qua các lỗi và khắc phục sự cố. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Biểu tượng trang trí cần hướng dẫn về cách kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook, nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Office.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong email

 1. Trong email bạn muốn kiểm tra lỗi chính tả hoặc ngữ pháp, nhấn F7. Để sử dụng lệnh trên dải băng, nhấn Alt+V, S. Cửa sổ Soát chính tả và Ngữ pháp sẽ mở ra.

  Lưu ý: Nếu bộ kiểm tra chính tả tìm không có vấn đề gì, bạn sẽ nghe thấy: "kiểm tra chính tả và ngữ pháp hoàn tất". Nhấn phím cách để trở về email.

  Trình soát chính tả di chuyển đến từ sai chính tả đầu tiên và chính tả được gợi ý hoặc lỗi ngữ pháp có thể có đầu tiên và sửa đổi được gợi ý. Nếu có lỗi ngữ pháp, bạn sẽ nghe thấy lý do tại sao phần đó lại được gắn thẻ là không đúng, ví dụ: "Consider using concise language" (Cân nhắc sử dụng ngôn ngữ ngắn gọn) hoặc "Remove extra space between words" (Loại bỏ khoảng trống thừa giữa các từ).

  Mẹo: Để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong một câu hoặc đoạn văn của email, chọn văn bản bạn muốn kiểm tra, rồi nhấn F7.

 2. Để chuyển đến mục đầu tiên trong danh sách Đề xuất, nhấn phím Tab.

 3. Để nghe các đề xuất, trong danh sách Đề xuất, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy chính tả hoặc cụm từ thay thế mình muốn.

 4. Để phản hồi lỗi được phát hiện, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, ví dụ: "Change" (Thay đổi), rồi nhấn Enter.

  Để biết thông tin về các phím tắt cần sử dụng, tham khảo mục Phím tắt cho cửa sổ Soát chính tả và Ngữ pháp.

 5. Sau khi sửa hoặc bỏ qua lỗi, tiêu điểm sẽ di chuyển đến lỗi tiếp theo. Lặp lại quy trình cho từng lỗi.

 6. Khi Outlook kết thúc sẽ xem xét email, bạn sẽ nghe thấy: "kiểm tra chính tả và ngữ pháp hoàn tất". Để quay lại email của bạn, nhấn Phím cách.

  Nếu bạn chỉ kiểm tra một phần văn bản được chọn và muốn quay lại email, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "No Button" (nút không), rồi nhấn phím cách. Để kiểm tra phần còn lại của email, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Yes button" (Nút Có), rồi nhấn Enter.

Phím tắt trong cửa sổ Soát chính tả và Ngữ pháp

Bảng sau đây tóm tắt các phím tắt trong cửa sổ Soát chính tả và Ngữ pháp.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bỏ qua từ được phát hiện một lần nhưng vẫn kiểm tra lại từ đó.

ALT+I

Bỏ qua từ được phát hiện trong toàn bộ email.

Alt+G

Thêm từ được phát hiện vào từ điển của chương trình.

Alt+A

Thay đổi từ được phát hiện thành từ được đề xuất trong danh sách Đề xuất.

Alt+C

Thay đổi tất cả trường hợp xuất hiện của một từ thành từ được đề xuất.

Alt+L

Mở hộp thoại tùy chọn để chọn cách chương trình sửa chính tả và ngữ pháp cho tất cả email.

Alt+O

Bật tính năng Tự Sửa.

Alt+R

Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Kiểm tra ngữ pháp.

Alt+K

Kiểm tra lại chính tả và ngữ pháp trong email

Để kiểm tra lại từ và ngữ pháp bạn đã chọn bỏ qua trước đó, bạn cần đặt lại trình soát chính tả và ngữ pháp.

 1. Trong email bạn muốn kiểm tra, nhấn Alt+F, T. Tiêu điểm di chuyển đến tab Thư trong cửa sổ Tùy chọn Outlook.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Spelling and autocorrect button" (Nút Soát chính tả và tự sửa), rồi nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Editor options window, Proofing" (Cửa sổ tùy chọn Trình soạn thảo, đang kiểm lỗi).

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Recheck E-mail button" (Nút Kiểm tra lại Email), rồi nhấn Phím cách.

 4. Hộp thoại xác nhận mở ra và tiêu điểm nằm trên nút . Để đặt lại trình soát chính tả và ngữ pháp, nhấn Enter.

 5. Để thoát cửa sổ Tùy chọn Trình soạn thảo, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm quay lại cửa sổ Tùy chọn Outlook.

 6. Để thoát cửa sổ Tùy chọn Outlook, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ quay lại email.

 7. Để kiểm tra lại chính tả và ngữ pháp, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục Kiểm tra chính tả và ngữ pháp của email.

Phím tắt cho cài đặt chính tả và Tự Sửa

Sử dụng các lối tắt bàn phím trong bảng dưới đây để truy nhập và thay đổi một số thiết đặt ngữ pháp và trình soát chính tả.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Từ một email, mở tab Thư trong cửa sổ Tùy chọn Outlook.

Nhấn Alt+F, T, rồi nhấn phím Tab

Trong tab Thư, di chuyển đến nút Soát chính tả và Tự Sửa.

Alt+S

Chọn nút Soát chính tả và Tự Sửa, rồi mở tab Kiểm lỗi trong cửa sổ Tùy chọn Trình soạn thảo.

Nhấn Phím cách, rồi đến phím Tab

Trong tab Kiểm lỗi:

Di chuyển tới và chọn hoặc xóa hộp kiểm Kiểm tra chính tả khi nhập.

Alt+P

Di chuyển tới và chọn hoặc xóa hộp kiểm Đánh dấu lỗi ngữ pháp khi nhập.

Nhấn Alt+M hai lần, rồi đến Phím cách

Di chuyển đến nút Kiểm tra lại Email.

Alt+K

Di chuyển đến nút Tùy chọn Tự Sửa, rồi mở cửa sổ Tự Sửa trong Email.

Alt+A

Bật hoặc tắt tính năng tự động kiểm tra chính tả và ngữ pháp

Bạn có thể tắt tính năng tự động kiểm tra chính tả và ngữ pháp, rồi kiểm tra email của mình sau khi hoàn tất. Việc kiểm tra đồng thời tất cả chính tả và ngữ pháp trong email sẽ rất hữu ích khi bạn muốn nhanh chóng kiểm lỗi cho văn bản của mình.

 1. Trong email, nhấn Alt+F, T. Tiêu điểm di chuyển đến tab Thư trong cửa sổ Tùy chọn Outlook.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Spelling and autocorrect, button" (Nút Soát chính tả và tự sửa), rồi nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Editor options window, Proofing" (Cửa sổ tùy chọn Trình soạn thảo, đang kiểm lỗi).

 3. Nhấn Alt+P để di chuyển đến hộp kiểm Kiểm tra chính tả khi nhập và để chọn hoặc bỏ chọn tùy chọn này.

 4. Nhấn Alt+M hai lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Mark grammar errors as you type check box" (Hộp kiểm Đánh dấu lỗi ngữ pháp khi bạn nhập). Nhấn Phím cách để chọn hoặc bỏ chọn tùy chọn này.

 5. Để thoát cửa sổ Tùy chọn Trình soạn thảo, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm quay lại cửa sổ Tùy chọn Outlook.

 6. Để thoát cửa sổ Tùy chọn Outlook, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ quay lại email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Có gì mới trong Microsoft 365

Outlook cho iOS tự động kiểm tra lỗi chính tả có thể có khi bạn nhập, rồi bạn có thể sử dụng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS được tích hợp sẵn, để xem và sửa lỗi.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Kiểm tra chính tả

Kiểm tra lỗi chính tả cho email, rồi quyết định xem bạn có đồng ý với trình soát chính tả không.

 1. Trong email bạn muốn kiểm tra lỗi chính tả, trượt nhanh xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "<The misspelled word>, misspelled" (<Từ sai chính tả>, sai chính tả).

  Mẹo: VoiceOver cũng thông báo lỗi chính tả khi bạn nhập. Bạn nghe thấy: "<The misspelled word>, misspelled" (<Từ sai chính tả>, sai chính tả).

 2. Để sửa từ sai chính tả, sử dụng bàn phím trên màn hình để xóa từ sai chính tả, rồi nhập từ sửa.

  Để bỏ qua thông báo của VoiceOver về lỗi chính tả, tiếp tục nhập mà không cần bất cứ thao tác sửa nào.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử dụng Outlook trên web với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để tự động kiểm tra lỗi chính tả có thể có khi bạn nhập và để đi qua các lỗi và sửa chúng. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Chủ đề này giả định rằng Ngăn đọc ở trạng thái tắt.

 • Khi bạn sử dụng Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

Kiểm tra chính tả

 1. Khi viết email bạn muốn kiểm tra lỗi chính tả, hãy nhấn Ctrl + phím mũi tên trái hoặc phải để đọc qua văn bản một từ mỗi lần.

 2. Khi bộ đọc màn hình thông báo một từ sai chính tả, hãy nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh với chính tả được đề xuất sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên đề xuất và bạn nghe thấy đề xuất.

 3. Nếu có nhiều hơn một chính tả được đề xuất, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy chính tả bạn muốn sử dụng, rồi nhấn phím cách.

 4. Nếu bạn không muốn thay đổi chính tả, hãy nhấn esc.

 5. Để di chuyển đến lỗi chính tả tiếp theo, nhấn Ctrl + phím mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy từ sai chính tả tiếp theo.

 6. Lặp lại quy trình xem lại cho từng lỗi cho đến khi bạn đã xem lại toàn bộ email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Có gì mới trong Microsoft 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×