Eksempler på almindelige formler på lister

Brug af formler i beregnede kolonner på lister kan være en hjælp til at føje til eksisterende kolonner, f.eks. beregne momsen på en pris. Disse kan kombineres til programmeringsvalidering af data. Hvis du vil tilføje en beregnet kolonne, skal du klikke på +tilføjkolonne og derefter vælge Mere

Bemærk!: Beregnede felter kan kun anvendes på deres egen række, så du kan ikke referere til en værdi i en anden række eller kolonner, der findes på en anden liste eller i et andet bibliotek. Opslagsfelter understøttes ikke i en formel, og id'et for en nyligt indsat række kan ikke bruges, da id'et ikke findes, når formlen behandles.

Når du angiver formler, er der ingen mellemrum mellem nøgleord og operatorer, medmindre andet er angivet.

Følgende er ikke en komplet liste. Hvis du vil have vist alle formler, skal du se den alfabetiske liste i slutningen af denne artikel.

Vælg en overskrift nedenfor for at åbne den og få vist de detaljerede instruktioner. 

Du kan bruge følgende formler til at teste betingelsen i et udtryk og returnere en ja- eller nej-værdi, til at teste en alternativ værdi som f.eks. OK eller Ikke OK eller til at returnere en tom celle eller en bindestreg, skal repræsentere en null-værdi.

Kontrollér, om et tal er større eller mindre end et andet tal

Brug funktionen HVIS til at udføre denne sammenligning.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (muligt resultat)

15000

9000

=[Kolonne1]>[Kolonne2]

Er Kolonne1 større end Kolonne2? (Ja)

15000

9000

=HVIS([Kolonne1]<=[Kolonne2], "OK", "Ikke OK")

Er Kolonne1 mindre end eller lig med Kolonne2? (Ikke OK)

Returnér en logisk værdi efter at have sammenlignet kolonnernes indhold

For et resultat, der er en logisk værdi (Ja eller Nej), skal du bruge funktionerne OG, ELLER og IKKE.

Kolonne1

Kolonne2

Kolonne3

Formel

Beskrivelse (muligt resultat)

15

9

8

=OG([Kolonne1]>[Kolonne2], [Kolonne1]<[Kolonne3])

Er 15 større end 9 og mindre end 8? (Nej)

15

9

8

=ELLER([Kolonne1]>[Kolonne2], [Kolonne1]<[Kolonne3])

Er 15 større end 9 eller mindre end 8? (Ja)

15

9

8

=IKKE([Kolonne1]+[Kolonne2]=24)

Er 15 plus 9 ikke lig med 24? (Nej)

For et resultat, der er en anden beregning eller en anden værdi end Ja eller Nej, skal du bruge funktionerne HVIS, OG og ELLER.

Kolonne1

Kolonne2

Kolonne3

Formel

Beskrivelse (muligt resultat)

15

9

8

=HVIS([Kolonne1]=15, "OK", "Ikke OK")

Hvis værdien i Kolonne1 er lig med 15, returneres "OK". (OK)

15

9

8

=HVIS(OG([Kolonne1]>[Kolonne2], [Kolonne1]<[Kolonne3]), "OK", "Ikke OK")

Hvis 15 er større end 9 og mindre end 8, returneres "OK". (Ikke OK)

15

9

8

=HVIS(ELLER([Kolonne1]>[Kolonne2], [Kolonne1]<[Kolonne3]), "OK", "Ikke OK")

Hvis 15 er større end 9 eller mindre end 8, returneres "OK". (OK)

Få vist nuller som blanktegn eller bindestreger

For at få vist et nul skal du udføre en simpel beregning. Hvis du vil have vist et blanktegn eller en bindestreg, skal du bruge den funktionen HVIS.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (muligt resultat)

10

10

=[Kolonne1]-[Kolonne2]

Andet tal trækkes fra den første (0)

15

9

=HVIS([Kolonne1]-[Kolonne2],"-",[Kolonne1]-[Kolonne2])

Returnerer en tankestreg, når værdien er nul (-)

Skjul fejlværdier i kolonner

Hvis du vil have vist en bindestreg, #I/T eller I/T i stedet for en fejlværdi, skal du bruge funktionen ER.FEJL.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (muligt resultat)

10

0

=[Kolonne1]/[Kolonne2]

Medfører en fejl (#DIVISION/0)

10

0

=HVIS(ER.FEJL([Kolonne1]/[Kolonne2]),"I/T",[Kolonne1]/[Kolonne2])

Returnerer IKKE.TILGÆNGELIG, når værdien er en fejl

10

0

=HVIS(ER.FEJL([Kolonne1]/[Kolonne2]),"-",[Kolonne1]/[Kolonne2])

Returnerer en bindestreg, når værdien er en fejl

Kontrollér, om der er tomme felter

Du kan bruge formlen ER.TOM til at finde tomme felter.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (muligt resultat)

"Jelly jelly jelly"

=ER.BLANKE([Kolonne1]

Returnerer Ja eller Nej, hvis det er tomt eller ej

"Stål"

=HVIS(ER.BLANKE([Kolonne1]), "Ikke OK", "OK")

Udfyld dine egne valg – først er den tomme, den anden, hvis den ikke er

Du kan finde flere ER-funktioner under ER-funktioner.

Du kan bruge følgende formler til at foretage beregninger, som er baseret på datoer og klokkeslæt, f.eks. at føje dage, måneder eller år til en dato, beregne forskellen mellem to datoer og konvertere et klokkeslæt til en decimalværdi.

Tilføj datoer

Du kan føje et antal dage til en dato ved hjælp af additionsoperatoren (+).

Bemærk!: Når du redigerer datoer, skal den returnerede type for den beregnede kolonne angives til Dato og klokkeslæt.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

9-6-2007

3

=[Kolonne1]+[Kolonne2]

Lægger 3 dage til 9-6-2007 (12-6-2007)

10-12-2008

54

=[Kolonne1]+[Kolonne2]

Lægger 54 dage til 12-10-2008 (2-2-2009)

Du kan lægge et antal måneder til en dato ved hjælp af funktionerne DATO, ÅR, MÅNED og DAG.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

9-6-2007

3

=DATO(ÅR([Kolonne1]),MÅNED([Kolonne1])+[Kolonne2],DAG([Kolonne1]))

Lægger 3 måneder til 9-6-2007 (9-9-2007)

10-12-2008

25

=DATO(ÅR([Kolonne1]),MÅNED([Kolonne1])+[Kolonne2],DAG([Kolonne1]))

Lægger 25 måneder til 10-12-2008 (10-1-2011)

Du kan lægge et antal år til en dato ved hjælp af funktionerne DATO, ÅR, MÅNED og DAG.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

9-6-2007

3

=DATO(ÅR([Kolonne1])+[Kolonne2],MÅNED([Kolonne1]),DAG([Kolonne1]))

Lægger 3 år til 9-6-2007 (9-6-2010)

10-12-2008

25

=DATO(ÅR([Kolonne1])+[Kolonne2],MÅNED([Kolonne1]),DAG([Kolonne1]))

Lægger 25 år til 10-12-2008 (10-12-2033)

Du kan lægge en kombination af dage, måneder og år til en dato ved hjælp af funktionerne DATO, ÅR, MÅNED og DAG.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (resultat)

9-6-2007

=DATO(ÅR([Kolonne1])+3,MÅNED([Kolonne1])+1,DAG([Kolonne1])+5)

Lægger 3 år, 1 måned og 5 dage til 9-6-2007 (14-7-2010)

10-12-2008

=DATO(ÅR([Kolonne1])+1,MÅNED([Kolonne1])+7,DAG([Kolonne1])+5)

Lægger 1 år, 7 måneder og 5 dage til 10-12-2008 (15-7-2010)

Beregn forskellen mellem to datoer

Brug DATO.FORSKEL til at foretage denne beregning.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

01-Jan-1995

15-Jun-1999

=DATO.FORSKEL([Kolonne1], [Kolonne2],"d")

Returnerer antallet af dage mellem de to datoer (1626)

01-Jan-1995

15-Jun-1999

=DATO.FORSKEL([Kolonne1], [Kolonne2],"åm")

Returnerer antallet af måneder mellem datoerne, og årstallet ignoreres (5)

01-Jan-1995

15-Jun-1999

=DATO.FORSKEL([Kolonne1], [Kolonne2],"åd")

Returnerer antallet af dage mellem datoerne, og årstallet ignoreres (165)

Beregn forskellen mellem to klokkeslæt

Hvis du vil vise resultatet i standardformatet for klokkeslæt (timer:minutter:sekunder), skal du bruge subtraktionsoperatoren (-) og funktionen TEKST. For at denne metode skal kunne fungere, må antallet af timer ikke overstige 24, og minutterne og sekunderne må ikke overstige 60.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

09-06-2007 10:35

09-06-2007 15:30

=TEKST([Kolonne2]-[Kolonne1],"t")

Timer mellem to klokkeslæt (4)

09-06-2007 10:35

09-06-2007 15:30

=TEKST([Kolonne2]-[Kolonne1],"t:mm")

Timer og minutter mellem to klokkeslæt (4:55)

09-06-2007 10:35

09-06-2007 15:30

=TEKST([Kolonne2]-[Kolonne1],"t:mm:ss")

Timer, minutter og sekunder mellem de to klokkeslæt (4:55:00)

Hvis du vil vise resultatet i en total, der er baseret på en tidsenhed, skal du bruge funktionen HELTAL eller funktionen TIME, MINUT eller SEKUND.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

09-06-2007 10:35

10-06-2007 15:30

=HELTAL(([Kolonne2]-[Kolonne1])*24)

Timer i alt mellem to klokkeslæt (28)

09-06-2007 10:35

10-06-2007 15:30

=HELTAL(([Kolonne2]-[Kolonne1])*1440)

Minutter i alt mellem to klokkeslæt (1735)

09-06-2007 10:35

10-06-2007 15:30

=HELTAL(([Kolonne2]-[Kolonne1])*86400)

Sekunder i alt mellem to klokkeslæt (104100)

09-06-2007 10:35

10-06-2007 15:30

=TIME([Kolonne2]-[Kolonne1])

Timer mellem to klokkeslæt, når forskellen ikke overstiger 24 (4)

09-06-2007 10:35

10-06-2007 15:30

=MINUT([Kolonne2]-[Kolonne1])

Minutter mellem to klokkeslæt, når forskellen ikke overstiger 60 (55)

09-06-2007 10:35

10-06-2007 15:30

=SEKUND([Kolonne2]-[Kolonne1])

Sekunder mellem to klokkeslæt, når forskellen ikke overstiger 60 (0)

Konvertér klokkeslæt

Hvis du vil konvertere timer fra standardformatet for klokkeslæt til et decimaltal, skal du bruge funktionen HELTAL.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (resultat)

10:35

=([Kolonne1]-HELTAL([Kolonne1]))*24

Antal timer siden 00:00 (10,583333)

12:15

=([Kolonne1]-HELTAL([Kolonne1]))*24

Antal timer siden 00:00 (12,25)

Hvis du vil konvertere timer fra et decimaltal til standardformatet for klokkeslæt (timer:minutter:sekunder), skal du bruge divisionsoperatoren og funktionen TEKST.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (resultat)

23:58

=TEKST(Kolonne1/24, "tt:mm:ss")

Timer, minutter og sekunder siden 00:00 (00:59:55)

2:06

=TEKST(Kolonne1/24, "t:mm")

Timer og minutter siden 00:00 (0:05)

Indsæt julianske datoer

En juliansk dato refererer til et datoformat, der er en kombination af det aktuelle år og antallet af dage siden årets begyndelse. Eksempelvis er 1. januar 2007 repræsenteret som 2007001, og 31. december 2007 er repræsenteret som 2007365. Dette format er ikke baseret på den julianske kalender.

For at konvertere en dato til en juliansk dato skal du bruge funktionen TEKST og DATOVÆRDI.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (resultat)

23-6-2007

=TEKST([Kolonne1],"åå")&TEKST(([Kolonne1]-DATOVÆRDI("1/1/"& TEKST([Kolonne1],"åå"))+1),"000")

Dato i juliansk format med et tocifret årstal (07174)

23-6-2007

=TEKST([Kolonne1],"åååå")&TEKST(([Kolonne1]-DATOVÆRDI("1/1/"&TEKST([Kolonne1],"åå"))+1),"000")

Dato i juliansk format med et firecifret årstal (2007174)

For at konvertere en dato til en juliansk dato, som bruges i astronomi, skal du bruge konstanten 2415018,50. Denne formel virker kun for datoer efter 1-3-1901, og hvis du bruger 1900-datosystemet.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (resultat)

23-6-2007

=[Kolonne1]+2415018,50

Dato i juliansk format, som bruges i astronomi (2454274,50)

Vis datoer som ugedage

For at konvertere datoer til teksten for ugedagen skal du bruge funktionerne TEKST og UGEDAG.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (muligt resultat)

19-Feb-2007

=TEKST(UGEDAG([Kolonne1]), "dddd")

Beregner ugedagen for datoen og returnerer det fulde navn på dagen (mandag)

3-Jan-2008

=TEKST(UGEDAG([Kolonne1]), "ddd")

Beregner ugedagen for datoen og returnerer det forkortede navn på dagen (tor)

Du kan bruge følgende formler til at udføre en lang række matematiske beregninger, f.eks. at addere, subtrahere, multiplicere og dividere tal, beregne gennemsnit eller median af tal, afrunde et tal og optælle værdier.

Addition af tal

For at addere tal i to eller flere kolonner i træk skal du bruge additionsoperatoren (+) eller funktionen SUM.

Kolonne1

Kolonne2

Kolonne3

Formel

Beskrivelse (resultat)

6

5

4

=[Kolonne1]+[Kolonne2]+[Kolonne3]

Adderer værdierne i de første tre kolonner (15)

6

5

4

=SUM([Kolonne1],[Kolonne2],[Kolonne3])

Adderer værdierne i de første tre kolonner (15)

6

5

4

=SUM(HVIS([Kolonne1]>[Kolonne2], [Kolonne1]-[Kolonne2], 10), [Kolonne3])

Hvis Kolonne1 er større end Kolonne2, adderes differencen og Kolonne3. Ellers adderes 10 og Kolonne3 (5)

Subtraktion af tal

For at subtrahere tal i to eller flere kolonner i træk skal du bruge subtraktionsoperatoren (+) eller funktionen SUM med negative tal.

Kolonne1

Kolonne2

Kolonne3

Formel

Beskrivelse (resultat)

15000

9000

-8000

=[Kolonne1]-[Kolonne2]

Subtraherer 9000 fra 15000 (6000)

15000

9000

-8000

=SUM([Kolonne1], [Kolonne2], [Kolonne3])

Adderer tallene i de første tre kolonner, inklusive negative værdier (16000)

Beregn forskellen mellem to tal som procentdel

Brug subtraktionsoperatoren (-) og divisionsoperatoren (/) samt funktionen ABS.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

2342

2500

=([Kolonne2]-[Kolonne1])/ABS([Kolonne1])

Procentvis ændring (6,75 % eller 0,06746)

Multiplikation af tal

For at multiplicere tal i to eller flere kolonner i træk skal du bruge multiplikationsoperatoren (*) eller funktionen PRODUKT.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

5

2

=[Kolonne1]*[Kolonne2]

Multiplicerer tallene i de første to kolonner (10)

5

2

=PRODUKT([Kolonne1], [Kolonne2])

Multiplicerer tallene i de første to kolonner (10)

5

2

=PRODUKT([Kolonne1],[Kolonne2],2)

Multiplicerer tallene i de første to kolonner (2) og tallet 2 (20)

Division af tal

For at dividere tal i to eller flere kolonner i træk skal du bruge divisionsoperatoren (/).

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

15000

12

=[Kolonne1]/[Kolonne2]

Dividerer 15000 med 12 (1250)

15000

12

=([Kolonne1]+10000)/[Kolonne2]

Adderer 15000 og 10000 og dividerer derefter totalen med 12 (2083)

Beregn gennemsnittet af tal

Gennemsnittet kaldes også for middelværdien. For at beregne gennemsnittet af tallene i to eller flere kolonner i træk skal du bruge funktionen GENNEMSNIT.

Kolonne1

Kolonne2

Kolonne3

Formel

Beskrivelse (resultat)

6

5

4

=GENNEMSNIT([Kolonne1], [Kolonne2],[Kolonne3])

Gennemsnit af tallene i de første tre kolonner (5)

6

5

4

=GENNEMSNIT(HVIS([Kolonne1]>[Kolonne2], [Kolonne1]-[Kolonne2], 10), [Kolonne3])

Hvis Kolonne1 er større end Kolonne2, beregnes gennemsnittet af differencen og Kolonne3. Ellers beregnes gennemsnittet af værdien 10 og Kolonne3 (2,5)

Beregn medianen af tal

Medianen er værdien i midten af et talområde i rækkefølge. Brug funktionen MEDIAN til at beregne medianen af en gruppe tal.

A

B

C

D

E

F

Formel

Beskrivelse (resultat)

10

7

9

27

0

4

=MEDIAN(A, B, C, D, E, F)

Median af tallene i de første 6 kolonner (8)

Beregn det mindste eller største tal i et område

For at beregne det mindste eller største tal i to eller flere kolonner i træk skal du bruge funktionerne MIN og MAKS.

Kolonne1

Kolonne2

Kolonne3

Formel

Beskrivelse (resultat)

10

7

9

=MIN([Kolonne1], [Kolonne2], [Kolonne3])

Mindste tal (7)

10

7

9

=MAKS([Kolonne1], [Kolonne2], [Kolonne3])

Største tal (10)

Optæl værdier

Hvis du vil tælle numeriske værdier, skal du bruge den Tæl funktion.

Kolonne1

Kolonne2

Kolonne3

Formel

Beskrivelse (resultat)

Apple

12-12-2007

=TÆL([Kolonne1], [Kolonne2], [Kolonne3])

Tæller antallet af kolonner, der indeholder talværdier. Udelukker dato og klokkeslæt, tekst og null-værdier (0)

$12

#DIVISION/0!

1,01

=TÆL([Kolonne1], [Kolonne2], [Kolonne3])

Tæller antallet af kolonner, der indeholder talværdier, men udelukker fejlværdier og logiske værdier (2)

Øg eller mindsk et tal med en procentdel

Brug procentoperatoren (%) til at foretage denne beregning.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

23

3 %

=[Kolonne1]*(1+5 %)

Øger tallet i Kolonne1 med 5 % (24,15)

23

3 %

=[Kolonne1]*(1+[Kolonne2])

Øger tallet i Kolonne1 med procentværdien i Kolonne2: 3 % (23,69)

23

3 %

=[Kolonne1]*(1-[Kolonne2])

Mindsker tallet i Kolonne1 med procentværdien i Kolonne2: 3 % (22,31)

Opløft et tal til en potens

Brug eksponentieringsoperatoren (^) eller POTENS til at foretage denne beregning.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

5

2

=[Kolonne1]^[Kolonne2]

Beregner fem i anden potens (25)

5

3

=POTENS([Kolonne1], [Kolonne2])

Beregner fem i tredje potens (125)

Afrund et tal

Hvis du vil runde et tal op, skal du bruge funktionen RUND.OP, ULIGE eller LIGE.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (resultat)

20,3

=RUND.OP([Kolonne1],0)

Runder 20,3 op til det nærmeste hele tal (21)

-5,9

=RUND.OP([Kolonne1],0)

Runder -5,9 op til nærmeste hele tal (5)

12,5493

=RUND.OP([Kolonne1],2)

Runder 12,5493 op til nærmeste hundrededel med to decimaler (12,55)

20,3

=LIGE([Kolonne1])

Runder 20,3 op til nærmeste lige tal (22)

20,3

=ULIGE([Kolonne1])

Runder 20,3 op til nærmeste ulige tal (21)

Hvis du vil runde et tal ned, skal du bruge funktionen RUND.NED.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (resultat)

20,3

=RUND.NED([Kolonne1],0)

Runder 20,3 ned til nærmeste hele tal (20)

-5,9

=RUND.NED([Kolonne1],0)

Runder -5,9 ned til nærmeste hele tal (6)

12,5493

=RUND.NED([Kolonne1],2)

Runder 12,5493 ned til nærmeste hundrededel med to decimaler (12,54)

Hvis du vil afrunde et tal til det nærmeste tal eller den nærmeste brøk, skal du bruge funktionen AFRUND.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (resultat)

20,3

=AFRUND([Kolonne1],0)

Runder 20,3 ned, fordi brøkdelen er mindre end 0,5 (20)

5,9

=AFRUND([Kolonne1],0)

Runder 5,9 op, fordi brøkdelen er større end 0,5 (6)

-5,9

=AFRUND([Kolonne1],0)

Runder 5,9 ned, fordi brøkdelen er mindre end -0,5 (-6)

1,25

=AFRUND([Kolonne1], 1)

Afrunder tallet til nærmeste tiendedel (én decimalplads). Da den del, der skal afrundes, er 0,05 eller større, rundes tallet op (resultat: 1,3)

30,452

=AFRUND([Kolonne1], 2)

Afrunder tallet til nærmeste hundrededel (to decimalpladser). Da den del, der skal afrundes – 0,002 – er mindre end 0,005, rundes tallet ned (resultat: 30,45)

Hvis du vil afrunde et tal til det betydende ciffer over 0, skal du bruge funktionerne AFRUND, RUND.OP, RUND.NED, HELTAL og LÆNGDE.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (resultat)

5492820

=AFRUND([Kolonne1],3-LÆNGDE(HELTAL([Kolonne1])))

Afrunder tallet til 3 betydende cifre (5490000)

22230

=RUND.NED([Kolonne1],3-LÆNGDE(HELTAL([Kolonne1])))

Runder det nederste tal ned til 3 betydende cifre (22200)

5492820

=RUND.NED([Kolonne1], 5-LÆNGDE(HELTAL([Kolonne1])))

Runder det øverste tal op til 5 betydende cifre (5492900)

Du kan bruge følgende formler til at redigere tekst, f.eks. at kombinere eller sammenkæde værdierne fra flere kolonner, sammenligne kolonners indhold, fjerne tegn eller mellemrum og gentage tegn.

Udskift store bogstaver med små eller omvendt i teksten

For at udskifte store bogstaver med små eller omvendt i teksten skal du bruge funktionen STORE.BOGSTAVER, SMÅ.BOGSTAVER eller STORT.FORBOGSTAV.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (resultat)

nina Vietzen

=STORE.BOGSTAVER([Kolonne1])

Ændrer teksten til store bogstaver (NINA VIETZEN)

nina Vietzen

=SMÅ.BOGSTAVER([Kolonne1])

Ændrer teksten til små bogstaver (nina vietzen)

nina Vietzen

=STORT.FORBOGSTAV([Kolonne1])

Ændrer alle ord i teksten til at have stort begyndelsesbogstav (Nina Vietzen)

Kombinér for- og efternavn

For at kombinere for- og efternavne skal du bruge ampersand-operatoren (&) eller funktionen SAMMENKÆDNING.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

Carlos

Carvallo

=[Kolonne1]&[Kolonne2]

Kombinerer de to strenge (CarlosCarvallo)

Carlos

Carvallo

=[Kolonne1]&" "&[Kolonne2]

Kombinerer de to strenge adskilt af et mellemrum (Carlos Carvallo)

Carlos

Carvallo

=[Kolonne2]&", "&[Kolonne1]

Kombinerer de to strenge adskilt af et komma og et mellemrum (Carvallo, Carlos)

Carlos

Carvallo

=SAMMENKÆDNING([Kolonne2], ",", [Kolonne1])

Kombinerer de to strenge adskilt af et komma (Carvallo,Carlos)

Kombiner tekst og tal fra forskellige kolonner

For at kombinere tekst og tal skal du bruge funktionen SAMMENKÆDNING, ampersand-operatoren (&) eller funktionen TEKST og ampersand-operatoren.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

Yang

28

=[Kolonne1]&" har solgt "&[Kolonne2]&" enheder."

Kombinerer indholdet ovenfor i et udtryk (Yang har solgt 28 enheder).

Dubois

40 %

=[Kolonne1]&" har solgt "&TEKST([Kolonne2],"0 %")& "af den samlede omsætning."

Kombinerer indholdet ovenfor i et udtryk (Dubois har solgt 40 % af den samlede omsætning.)

Bemærk!: Funktionen TEKST tilføjer den formaterede værdi i Kolonne2 i stedet for den underliggende værdi, som er 0,4.

Yang

28

=SAMMENKÆDNING([Kolonne1]," har solgt ",[Kolonne2]," enheder.")

Kombinerer indholdet ovenfor i et udtryk (Yang har solgt 28 enheder).

Kombiner tekst med en dato eller et klokkeslæt

For at kombinere tekst med en dato eller et klokkeslæt skal du bruge funktionen TEKST og ampersand-operatoren (&).

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

Faktureringsdato

5-Jun-2007

="Opgørelsesdato: "&TEKST([Kolonne2], "d-mmm-åååå")

Kombinerer tekst med en dato (Opgørelsesdato: 5-Jun-2007)

Faktureringsdato

5-Jun-2007

=[Kolonne1]&" "&TEKST([Kolonne2], "mmm-dd-åååå")

Kombinerer tekst og dato fra forskellige kolonner til én kolonne (Faktureringsdato Jun-05-2007)

Sammenlign indhold i kolonner

For at sammenligne en kolonne med en anden kolonne eller en liste med værdier skal du bruge funktionerne EKSAKT og ELLER.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (muligt resultat)

BD122

BD123

=EKSAKT([Kolonne1],[Kolonne2])

Sammenligner indholdet i de første to kolonner (Nej)

BD122

BD123

=EKSAKT([Kolonne1], "BD122")

Sammenligner indholdet i Kolonne1 og strengen "BD122" (Ja)

Kontrollér, om en kolonneværdi eller en del af den svarer til en bestemt tekst

For at kontrollere, om en kolonneværdi eller en del af den svarer til en bestemt tekst, skal du bruge funktionerne HVIS, FIND, SØGNING og ER.TAL.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (muligt resultat)

Vietzen

=HVIS([Kolonne1]="Vietzen", "OK", "Ikke OK")

Kontrollerer, om Kolonne1 er Vietzen (OK)

Vietzen

=HVIS(ER.TAL(FIND("v",[Kolonne1])), "OK", "Ikke OK")

Kontrollerer, om Kolonne1 indeholder bogstavet v (OK)

BD123

=ER.TAL(FIND("BD",[Kolonne1]))

Kontrollerer, om Kolonne1 indeholder BD (Ja)

Optæl ikke-tomme kolonner

Hvis du vil optælle de kolonner, der ikke er tomme, skal du bruge funktionen TÆLV.

Kolonne1

Kolonne2

Kolonne3

Formel

Beskrivelse (resultat)

Salg

19

=TÆLV([Kolonne1], [Kolonne2])

Optæller antallet af kolonner, der ikke er tomme (2)

Salg

19

=TÆLV([Kolonne1], [Kolonne2], [Kolonne3])

Optæller antallet af kolonner, der ikke er tomme (2)

Fjern tegn fra tekst

For at fjerne tegn fra teksten skal du bruge funktionerne LÆNGDE, VENSTRE og HØJRE.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (resultat)

Vitamin A

=VENSTRE([Kolonne1],LÆNGDE([Kolonne1])-2)

Returnerer 7 (9-2) tegn begyndende fra venstre (Vitamin)

Vitamin B1

=HØJRE([Kolonne1], LÆNGDE([Kolonne1])-8)

Returnerer 2 (10-8) tegn begyndende fra højre (B1)

Fjern mellemrum fra begyndelsen og slutningen af en kolonne

For at fjerne mellemrum fra en kolonne skal du bruge funktionen FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (resultat)

  Hej med dig!

=FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE([Kolonne1])

Fjerner mellemrummene fra begyndelsen og slutningen (Hej med dig!)

Gentag et tegn i en kolonne

For at gentage et tegn i en kolonne skal du bruge funktionen GENTAG.

Formel

Beskrivelse (resultat)

=GENTAG(".",3)

Gentager et punktum 3 gange (...)

=GENTAG("-";10)

Gentager en bindestreg 10 gange (----------)

Alfabetisk liste over funktioner

Følgende er en alfabetisk liste over links til funktioner, der er tilgængelige for SharePoint brugere. Det omfatter trigonometriske, statistiske og finansielle funktioner samt betingede formler, datoformler, matematiske formler og tekstformler.

Funktionen ABS

Funktionen ARCCOS

Funktionen ARCCOSH

Funktionen OG

Funktionen ARCSIN

Funktionen ARCSINH

Funktionen ARCTAN

Funktionen ARCTAN2

Funktionen GENNEMSNIT

Funktionen MIDDELV

Funktionen BETAFORDELING

Funktionen BETAINV

Funktionen BINOMIALFORDELING

Funktionen AFRUND.LOFT

Funktionen CHAR

Funktionen CHIFORDELING

Funktionen VÆLG

Funktionen KODE

Funktionen SAMMENKÆDNING

Funktionen KONFIDENSINTERVAL

Funktionen COS

Funktionen TÆL

Funktionen TÆLV

Funktionen KRITBINOM

Funktionen DATO

Funktionen DATO.FORSKEL

Funktionen DATOVÆRDI

Funktionen DAG

Funktionen DAGE360

Funktionen DSA

Funktionen GRADER

Funktionen KR

Funktionen LIGE

Funktionen EKSAKT

Funktionen EKSPFORDELING

Funktionen FAKULTET

Funktionen FFORDELING

Funktionen FIND

Funktionen FINV

Funktionen FISHER

Funktionen FAST

Funktionen GAMMAFORDELING

Funktionen GAMMAINV

Funktionen GAMMALN

Funktionen GEOMIDDELVÆRDI

Funktionen HARMIDDELVÆRDI

Funktionen TIME

Funktionen HYPGEOFORDELING

Funktionen HVIS

Funktionen INT

Funktionen R.YDELSE

ER-funktioner

Funktionen VENSTRE

Funktionen LÆNGDE

Funktionen LN

Funktionen LOG

Funktionen LOG10

Funktionen LOGINV

Funktionen LOGNORMFORDELING

Funktionen SMÅ.BOGSTAVER

Funktionen MAKS

Funktionen ME

Funktionen MEDIAN

Funktionen MIDT

Funktionen MIN

Funktionen MINA

Funktionen MINUT

Funktionen REST

Funktionen MÅNED

Funktionen NEGBINOMFORDELING

Funktionen NORMFORDELING

Funktionen STANDARDNORMFORDELING

Funktionen STANDARDNORMINV

Funktionen IKKE

Funktionen NPER

Funktionen NUTIDSVÆRDI

Funktionen ULIGE

Funktionen ELLER

Funktionen YDELSE

Funktionen POTENS

Funktionen H.YDELSE

Funktionen PRODUKT

Funktionen STORT.FORBOGSTAV

Funktionen NV

Funktionen RADIANER

Funktionen ERSTAT

Funktionen REPT

Funktionen HØJRE

Funktionen AFRUND

Funktionen RUND.NED

Funktionen RUND.OP

Funktionen SØGNING

Funktionen SEKUND

Funktionen FORTEGN

Funktionen SIN

Funktionen SINH

Funktionen KVROD

Funktionen STANDARDISER

Funktionen STDAFVV

Funktionen STDAFVP

Funktionen STDAFVPV

Funktionen SUM

Funktionen SUMKV

Funktionen ÅRSAFSKRIVNING

Funktionen TANH

Funktionen OVERSIGT

Funktionen TEKST

Funktionen TID

Funktionen TINV

Funktionen IDAG

Funktionen FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE

Funktionen SAND

Funktionen STORE.BOGSTAVER

Funktionen USKR

Funktionen VÆRDI

Funktionen VARIANS

Funktionen VARIANSV

Funktionen VARIANSP

Funktionen VARIANSPV

Funktionen UGEDAG

Funktionen WEIBULL

Funktionen ÅR

Andre ressourcer

Hvis du ikke kan se, hvad du forsøger at gøre her, kan du se, om du kan gøre det i Excel. Her er nogle flere kilder. Nogle af disse kan omfatte ældre versioner, så der kan være forskelle i den viste brugergrænseflade. Elementer i menuen Webstedshandlinger i SharePoint vises f.eks. i Indstillinger knappen til office 365-indstillinger – ligner et tandhjul ud for dit navn webstedshandlinger.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×