Datoer for abonnementsfornyelse og faktureringsdatoer


Microsoft er i ferd med å endre hvordan datoer for fornyelse av abonnementer og fakturering angis. Abonnementet vil følge én av to planer.

Plan 1

Faktureringsdatoen for kontoen settes til dagen du første gang kjøper noe med kontoen. Fra den dagen vil vi belaste betalingsalternativet på den datoen hvis det er et ventende beløp, som et månedlig abonnement.

Eksempel: Hvis du kjøper din første app i Windows Store den 25. juli, er faktureringsdatoen for konto den 25. i måneden. Du blir bare belastet når det er en fornyingssaldo, ventende saldo eller forfalt saldo.

Fornyingsdatoen for abonnement starter den dagen du registrerer deg for abonnementet. Det er fra den dagen vi vil fornye det abonnementet. Denne datoen kan være forskjellig for hvert abonnement.

Eksempel: La oss si at faktureringsdatoen for konto er den samme som i eksemplet ovenfor – altså den 25. i måneden. Hvis du registrerer deg for et månedlig abonnement fra 1. september, blir det fornyet 1. oktober, og du blir belastet betalingsalternativet på faktureringsdatoen for kontoen, 25. oktober.

Hvis du har flere abonnementer som fornyes mellom to faktureringsdatoer for kontoen, blir disse abonnementene belastet betalingsalternativene på den samme datoen.

Plan 2

Abonnementet vil bli fornyet og fakturert på samme dag.

Forfalte saldoer

Hvis du vil betale en forfalt saldo umiddelbart, logger du på siden Tjenester og abonnementer, velger Betal nå for abonnementet og følger instruksjonene.

Ventende og forfalte saldoer

  • "Ventende" betyr at vi fornyet abonnementet i henhold til vilkårene, men vi ikke har forsøkt å belaste betalingsalternativet ennå.
  • Når saldoen har forfalt til betaling, betyr det at vi har forsøkt å belaste deg for betalingen, men det fungerte ikke. Vi vil fortsette å prøve, og hvis det fortsatt ikke fungerer, blir abonnementet annullert.


Egenskaper

Artikkel-ID: 10640 – Forrige gjennomgang: 23. aug. 2016 – Revisjon: 2

Tilbakemelding