Narekovanje e-poštnih sporočil v Outlooku

Ostanite povezani in ne zamujajte

Z Outlookom, svojim osebnim organizatorjem, ste lahko organizirani, pravočasno opravite vse dejavnosti in ne spregledate nobenega opravila.

Dobite Microsoft 365

Narekovanje vam omogoča, da uporabite orodje za spreminjanje govora v besedilo za avtorsko vsebino v Officeu z mikrofonom in zanesljivo internetno povezavo. To je hiter in enostaven način za osnutke e-poštnih sporočil, pošiljanje odgovorov in zajemanje tona, ki ga uporabljate.

Uporaba narekovanja

Ta funkcija je namenjena le naročnikom Ta funkcija je na voljo le za naročnike na Microsoft 365 za namizne odjemalce sistemov Windows in Mac.

 1. Zaženite novo e-poštno sporočilo in se poimenujte v sporočilu > narekovanje , medtem ko ste vpisani v Microsoft 365 z napravo, ki podpira mikrofon.

  Posnetek zaslona z narekovanjem Outlooka.

  Upoštevajte, da lahko pride do primerov, ko je gumb v meniju preliva, dokler ga ne uporabite prvič:

  Posnetek zaslona narekovanja v Outlooku v meniju overflow.

 2. Počakajte, da se gumb vklopi in začne poslušati.
  Narekovanje v ikoni

 3. Premaknite kazalec na začetek narekovanja vrstice z zadevo .

 4. Premaknite kazalec v telo e-poštnega sporočila in nadaljujte narekovanje želenega sporočila.

 5. Ločila lahko kadar koli vstavite tako, da jih izrecno izgovorite.

 6. Odpravite napake s tipkovnico, ne da bi morali izklopiti ikono mikrofona.

Namig: Narekovanje deluje tudi v e-poštnih odgovorih, posredovani pošti, sestankih koledarja in srečanjih v Outlooku

Ločila

 • angleščina
 • kitajščina
 • španščina
 • francoščina
 • nemščina
 • italijanščina
 • portugalščina
 • japonščina
 • norveščina
 • švedščina
 • danščina
 • nizozemščina
 • finščina

Ločila

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Simboli

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Matematika

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Valuta

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Čustveni simboli/obrazi

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Ločila

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Simboli

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Matematika

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Valuta

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Ločila

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Simboli

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Matematika

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Valuta

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Čustveni simboli/obrazi

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Ločila

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Simboli

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Matematika

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Valuta

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Čustveni simboli/obrazi

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Ločila

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Ločila

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Simboli

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Matematika

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Valuta

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Ločila

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Simboli

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Matematika

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Valuta

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Čustveni simboli/obrazi

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Ločila

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン 
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Simboli

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Matematika

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Valuta

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Ločila

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Simboli

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Matematika

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Valuta

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Čustveni simboli/obrazi

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Ločila

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Simboli

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Matematika

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Valuta

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Čustveni simboli/obrazi

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

blinkande smiley
;-)

Ločila

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

Simboli

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

Matematika

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

Valuta

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Čustveni simboli/obrazi

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

Ločila

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

Simboli

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

Matematika

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

Valuta

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Čustveni simboli/obrazi

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

hart-emoji
<3

Ločila

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

Simboli

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

Matematika

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

Valuta

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Čustveni simboli/obrazi

Besedna(e) zveza(e)

Rezultat

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Narekovanje je privzeto nastavljeno na vaš jezik dokumenta v Officeu.

Aktivno si prizadevamo za izboljšanje teh jezikov in dodajamo več območij in jezikov.

Podprti jeziki

kitajščina (Kitajska)

angleščina (Kanada)

English (United Kingdom)

English (United States)

francoščina (Francija)

nemščina (Nemčija)

italijanščina (Italija)

španščina (Španija)

španščina (Mehika)

Predogled jezikov *

danščina

nizozemščina (Nizozemska)

angleščina (Avstralija)

angleščina (Indija)

finščina

francoščina (Kanada)

japonščina

norveščina (bokmal)

portugalščina (Brazilija)

švedščina (Švedska)

* Predogled jezikov ima lahko nižjo natančnost ali omejeno podporo za ločila.

Ta storitev ne shranjuje vaših zvočnih podatkov ali prepisanega besedila.

Vaš govor bo poslan Microsoftu, da vam bo lahko omogočil to storitev.

Če želite več informacij o izkušnjah, ki analizirajo vsebino, si oglejte Povezane izkušnje v Officeu.

Ne najdem gumba »Narekovanje«

Če ne najdete gumba za začetek narekovanja:

 • Preverite, ali ste vpisani z aktivno naročnino na Microsoft 365.

 • Narekovanje ni na voljo v storitvi Office 2016 ali 2019 brez Microsoft 365.

 • Preverite, ali imate Windows 10 ali novejšo.

Gumb za narekovanje je zatemnjen

Če je gumb za narekovanje zatemnjen:

 • Prepričajte se, da dokument ni v stanju samo za branje.

Mikrofon nima dostopa

Če je prikazana možnost »Nimamo dostopa do mikrofona«:

 • Prepričajte se, da noben drug program ali spletna stran ne uporablja mikrofona in poskusite znova.

Mikrofon ne deluje

Če se prikaže obvestilo »Prišlo je do težave z mikrofonom« ali »Ne moremo zaznati vašega mikrofona«:

Narekovanje vas ne sliši

Če se prikaže možnost »Narekovanje vas ne sliši« ali če se med narekovanjem vsebina na zaslonu ne prikaže:

 • Prepričajte se, da mikrofon ni izklopljen.

 • prilagodite vhodno raven mikrofona.

 • premik na tišje mesto.

 • Če uporabljate vgrajen mikrofon, poskusite znova s slušalkami ali zunanjim mikrofonom.

Težave z natančnostjo ali izpuščene besede

Če se prikaže veliko nepravilnih besed oz. so številne besede izpuščene:

 • Prepričajte se, da ste na hitri in zanesljivi internetni povezavi.

 • preprečite ali odstranite šum v ozadju, ki lahko vpliva na vaš glas.

 • poskušajte govoriti bolj namerno.

 • Preverite, ali mora biti mikrofon, ki ga uporabljate, nadgrajen.

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×