Datum för förnyelse av prenumeration och faktureringsdatum


Microsoft håller på att förändra hur prenumerationsförnyelser och faktureringsdatum ställs in. Din prenumeration kommer att använda ett av två scheman.

Schema 1

Faktureringsdatum för ditt konto ställs in till den dag du först köper något med ditt konto. Från den dagen är det här det datum som vi debiterar ditt betalningsalternativ om det inte finns obetalda avgifter, t.ex. en månadsprenumeration.

Exempel: Om du köper din första app i Windows Store den 25 juli är ditt kontofaktureringsdatum den 25:e i månaden. Du debiteras bara när det finns ett förnyelsesaldo eller väntande eller förfallet saldo.

Ditt datum för förnyelse av prenumeration startar den dag du registrerar dig för prenumerationen. Från och med den dagen är detta dagen som vi förnyar prenumerationen. Datumet kan vara olika för varje prenumeration.

Exempel: Anta att ditt kontofaktureringsdatum är precis som i exemplet ovan, alltså den 25:e i månaden. Om du registrerar dig för en månadsprenumeration den 1 september kommer den att förnyas den 1 oktober och debiteras enligt ditt betalningsalternativ på faktureringsdatumet för kontot, den 25 oktober.

Om du har flera prenumerationer som förnyas mellan två kontofaktureringsdatum debiteras de prenumerationerna på samma datum med det eller de betalningsalternativ som du har valt.

Schema 2

Din prenumeration förnyas och faktureras på samma dag.

Förfallna belopp

Om du vill betala ett förfallet belopp på en gång loggar du in på sidan Tjänster och prenumerationer, väljer Betala nu för prenumerationen och följer anvisningarna.

Väntande och förfallna saldon

  • ”Väntande” innebär att vi har förnyat prenumerationen enligt villkoren, men vi har inte försökt att debitera ditt betalningsalternativ ännu.
  • När ett saldo är ”förfallet” betyder det att vi har försökt att debitera ditt betalningsalternativ, men att det inte fungerar. Vi fortsätter försöka, och om det inte fungerar avbryts till slut prenumerationen.


Egenskaper

Artikel-id: 10640 – senaste granskning 23 aug. 2016 – revision: 3

Feedback