Åtgärda skrivarproblem

Ansluta skrivaren

När du ansluter en skrivare till datorn eller lägger till en ny skrivare i hemnätverket kan du ofta börja skriva ut direkt. Windows stöder de flesta skrivare och du behöver förmodligen inte bekymra dig om att installera särskild skrivarprogramvara. Om du använder Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 kan du hitta ytterligare stöd och drivrutiner för skrivare via Windows Update.

Installera en skrivare

Oftast är allt du behöver göra att ansluta skrivaren till datorn. Anslut bara USB-kabeln från skrivaren till en ledig USB-port på datorn och sätt på skrivaren.

För trådlösa skrivare med Windows 8.1:

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och Ändra datorinställningar. (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, för pekaren uppåt och klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)
 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Enheter. Om skrivaren är installerad bör den visas under Skrivare.
 3. Om skrivaren inte visas trycker eller klickar du på Lägg till en enhet och väljer din skrivare för att installera den.

Så här installerar du (lägger till) en lokal skrivare

 1. Klicka på Start  och klicka sedan på Enheter och skrivare på Start-menyn.
 2. Klicka på Lägg till en skrivare.
 3. Klicka på Lägg till en lokal skrivare i guiden Lägg till skrivare.
 4. Kontrollera att Använd en befintlig port och den rekommenderade skrivarporten har valts på sidan Välj en skrivarport och klicka sedan på Nästa.
 5. Välj skrivarens tillverkare och modell på sidan Installera skrivardrivrutinen och klicka sedan på Nästa.
  • Om skrivaren inte visas klickar du på Windows Update och väntar medan Windows söker efter ytterligare drivrutiner.
  • Om ingen drivrutin hittas och du har installationsskivan, klickar du på Disk finns och navigerar till mappen med skrivardrivrutinen. (Läs skrivarhandboken om du behöver mer hjälp.)
 6. Slutför de återstående stegen i guiden och klicka sedan på Slutför.

Så här installerar du en nätverksskrivare, trådlös skrivare eller Bluetooth-skrivare

Om du försöker lägga till en nätverksskrivare på kontoret behöver du normalt känna till namnet på skrivaren. Kontakta nätverksadministratören om du inte hittar det.

 1. Klicka på Start  och klicka sedan på Enheter och skrivare på Start-menyn.
 2. Klicka på Lägg till en skrivare.
 3. Klicka på Lägg till en nätverksskrivare, trådlös skrivare eller Bluetooth-skrivare i guiden Lägg till skrivare.
 4. Välj den skrivare du vill använda i listan över tillgängliga skrivare och klicka på Nästa. (Om datorn är ansluten till ett nätverk visas bara skrivare som finns i Active Directory för din domän i listan.)
 5. Om du uppmanas att installera skrivardrivrutinen på datorn gör du det genom att klicka på Installera drivrutin
  Administratörsbehörighet krävs
   Om du uppmanas att ange ett administratörslösenord eller bekräfta åtgärden gör du det.
 6. Slutför de återstående stegen i guiden och klicka sedan på Slutför.


Felsöka skrivarproblem

Börja med att kontrollera maskinvaran

Se till att skrivarens elkabel är ansluten till ett nätuttag och att strömmen är påslagen. Om du skriver ut till en delad skrivare eller en skrivare i ett nätverk kontrollerar du att alla datorer och routrar som behövs också är påslagna. Om skrivaren eller annan utrustning är ansluten till ett överspänningsskydd eller en reservströmkälla ser du till att även den utrustningen är ansluten och påslagen.

Om du använder en kabelansluten skrivare kontrollerar du att skrivarkabeln från skrivaren till datorn är ordentligt ansluten.

För trådlösa skrivare kontrollerar du den trådlösa anslutningen. Se till att det trådlösa alternativet för skrivaren är aktiverat och tillgängligt. På många skrivare finns en knapp med en blå ikon för trådlöst när det trådlösa alternativet är tillgängligt.

Kör sedan testet för skrivarens trådlösa anslutning. Läs instruktionerna som medföljde skrivaren eller titta på skrivartillverkarens webbplats och se hur du ska göra.

Använda en felsökare

En felsökare är ett automatiskt verktyg som kan upptäcka och automatiskt åtgärda vissa datorproblem. Utskriftsfelsökaren kan åtgärda problem med att installera och ansluta till en skrivare.

Uppdatera drivrutiner

De flesta skrivare kräver drivrutiner för att de ska fungera korrekt. Om du nyligen har uppgraderat från en version av Windows till en annan är det möjligt att den aktuella skrivardrivrutinen är avsedd för den föregående versionen av Windows. Om du har råkat ut för strömavbrott, virus eller andra datorproblem på sistone är det också möjligt att drivrutinerna har skadats. Om du laddar ned och installerar den senaste drivrutinen för skrivaren kan den här typen av problem ofta lösas.

Tre sätt att hitta och installera en drivrutin:
 • Använd Windows Update. Det kan finnas en uppdaterad version av skrivardrivrutinen i Windows Update.
 • Installera programvara från skrivartillverkaren. Om en skiva följde med skrivaren kan den innehålla programvara som installerar en drivrutin för skrivaren.
 • Ladda ned och installera drivrutinen själv. Du kan söka efter en drivrutin på tillverkarens webbplats. Prova detta om det inte går att hitta någon drivrutin till skrivaren på Windows Update och om ingen programvara för installation av drivrutinen medföljde skrivaren.

För Windows 8.1 

Om du vill skriva ut webbsidor med Internet Explorer klickar du på knappen Verktyg, väljer Skriv ut och väljer sedan Skriv ut igen. Se hur den utskrivna sidan kommer att se ut genom att välja Förhandsgranska. Du kan också skriva ut sidor genom att trycka på CTRL+P.

Om du bara vill skriva ut en bild från en sida (och inte hela sidan), högerklickar du på bilden och väljer Skriv ut. Välj Skriv ut igen i dialogrutan Skriv ut.

För Windows 7 

Om du vill skriva ut webbsidor med Internet Explorer, trycker du på CTRL+P och väljer från vilken av de installerade skrivarna du vill skriva ut.
Egenskaper

Artikel-id: 17420 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 3

Feedback