Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quan trọng: Người quản trị của bạn có thể không cho phép bạn sử dụng mật khẩu ứng dụng. Nếu bạn không thấy tùy chọn Mật khẩu ứng dụng thì chúng không khả dụng trong tổ chức của bạn.

Khi sử dụng mật khẩu ứng dụng, điều quan trọng cần ghi nhớ là:

 • Mật khẩu ứng dụng được tự động tạo, nên được tạo và nhập một lần cho mỗi ứng dụng.

 • Giới hạn 40 mật khẩu cho mỗi người dùng. Nếu bạn cố tạo mật khẩu sau giới hạn đó, bạn sẽ được nhắc xóa mật khẩu hiện có trước khi được phép tạo mật khẩu mới.

Office khách 2013 (bao gồm Outlook) hỗ trợ giao thức xác thực mới và có thể được sử dụng với xác minh hai bước. Hỗ trợ này có nghĩa là sau khi bật xác minh hai bước, bạn sẽ không còn cần mật khẩu ứng dụng cho máy khách Office 2013 nữa. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Cách xác thực hiện đại hoạt động đối với Office 2013 và Office 2016.

Tạo mật khẩu ứng dụng mới

Trong quá trình đăng ký xác minh hai yếu tố ban đầu, bạn sẽ được cung cấp một mật khẩu ứng dụng duy nhất. Nếu bạn cần nhiều hơn một, bạn sẽ phải tự tạo chúng. Bạn có thể tạo mật khẩu ứng dụng từ nhiều khu vực, tùy thuộc vào cách thiết lập xác minh hai yếu tố trong tổ chức của bạn. Để biết thêm thông tin về việc đăng ký sử dụng xác minh hai yếu tố với tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, hãy xem Tổng quan về xác minh hai yếu tố, tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn và các bài viết liên quan.

Nơi tạo và xóa mật khẩu ứng dụng của bạn

 • Bạn có thể tạo và xóa mật khẩu ứng dụng dựa trên cách bạn sử dụng xác minh hai yếu tố:

 • Tổ chức của bạn sử dụng xác minh hai bước và trang Xác minh bảo mật bổ sung. Nếu bạn đang sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình (như tài khoản alain@contoso.com) bằng xác minh hai yếu tố trong tổ chức thì bạn có thể quản lý mật khẩu ứng dụng từ trang Xác minh bảo mật bổ sung. Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy xem mục "Tạo và xóa mật khẩu ứng dụng bằng trang Xác minh bảo mật bổ sung" trong bài viết này.

 • Tổ chức của bạn sử dụng xác minh hai bước và cổng Office 365 này. Nếu bạn đang sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình (như tài khoản alain@contoso.com), xác minh hai yếu tố và ứng dụng Microsoft 365 trong tổ chức thì bạn có thể quản lý mật khẩu ứng dụng của mình từ trang cổngthông tin Office 365 . Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy xem mục "Tạo và xóa mật khẩu ứng dụng bằng Office 365 cổng thông tin" trong bài viết này.

 • Bạn đang sử dụng xác minh hai yếu tố với tài khoản Microsoft cá nhân. Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft cá nhân (chẳng hạn như alain@outlook.com) bằng xác minh hai yếu tố, bạn có thể quản lý mật khẩu ứng dụng của mình từ trang Thông tin cơ bản về bảo mật. Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy xem mục "Sử dụng mật khẩu ứng dụng với các ứng dụng không hỗ trợ xác minh hai bước" trong bài viết này.

Tạo và xóa mật khẩu ứng dụng

Bạn có thể tạo và xóa mật khẩu ứng dụng từ trang Xác minh bảo mật bổ sung cho tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình.

 1. Đăng nhập vào trang Xác minh bảo mật bổ sung, rồi chọn Mật khẩu ứng dụng.

  Trang mật khẩu ứng dụng, với tab Mật khẩu ứng dụng được tô sáng

 2. Chọn Tạo, nhập tên của ứng dụng yêu cầu phải có mật khẩu ứng dụng, rồi chọn Tiếp theo.

  Trang Tạo mật khẩu ứng dụng, với tên của ứng dụng cần mật khẩu

 3. Sao chép mật khẩu từ trang Mật khẩu ứng dụng của bạn, rồi chọn Đóng.

  Trang mật khẩu ứng dụng với mật khẩu cho ứng dụng bạn chỉ định

 4. Trên trang Mật khẩu ứng dụng, hãy đảm bảo ứng dụng của bạn được liệt kê.

  Trang mật khẩu ứng dụng, với ứng dụng mới được hiển thị trong danh sách

 5. Mở ứng dụng mà bạn đã tạo mật khẩu ứng dụng cho (ví dụ: Outlook 2010), sau đó dán mật khẩu ứng dụng khi được yêu cầu. Bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần cho mỗi ứng dụng.

Để xóa mật khẩu ứng dụng bằng trang Mật khẩu ứng dụng

 1. Trên trang Mật khẩu ứng dụng, chọn Xóa bên cạnh mật khẩu ứng dụng mà bạn muốn xóa.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị việc xóa mật khẩu ứng dụng trên trang Mật khẩu ứng dụng

 2. Chọn để xác nhận bạn muốn xóa mật khẩu, rồi chọn Đóng. Mật khẩu ứng dụng đã bị xóa thành công.

Tạo và xóa mật khẩu ứng dụng bằng cách sử Office 365 tin

Nếu sử dụng xác minh hai bước bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học và các ứng dụng Microsoft 365 của mình, bạn có thể tạo và xóa mật khẩu ứng dụng bằng cách sử dụng cổng thông tin Office 365.

Để tạo mật khẩu ứng dụng bằng cách sử dụng cổng Office 365 này

 1. Đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, truy nhập trang Tài khoản của Tôi, rồi chọn Thông tin bảo mật.

 2. Chọn Thêm phương thức, chọn Mật khẩu ứng dụng từ danh sách, rồi chọn Thêm.

  Trang Thông tin bảo mật với danh sách Thêm phương pháp

 3. Nhập tên cho mật khẩu ứng dụng, rồi chọn Tiếp theo.

  Trang Tạo mật khẩu ứng dụng, với tên của mật khẩu ứng dụng

 4. Sao chép mật khẩu từ trang Mật khẩu ứng dụng, rồi chọn Xong.

 5. Trên trang Thông tin bảo mật, hãy đảm bảo mật khẩu ứng dụng của bạn được liệt kê.

  Trang Thông tin bảo mật, với mật khẩu ứng dụng mới được hiển thị trong danh sách

 6. Mở ứng dụng mà bạn đã tạo mật khẩu ứng dụng cho (ví dụ: Outlook 2016), sau đó dán mật khẩu ứng dụng khi được yêu cầu. Bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần cho mỗi ứng dụng.

Cách xóa mật khẩu ứng dụng bằng trang Thông tin bảo mật

 1. Trên trang Thông tin bảo mật, chọn Xóa bên cạnh mật khẩu ứng dụng bạn muốn xóa.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị việc xóa mật khẩu ứng dụng trên trang Thông tin bảo mật

 2. Chọn Ok trong hộp xác nhận. Mật khẩu ứng dụng đã bị xóa thành công.

Nếu mật khẩu ứng dụng của bạn không hoạt động đúng cách

Đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng mật khẩu. Nếu bạn chắc chắn mình đã nhập đúng mật khẩu, bạn có thể thử đăng nhập lại và tạo mật khẩu ứng dụng mới. Nếu cả hai tùy chọn đó đều không khắc phục được sự cố, hãy liên hệ với bộ phận Trợ giúp của tổ chức bạn để họ có thể xóa mật khẩu ứng dụng hiện có của bạn, cho phép bạn tạo mật khẩu hoàn toàn mới.

Các bước tiếp theo

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×