Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tổ chức của bạn có thể dùng Nhân viên của Tôi để giao nhiệm vụ quản lý người dùng cho các quản lý trực tiếp, chẳng hạn như người quản lý cửa hàng hoặc trưởng nhóm, để giúp nhân viên của họ truy nhập vào các ứng dụng mà họ cần. Nếu thành viên nhóm của bạn không thể truy nhập ứng dụng vì họ quên mật khẩu, hiệu suất sẽ bị mất. Điều này cũng thúc đẩy chi phí hỗ trợ và gây nút cổ chai trong quy trình quản trị của bạn. Với Nhân viên của Tôi, một thành viên nhóm không thể truy nhập vào tài khoản của họ có thể lấy lại quyền truy nhập chỉ trong vài cú bấm chuột, mà không cần trợ giúp người quản trị.

Nếu bạn quản lý nhiều vị trí, khi đến Nhân viên của Tôi, bạn phải chọn một vị trí để xem thành viên nhóm được phân công cho vị trí đó. Vị trí và các thành viên nhóm ở một vị trí do người quản trị CNTT của bạn xác định và bạn không thể thay đổi chúng.

Nếu bạn chưa có đủ quyền để truy nhập vào Nhân viên của Tôi, bạn sẽ thấy thông báo sau "Oops, seems you're not authorized to see My Staff at this time. Vui lòng liên hệ với quản trị viên của bạn để biết thêm thông tin".

Tìm nhân viên trong Nhân viên của Tôi

Bạn phải mở hồ sơ của nhân viên trước khi bạn có thể bắt đầu quản lý chúng.

 1. Mở Nhân viên của Tôi, và nếu cần, hãy chọn một vị trí.

  Chọn một vị trí cho một thành viên nhóm trong Nhân viên của Tôi

 2. Mở hồ sơ của thành viên nhóm.

  Chọn một trong những người dùng ở vị trí trong Nhân viên của Tôi

Đặt lại mật khẩu người dùng

Nếu tổ chức của bạn đã cấp cho bạn quyền, bạn có thể đặt lại mật khẩu cho nhân viên của mình.

 1. Mở Nhân viên của Tôi.

 2. Mở hồ sơ nhân viên.

 3. Chọn Đặt lại mật khẩu.

  Đặt lại mật khẩu người dùng trong Nhân viên của Tôi

 4. Tạo hoặc nhập mật khẩu mới. Bạn có thể thấy một mật khẩu tạm thời được tạo tự động hoặc bạn có thể được yêu cầu nhập mật khẩu tạm thời cho người dùng.

  Sao chép mật khẩu người dùng tạm thời sau khi đặt lại trong Nhân viên của Tôi

Sau khi bạn đã đặt lại mật khẩu của người dùng, hãy cung cấp cho người dùng mật khẩu tạm thời. Khi người dùng đăng nhập bằng mật khẩu tạm thời, họ được yêu cầu thay đổi ngay.

Thêm số điện thoại

Nếu tổ chức của bạn đã cấp quyền cho bạn, bạn có thể quản lý số điện thoại cho nhân viên của mình.

 1. Mở Nhân viên của Tôi.

 2. Mở hồ sơ nhân viên.

 3. Chọn Thêm số điện thoại.

  Thêm số điện thoại người dùng trong Nhân viên của Tôi

 4. Thêm số điện thoại và chọn Lưu.

  Lưu số điện thoại người dùng đã thêm vào trong Nhân viên của Tôi

Sau khi bạn đăng ký số điện thoại cho người dùng, họ có thể sử dụng số điện thoại đó để đăng nhập bằng SMS, thực hiện xác minh hai bước hoặc đặt lại mật khẩu riêng, tùy vào cài đặt của tổ chức bạn.

Chỉnh sửa số điện thoại

 1. Mở Nhân viên của Tôi.

 2. Mở hồ sơ nhân viên.

 3. Chọn Chỉnh sửa số điện thoại.

  Chọn Sửa từ hồ sơ người dùng trong Nhân viên của Tôi

 4. Nhập số điện thoại mới, rồi chọn Lưu.

  Sửa số điện thoại nhân viên trong Nhân viên của Tôi

Bật đăng nhập số điện thoại cho người dùng

Nếu đăng nhập bằng số điện thoại làm tên người dùng (đăng nhập bằng SMS) được kích hoạt trong tổ chức của bạn, bạn có thể thêm xác thực này vào số điện thoại người dùng hiện có.

 1. Mở Nhân viên của Tôi.

 2. Mở hồ sơ nhân viên.

 3. Nếu có thông báo ở cuối màn hình cho biết đã đăng nhập bằng số điện thoại của bạn dưới dạng tên người dùng cho bạn, hãy chọn Bật để bắt đầu quy trình. Thông báo này xuất hiện nếu người dùng đã được kích hoạt để đăng nhập bằng số điện thoại của họ.

  Xem thông báo khi đăng nhập bằng điện thoại được hỗ trợ ở vị trí trong Nhân viên của Tôi

 4. Chọn OK khi bạn hoàn tất.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị "Bật số điện thoại để đăng nhập?

Loại bỏ số điện thoại

 1. Mở Nhân viên của Tôi.

 2. Mở hồ sơ nhân viên.

 3. Chọn Loại bỏ số điện thoại.

 4. Chọn Xóa khi bạn hoàn tất.

  Loại bỏ số điện thoại nhân viên trong Nhân viên của Tôi

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×