Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Đăng nhập của bạn đã bị chính sách bảo mật của tổ chức gọi là "hạn chế đối tượng thuê", cho phép bạn đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học chỉ với các tổ chức được chọn. Nếu tổ chức của bạn thực thi hạn chế đối tượng thuê, bạn sẽ thấy trang đăng nhập sau đây

Trang đăng nhập với thông báo rằng các hạn chế đối tượng thuê được áp dụng

Chỉ người quản trị của tổ chức tài khoản cơ quan hoặc trường học mới có thể cập nhật chính sách bảo mật để bỏ chặn quyền truy nhập vào các tổ chức khác.

Nếu bạn cần truy nhập vào nội dung của tổ chức bị hạn chế, hãy liên hệ với người quản trị tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn bằng thông tin tài khoản và tổ chức mà bạn đang tìm cách đăng nhập. Nếu bạn là người quản trị, vui lòng truy nhập tài liệu thiết lập để biết chi tiết về việc đặt ngoại lệ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×