Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể cần thực hiện cập nhật cho đăng ký Microsoft 365 của mình, chẳng hạn như thay đổi tên hiển thị hoặc thay đổi địa chỉ email do thay đổi tên. Hoặc có thể bạn đã quên mật khẩu và cần đặt lại. Nếu bạn không được phép tự thay đổi thông tin này, hãy liên hệ với bộ phận nhân sự hoặc người quản trị Microsoft 365 của bạn để yêu cầu họ thay đổi thông tin đó cho bạn. Bạn sẽ cần có địa chỉ email hoặc số điện thoại. Microsoft không lưu giữ thông tin này trong hệ thống của chúng tôi. Dưới đây là một số gợi ý để giúp bạn tìm ra người quản trị của bạn là ai.

Làm thế nào để tìm ra người quản trị của tôi là ai?

  • Trường đại học và trường học: Liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của trường bạn. Thông thường, bạn có thể tìm thấy một liên kết trên trang web chính của trường đại học của bạn.

  • Doanh nghiệp lớn: Liên hệ với bộ phận trợ giúp nội bộ hoặc hỗ trợ kỹ thuật trong tổ chức của bạn.

  • Doanh nghiệp nhỏ: Liên hệ với chủ sở hữu hoặc đồng chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc tư vấn viên hỗ trợ kỹ thuật IT, nếu công ty của bạn có.

Nếu bạn không biết liên hệ với ai tại cơ quan hoặc trường học của bạn để được trợ giúp, hãy thử hỏi người đã cung cấp thông tin tài khoản và mật khẩu cho bạn.

Các bước tiếp theo

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×