Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bộ phận IT hoặc nhân sự có thể lưu giữ một số thông tin hồ sơ của bạn ở những hệ thống riêng biệt; ví dụ: ảnh hồ sơ hoặc tên hoặc chức danh của bạn. Nếu bạn không được phép tự thay đổi những thông tin này, hãy liên hệ với bộ phận nhân sự hoặc người quản trị để yêu cầu thay đổi thông tin cho bạn. Tối thiểu bạn sẽ cần có địa chỉ email của người cần liên hệ, nhưng Microsoft không có thông tin này. Trong bài viết này là một số gợi ý giúp bạn tìm ra người quản trị của bạn.

Làm thế nào để biết được ai là người quản trị của tôi?

Khi bạn tìm kiếm người quản trị Tài khoản của Tôi để cập nhật thông tin nhất định, đặt lại mật khẩu, xóa tài khoản hoặc thực hiện các tác vụ khác, dưới đây là một số chỉ báo cho người mà bạn nên liên hệ:

  • Trường đại học và trường học: Liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của bạn. Thông thường bạn có thể tìm thấy một liên kết trên site của trường đại học của bạn. Tại các trường học nhỏ hơn, có thể chỉ có một số kỹ thuật viên có quyền quản trị.

  • Doanh nghiệp lớn: Liên hệ với bộ phận trợ giúp nội bộ hoặc hỗ trợ kỹ thuật trong tổ chức của bạn.

  • Doanh nghiệp nhỏ: Liên hệ với chủ sở hữu hoặc đồng chủ sở hữu doanh nghiệp. Thông thường họ cấp quyền quản trị cho tư vấn viên về CNTT của họ, người thực hiện tất cả các công tác bảo trì máy tính cho doanh nghiệp của họ.

Nếu bạn không biết phải liên hệ với ai tại cơ quan hoặc trường học của mình, hãy thử hỏi người đã cấp cho bạn tài khoản người dùng Tài khoản của Tôi và mật khẩu.

Các bước tiếp theo

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×