תאריכי חידוש מנוי ותאריכי חיוב


Microsoft נמצאת בתהליך של שינוי האופן שבו מתבצע חידוש של מנוי ושל האופן שבו תאריכי החידוש נקבעים. המנוי שלך יפעל בהתאם לאחד משני לוחות זמנים.

‏‏לוח זמנים 1

תאריך חיוב החשבון שלך מוגדר ליום הראשון שבו אתה קונה משהו לראשונה באמצעות החשבון. מיום זה והלאה, זה התאריך שבו נחייב את אמצעי התשלום שלך אם יהיו חיובים ממתינים כמו במקרה של מנוי חודשי.

לדוגמה: אם תקנה את האפליקציה הראשונה שלך בחנות Windows ב- 25 ביולי, תאריך החיוב של החשבון שלך יהיה ה- 25 לכל חודש. החיוב יתבצע רק אם יהיה חידוש, חיוב ממתין או סכום שעבר מועד התשלום שלו.

תאריך חידוש המנוי מתחיל ביום שבו אתה נרשם למנוי. מיום זה והלאה, זה יהיה היום שבו נחדש את המנוי. תאריך זה יכול להיות שונה לכל מנוי.

לדוגמה: נניח שתאריך חיוב החשבון שלך הוא כמו בדוגמה שלמעלה, כך שהוא ב- 25 לחודש. אם תירשם למנוי חודשי ב- 1 בספטמבר, המנוי יחודש ב- 1 באוקטובר, ויחויב מאמצעי התשלום שלך בתאריך החיוב של החשבון, 25 באוקטובר.

אם ברשותך מנויים מרובים המתחדשים בין שני תאריכי חיוב חשבון, החיוב על כל אחד ממנויים אלה יבוצע מאמצעי התשלום שלך באותו תאריך.

‏‏לוח זמנים 2

המנוי שלך יחודש ויחויב באותו יום.

יתרות שהמועד שלה חלף

כדי לשלם באופן מיידי יתרת חיוב שמועד החיוב שלה חלף, היכנס אל דף השירותים והמנוי שלך, בחר באפשרות שלם כעת עבור המנוי, ופעל לפי ההנחיות.

יתרות לפירעון ויתרות שמועד החיוב שלהן חלף

  • "בהמתנה" פירושו שחידשנו את המנוי שלך לפי התנאים שלו, אך עוד לא ניסינו לחייב את אמצעי התשלום שלך.
  • כאשר "חלף מועד התשלום" של יתרה, משמעות הדבר היא שניסינו לחייב את אמצעי התשלום שלך, אך ללא הצלחה. אנו נמשיך לנסות, ואם לא נצליח, המנוי יבוטל.


מאפיינים:

מזהה פריט: 10640 - סקירה אחרונה: 23 באוג׳ 2016 - תיקון: 2

משוב