קבל עדכונים עבור אפליקציות ומשחקים ב- Microsoft Store

חל על: Microsoft Store

תמונת פרופיל חשבון ב- Microsoft Store

ודא שהאפליקציות והמשחקים שלך כוללים את העדכונים האחרונים. כדי לעשות זאת: