איך לנצל את כל הכסף בכרטיס המתנה של Microsoft

חל על: Microsoft Storeחשבון Microsoft

כאשר תממש כרטיס מתנה של Microsoft, אנו נעביר את הסכום המלא לחשבון Microsoft שלך. אם פריט שברצונך לקנות ב- Microsoft Store עולה יותר מהסכום שנמצא בחשבון שלך, תוכל לבצע אחת מהפעולות הבאות.

  • אם אין לך אפשרות תשלום אחרת בחשבון Microsoft שלך, כגון כרטיס אשראי או PayPal, באפשרותך להוסיף אפשרות כזו.
    הקישור 'הוסף אפשרות תשלום'
  • המשך לשלב התשלום. אם חשבון Microsoft לא מוגדר כאפשרות התשלום שלך, בחר שנה ולאחר מכן בחר אותו. 
  • סיום ביצוע התשלום. תחילה נשתמש ביתרת חשבון Microsoft ולאחר מכן ההפרש ישולם באמצעות אפשרות התשלום השנייה שלך.