หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ผู้เผยแพร่แอปบางรายของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เกมเสนอทางเลือกให้กับแพลตฟอร์มการชําระเงินของ Microsoft สําหรับการซื้อเพิ่มเติมในแอป ผู้เผยแพร่เหล่านี้สามารถนําเสนอทั้งแพลตฟอร์มการชําระเงินของ Microsoft และแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินอื่น หรือเสนอแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินทางเลือก (ที่ไม่ใช่ของ Microsoft) เท่านั้น

เมื่อทําการซื้อเพิ่มเติมในแอปโดยใช้แพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินอื่น ข้อมูลการชําระเงินใดๆ ที่บันทึกไว้ในแพลตฟอร์มการชําระเงินในแอปของ Microsoft จะไม่สามารถใช้งานได้ บัตรกํานหรับและเครดิตร้านค้าของ Microsoft ยังไม่ใช้กับการซื้อในแอปโดยใช้แพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินอื่น

แพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินเฉพาะที่คุณใช้จะกําหนดว่าใครจะรักษาความปลอดภัยในการซื้อ ประมวลผลการชําระเงินของคุณ จัดเก็บข้อมูลการชําระเงิน ใดๆ และให้การสนับสนุนลูกค้าสําหรับการซื้อที่ครอบคลุมการคืนเงินใดๆ 

ผลต่อการควบคุมการใช้จ่ายของครอบครัว 

การควบคุมการใช้จ่ายที่ตั้งค่าโดยผู้จัดการครอบครัวผ่านแอปการตั้งค่าครอบครัว Xbox หรือแอป Microsoft Family Safety จะไม่นําไปใช้กับการซื้อในแอปที่จัดการผ่านแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินอื่น (ที่ไม่ใช่ของ Microsoft) การ เติมเงินหรือสอบถามเพื่อซื้อ ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจะไม่นําไปใช้กับการซื้อเหล่านี้ นอกจากนี้ การซื้อใดๆ ที่ทําโดยใช้แพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินอื่นจะไม่ปรากฏในประวัติการใช้จ่ายของคุณ

แพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินทางเลือกแต่ละแพลตฟอร์มอาจมีการควบคุมการซื้อของตนเองหรือการควบคุมครอบครัวทั่วไปที่พร้อมใช้งาน

จะขอความช่วยเหลือได้จากที่ใด

ในกรณีที่มีปัญหาการชําระเงินหรือคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินทางเลือก (ที่ไม่ใช่ของ Microsoft) ของแอป โปรดติดต่อผู้เผยแพร่แอป ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เผยแพร่สามารถดูได้ในส่วน 'ข้อมูลเพิ่มเติม' ของหน้าผลิตภัณฑ์ของแอปใน Microsoft Store หรือผ่านลิงก์การสนับสนุนโดยตรงภายในแอป เมื่อพร้อมใช้งาน

คําถามที่ถามบ่อย (คําถามที่ถามบ่อย)

การคืนเงินจะดําเนินการโดยแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินที่ใช้สําหรับการซื้อ ถ้าทําการซื้อโดยใช้แพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินอื่น ให้ติดต่อผู้เผยแพร่เพื่อขอรับการสนับสนุน สําหรับการซื้อผ่านแพลตฟอร์มการชําระเงินของ Microsoft คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงินได้ที่นี่

สําหรับปัญหาการชําระเงินทั้งหมดด้วยแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินอื่น เราขอแนะนําให้คุณติดต่อผู้เผยแพร่แอป คุณสามารถค้นหาการสนับสนุนสําหรับการซื้อสินค้าโดยใช้แพลตฟอร์มการชําระเงินของ Microsoft ได้ที่ Microsoft Store & ความช่วยเหลือในการเรียกเก็บเงิน

ใช่ การควบคุมครอบครัวจะยังคงมีผลกับการซื้อที่เกิดขึ้นภายใน Microsoft Store เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวควบคุมและตัวเลือกการจัดการที่พร้อมใช้งาน ให้ดู:

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นในแอปที่ใช้แพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินที่ไม่ใช่ของ Microsoft จะไม่มีตัวเลือกการควบคุมโดยผู้ปกครองของ Microsoft เช่น Ask-to-Buy หรือเพิ่มเงิน แพลตฟอร์มอื่นอาจมีการควบคุมการซื้อของตนเองหรือการควบคุมครอบครัวทั่วไปพร้อมใช้งาน

คุณสามารถยืนยันวิธีการทําธุรกรรมได้โดยการตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อของ Microsoft Store ของคุณ หากการซื้อของคุณไม่แสดงขึ้นในประวัติการสั่งซื้อของคุณ เป็นไปได้ว่าการซื้อนั้นอาจใช้แพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ของ Microsoft หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อของคุณ ดูที่ ดูประวัติการสั่งซื้อของ Microsoft Store - ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกันกับที่ใช้ในการซื้อ

ไม่ ยอดคงเหลือในร้านค้าและบัตรกํานวยสามารถใช้ได้กับการซื้อที่ดําเนินการผ่านแพลตฟอร์มการชําระเงินของ Microsoft เท่านั้น

การสมัครใช้งานที่มีอยู่ที่คุณซื้อจะยังคงอยู่บนแพลตฟอร์มการชําระเงินที่คุณซื้อการสมัครใช้งานในครั้งแรก ถ้าคุณซื้อการสมัครใช้งานบนแพลตฟอร์มการชําระเงินของ Microsoft การสมัครใช้งานของคุณจะยังคงต่ออายุ เว้นแต่ว่าคุณจะยกเลิกหรือผู้เผยแพร่อัปเดตแอปและมอบแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินอื่น คุณสามารถตรวจสอบวิธีการประมวลผลธุรกรรมการสมัครใช้งานได้โดยการตรวจสอบ ประวัติการสั่งซื้อของ Microsoft Store ของคุณ

หากนักพัฒนาแอปเปิดใช้งานแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินอื่น คุณอาจสามารถเปลี่ยนแปลงการสมัครใช้งานได้ เราขอแนะนําให้ติดต่อผู้เผยแพร่ของแอป 

เรียนรู้เพิ่มเติม

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อเพิ่มเติมในแอป โปรดดู: ซื้อเพิ่มเติมในแอปใน Microsoft Store

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค ให้ไปที่ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ใส่ปัญหาของคุณ แล้วเลือกรับความช่วยเหลือ ถ้าคุณยังต้องการความช่วยเหลือ ให้เลือกติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อกําหนดเส้นทางไปยังตัวเลือกการสนับสนุนที่ดีที่สุด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×