หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
ส่งคืนสินค้าที่คุณซื้อจาก Microsoft เพื่อขอเปลี่ยนหรือคืนเงิน

หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์จาก Microsoft คุณสามารถร้องขอการคืนเงิน เปลี่ยน หรือส่งคืนได้ 

สินค้าดิจิทัล เช่น แอป เกม เนื้อหา Add-on การสมัครใช้งาน ภาพยนตร์ รายการทีวี และหนังสือไม่สามารถส่งคืนได้ เว้นแต่ข้อเสนอหรือกฎหมายที่บังคับใช้จะระบุว่าคุณมีสิทธิ์ขอรับเงินคืน  

 1. คุณสามารถร้องขอการคืนเงินได้ในหน้าประวัติการสั่งซื้อ Xbox ของคุณ 
  เปิดประวัติการสั่งซื้อ

 2. เลือกรายการที่เกี่ยวข้อง แล้วเลือก ร้องขอการคืนเงิน

 3. ระบุเหตุผลสําหรับคําขอของคุณ และเลือก ถัดไป

 4. ถ้าทุกอย่างถูกต้องแล้ว ให้เลือก ส่ง

เมื่อคุณร้องขอการคืนเงิน อาจใช้เวลา 72 ชั่วโมงในการดําเนินการตามคําขอ เราจะติดต่อคุณเพื่อแจ้งข้อมูลอัปเดต หรือคุณสามารถตรวจสอบแท็บสถานะการคืนเงิน

หมายเหตุ: 

 • ไม่สามารถส่งคืนรายการเดียวจากภายในชุดรวมได้

 • ในออสเตรเลียข้อมูลที่ส่งกลับนี้จะไม่มีผลต่อการเยียวยาใดๆที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย โปรดดูที่ Microsoft และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของคุณภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย

 • หากคุณพบว่าเราได้จ่ายเงินที่ขอคืนเงินแล้ว แต่เงินยังไม่ถูกโอนกลับไปยังผู้ให้บริการชําระเงินของคุณ โปรดรอสองสามวัน โดยทั่วไปจะดําเนินการคืนเงินภายใน 3-5 วันทําการ และจะมีผลกับตัวเลือกการชําระเงินเดิม

 • บัตรกํานันดิจิทัลและบัตรบริการ/การสมัครใช้งานอาจมีสิทธิ์ส่งคืน สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการส่งคืนและการคืนเงิน ให้ดู ข้อตกลงการขายของ Microsoft

 • Microsoft จะไม่ยอมรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ซื้อจากผู้ค้าปลีกรายอื่น

 • Microsoft จะไม่รับผิดชอบใดๆ สําหรับเกมและ/หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลที่เหลืออยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน

รายการที่อาจมีสิทธิ์สำหรับการส่งคืน คืนเงินคืน หรือ เปลี่ยนสินค้า ได้แก่ สินค้าทางกายภาพ เช่น Surface, ตัวควบคุม Xbox, ชุดหูฟังเสมือนจริงหรือซอฟต์แวร์ในกล่องแพคเกจ 

 1. คุณสามารถร้องขอการส่งคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ที่หน้า ประวัติการสั่งซื้อ ของบัญชี Microsoft ของคุณ 
  เปิดประวัติการสั่งซื้อ

 2. ค้นหารายการที่เกี่ยวข้อง และเลือก ร้องขอส่งคืน 

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็น ข้อมูลการส่งคืน สินค้าของคุณอาจไม่สามารถส่งคืนได้

 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อรับป้ายการจัดส่งที่ชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการส่งคืน 

  สิ่งสำคัญ: หากคุณไม่สามารถรับป้ายการจัดส่งแบบชําระเงินล่วงหน้าสําหรับการส่งคืนหรือหากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับการส่งคืนหรือการคืนเงิน ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

 4. เมื่อเราได้รับสินค้าของคุณและพบว่าสินค้านั้นสามารถส่งคืนได้ เราจะจัดส่งสินค้าใหม่หรือดำเนินการคืนเงินให้คุณ เมื่อคุณทำการส่งคืนสินค้าที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เราจะให้เงินคืนเต็มจำนวน โดยหักค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าและการจัดการของเดิม

หมายเหตุ: 

 • หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์จากองค์กรอื่น โปรดติดต่อองค์กรดังกล่าวเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการส่งคืนหรือคืนเงิน

 • หากคุณพบว่าเราได้จ่ายเงินที่ขอคืนเงินแล้ว แต่เงินยังไม่ถูกโอนกลับไปยังผู้ให้บริการชําระเงินของคุณ โปรดรอสองสามวัน โดยทั่วไปจะดําเนินการคืนเงินภายใน 3-5 วันทําการ และจะมีผลกับตัวเลือกการชําระเงินเดิม

 • ไม่สามารถส่งคืนรายการเดียวจากภายในชุดรวมได้

 • ในออสเตรเลียข้อมูลที่ส่งกลับนี้จะไม่มีผลต่อการเยียวยาใดๆที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย โปรดดูที่ Microsoft และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของคุณภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย

 • สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการส่งคืนและการคืนเงิน ให้ดู ข้อตกลงการขายของ Microsoft

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณต้องการยกเลิกการสมัครใช้งานหรือการสมัครใช้งานรุ่นทดลองใช้ฟรีของ Microsoft รวมถึง Xbox Live และ Microsoft 365 โปรดดูที่ ยกเลิกหรือปิดการเรียกเก็บเงินตามระยะเวลาที่กำหนดสำหรับการสมัครใช้งาน Microsoft

หมายเหตุ: 

 • หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากองค์กรอื่น โปรดติดต่อองค์กรดังกล่าวเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการส่งคืนหรือคืนเงิน

 • บัตรกํานันดิจิทัลและบัตรบริการ/การสมัครใช้งานอาจมีสิทธิ์ส่งคืน สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการส่งคืนและการคืนเงิน ให้ดู ข้อตกลงการขายของ Microsoft

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×