หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเข้าร่วมแล้วหรือไม่ให้ทำดังนี้ 

  1. ใน Microsoft Store เลือก ซื้อ หากระบบขอ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft

  2. เลือก เริ่มต้นใช้งาน! เพิ่มวิธีการชำระเงิน หรือเปลี่ยน>เพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่

  3. เลือก โทรศัพท์มือถือ

  4. เลือกผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณจากรายการ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ แล้วกด ถัดไป

  5. เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นคุณจริงๆ เราจะส่งรหัสให้คุณทางข้อความตัวอักษร ป้อนรหัสและกด ถัดไป

  6. ตรวจสอบรายละเอียดข้อกำหนดและการชำระเงินจากนั้นกดซื้อ

เพิ่มการเรียกเก็บเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไปยังตัวเลือกการชำระเงินของคุณ

เปิด Microsoft Store

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×