หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

วิธีเปิดการเรียกเก็บเงินที่เป็นกิจวัตร

เมื่อเปิดการเรียกเก็บเงินที่เป็นกิจวัตรสำหรับการสมัครใช้งาน Microsoft คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครใช้งานในวันที่มีการต่ออายุของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้แท็บ การสมัครใช้งาน ของแดชบอร์ดบัญชี Microsoft ของคุณ ถ้าคุณมีบัญชี Microsoft มากกว่าหนึ่งบัญชี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ใช้กับการสมัครใช้งานที่คุณต้องการตั้งค่าสำหรับการเรียกเก็บเงินที่เป็นกิจวัตร
  ลงชื่อเข้าใช้

 2. ค้นหาการสมัครใช้งานที่คุณต้องการตั้งค่าให้เป็นการเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่กำหนด

  • หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พบในรายการนี้ อาจเป็นการสมัครใช้งานจากบริษัทภายนอก

 3. เลือก เปิดการเรียกเก็บเงินที่เป็นกิจวัตร

  • ถ้าคุณเห็นวันที่ในการชำระเงินที่กำลังมาถึงถัดจากการสมัครใช้งานของคุณ แสดงว่าคุณเปิดการเรียกเก็บเงินที่เป็นกิจวัตรแล้ว และคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

  • ถ้าการสมัครใช้งานของคุณหมดอายุแล้ว เลือก ต่ออายุ เพื่อต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณ การเรียกเก็บเงินที่เป็นกิจวัตรจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณ

  • ถ้าคุณเห็นชำระด้วยบัตรเติมเงิน ถัดจากวันที่หมดอายุของการสมัครใช้งาน แสดงว่าคุณชำระเงินสำหรับการสมัครใช้งานด้วยรหัสบัตรเติมเงินและคุณไม่สามารถเปิดการเรียกเก็บเงินที่เป็นกิจวัตรได้ คุณสามารถซื้อการสมัครใช้งานใหม่ได้ที่ Microsoft Store เมื่อการสมัครใช้งานหมดอายุ

 4. ตรวจสอบกล่องจดหมายของคุณเพื่อหาอีเมลที่ยืนยันการเรียกเก็บเงินที่เป็นกิจวัตร ถ้าคุณไม่เห็นอีเมลดังกล่าวในกล่องจดหมายของคุณ ให้ตรวจสอบจดหมายขยะหรือโฟลเดอร์สแปมของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค ให้ไปที่ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ใส่ปัญหาของคุณ แล้วเลือกรับความช่วยเหลือ ถ้าคุณยังต้องการความช่วยเหลือ ให้เลือกติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อกําหนดเส้นทางไปยังตัวเลือกการสนับสนุนที่ดีที่สุด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×