หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
  1. บนหน้า Microsoft Mahjong ใน Microsoft Store เลือก รับเกม (ออนไลน์) หรือ ติดตั้ง (ในแอป Microsoft Store) เกมจะดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติ

  2. เมื่อต้องการเปิดใช้เกม ให้เลือก เล่น คุณสามารถเรียกใช้เกมจากหน้าผลิตภัณฑ์ได้เสมอ แต่วิธีที่ง่ายกว่านั้นคือปักหมุดไว้

    • เมื่อเปิดเกมแล้ว ให้คลิกขวา (หรือกดค้างไว้) ที่ปุ่มเกมบนแถบงานของคุณ และเลือก ปักหมุดที่แถบงาน เมื่อคุณปิดเกม ปุ่มดังกล่าวจะยังคงอยู่ที่นั่น

    • บนเมนู เริ่มต้น ให้เลื่อนรายการแอปทั้งหมดลงไปยัง Microsoft Mahjong จากนั้นคลิกขวา (หรือกดค้างไว้) ที่ไทล์ และเลือก ปักหมุดที่เริ่ม ไอคอนดังกล่าวจะอยู่บนเมนูเริ่มต้น

  3. มีปัญหากับเกมฟรีหรือ เรียกใช้ ตัวแก้ไขปัญหาแอป

  4. ถ้า Microsoft Store ไม่เปิด รับข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหา

เล่น Mahjong แบบออนไลน์
รับ Microsoft Mahjong

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×