การส่งคืนสินค้าที่คุณซื้อจาก Microsoft เพื่อขอเปลี่ยนหรือคืนเงิน

นำไปใช้กับ: Microsoft Storeบัญชี Microsoft

การส่งคืนสินค้า


หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ Microsoft จากแหล่งที่ไม่ใช่ Microsoft Store คุณต้องติดต่อแหล่งนั้นเพื่อส่งคืนสินค้า

สินค้าที่จับต้องได้ เช่น Surface, คอนโทรลเลอร์ Xbox, ชุดหูฟังระบบความจริงเสมือนหรือซอฟต์แวร์แพคเกจอาจมีสิทธิ์ส่งคืนเพื่อเปลี่ยนหรือคืนเงินได้

  1. ลงชื่อเข้าใช้ ประวัติการสั่งซื้อ แล้วเลือก ร้องขอการส่งคืนสินค้า หากคุณไม่เห็นคำขอการส่งคืนสินค้า แสดงว่าสินค้าของคุณอาจไม่เข้าเกณฑ์สำหรับการส่งคืน ดู ข้อกำหนดในการขายของ Microsoft
  2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อรับป้ายการจัดส่งที่ชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการส่งคืน หากคุณไม่ได้รับป้ายการจัดส่งที่ชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการส่งคืน ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
  3. เมื่อเราได้รับสินค้าของคุณและพบว่าสินค้านั้นสามารถส่งคืนได้ เราจะจัดส่งสินค้าใหม่หรือดำเนินการคืนเงินให้คุณ

ตรวจสอบสถานะการส่งคืนสินค้าและการคืนเงินของคุณ

สินค้าดิจิทัล เช่น แอป เกม เนื้อหาเพิ่มเติม การสมัครใช้งาน ภาพยนตร์ รายการทีวี และหนังสือไม่สามารถส่งคืนได้ เว้นแต่ข้อเสนอหรือกฎหมายที่บังคับใช้จะระบุว่าคุณมีสิทธิ์ขอรับเงินคืน.

บัตรกำนัลดิจิทัลและบัตรสำหรับบริการ/การสมัครใช้งานอาจมีสิทธิ์สำหรับการส่งคืน ดู ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัล Microsoft

การคืนเงิน


เมื่อคุณทำการส่งคืนสินค้าที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เราจะเครดิตเงินคืนเต็มจำนวน โดยหักค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าและการจัดการของเดิม โดยทั่วไปแล้วการคืนเงินจะดำเนินการภายใน 3 – 5 วันทำการนับจากที่เราได้รับสินค้าของคุณและพบว่าสินค้านั้นสามารถส่งคืนได้ การคืนเงินจะใช้ตัวเลือกการชำระเงินของเดิม

ตรวจสอบสถานะการส่งคืนสินค้าหรือการคืนเงินของคุณ

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม


หากพบปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้พิจารณาทางเลือกอื่นก่อนจะส่งคืนสินค้า