Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thay đổi tên hiển thị

Bạn sử dụng tên hiển thị bất cứ khi nào bạn đăng nhập vào tài khoản của mình. Bạn cũng sẽ thấy ứng dụng này trên mọi thiết bị Windows mà bạn đã đăng nhập bằng Tài khoản Microsoft của mình và đó là tên mọi người nhìn thấy khi bạn gửi email hoặc tham gia vào một nhóm Outlook.com. Tên này có thể khác với tên hiển thị của tài khoản cục bộ của bạn.

Để cập nhật tên, tên doanh nghiệp hoặc bất kỳ địa chỉ thanh toán hoặc giao hàng nào của bạn, bạn sẽ cần đăng nhập vào Tài khoản Microsoft của mình. Nếu bạn không thể đăng nhập, hãy chuyển đến Bộ phận hỗ trợ Tài khoản Microsoft.

Lưu ý: 

  • Nếu bạn thấy màn hình hỏi bạn muốn sử dụng tài khoản nào, điều đó có nghĩa là bạn có hai tài khoản Microsoft được liên kết với cùng một địa chỉ email.

  • Có thể mất tới 24 giờ để tên của bạn cập nhật ở mọi nơi.

  • Tên hiển thị không thay đổi gamertag của bạn. Nếu bạn muốn có gamertag mới, hãy xem Cách thay đổi gamertag Xbox của bạn.

  • Nếu bạn thay đổi địa chỉ thanh toán, địa chỉ này sẽ chỉ được áp dụng cho các giao dịch mua hàng mới.  Mọi giao dịch mua hàng trong quá khứ hoặc bất kỳ gói đăng ký hiện hoạt hiện tại nào sẽ tiếp tục hiển thị địa chỉ thanh toán trước đó.  Nếu bạn cần thay đổi địa chỉ thanh toán cho một đăng ký hiện hoạt, trước tiên bạn cần hủy bỏ đăng ký, thay đổi địa chỉ thanh toán, sau đó mua lại đăng ký. 

Để thay đổi tên của bạn, hãy chọn Chỉnh sửa tên, thực hiện thay đổi của bạn, rồi chọn Lưu.

Chỉnh sửa tên

Thay đổi địa chỉ thanh toán hoặc giao hàng

Để thay đổi địa chỉ thanh toán hoặc giao hàng, hãy chọn Thanh toán & chỉ giao hàng, thực hiện các thay đổi, sau đó chọn Lưu.

Chỉnh sửa địa chỉ

Xem thêm

Thay đổi địa chỉ email hoặc số điện thoại cho tài khoản Microsoft của bạn

Cách thay đổi gamertag Xbox của bạn

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hãy truy nhập Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft, nhập sự cố của bạn và chọn Nhận trợ giúp. Nếu bạn vẫn cần được trợ giúp, hãy chọn mục Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được chuyển tới tùy chọn hỗ trợ phù hợp nhất.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×