Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu yêu cầu khôi phục tài khoản Microsoft của bạn chưa được cấp, bạn có thể tiếp tục thử bao nhiêu lần tùy thích, tối đa hai lần mỗi ngày.

Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại hướng dẫn điền vào biểu mẫu khôi phục trước khi thử lại biểu mẫu.

Nếu bạn không thể sử dụng biểu mẫu vì không nhận ra thông tin bảo mật tài khoản bổ sung, hãy thử Trình trợ giúp trực Sign-In của chúng tôi.

Bắt đầu

Câu hỏi thường gặp

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×