Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu yêu cầu khôi phục tài khoản Microsoft của bạn chưa được cấp, bạn có thể tiếp tục thử bao nhiêu lần tùy thích, tối đa hai lần mỗi ngày.

Quan trọng: 

  • Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại hướng dẫn điền vào biểu mẫu khôi phục trước khi thử lại biểu mẫu.

  • Nếu bạn không thể sử dụng biểu mẫu khôi phục tài khoản vì không nhận ra thông tin bảo mật tài khoản bổ sung, hãy sử dụng Bộ trợ giúp Đăng nhập của chúng tôi.

  • Để bảo vệ tài khoản của bạn và nội dung của tài khoản, trợ lý và nhân viên hỗ trợ không được gửi liên kết đặt lại mật khẩu hoặc truy nhập và thay đổi thông tin chi tiết của tài khoản.

Khôi phục tài khoản

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×